Když nás dusí astma…

220
Foto: Pixabay.com

Zima, to není jen čerstvě napadaný sníh a mráz, který barví nosy do červena a čistí vzduch od škodlivých bakterií a virů. Je to také období inverzního počasí. Období, které důvěrně zná prakticky každý astmatik.

Charakteristický sípavý kašel, typický zejména pro období kolem 4.–5. hodiny ranní, lapání po dechu a neschopnost pořádně si „vydýchnout“, to je jen slabý výčet projevů typických pro onemocnění plic. Respirační potíže se nevyhýbají nikomu. Trápí nás jejich akutní stadia během chřipkových epidemií a období nachlazení, ale také mnohem závažnější chronická stadia, která bývá obtížné zažehnat.

Od jara do zimy

Statistiky mluví jasně: odhaduje se, že astmatem trpí až 500 000 Čechů. Dalších zhruba 250 000 o své nemoci ale neví a nikdy se nedozví – má lehčí formu nebo jen minimální výskyt záchvatů. Mezi pacienty je i celá řada dětí (až 15 %) a jejich počet se neustále zvyšuje.

Je důležité rozlišovat mezi astmatem bronchiálním a alergickým. Pro bronchiální astmatiky jsou nejhoršími měsíci právě ty zimní, zatímco astma, vyvolané alergickou reakcí na některý z pylů, se naplno projevuje v jarních měsících a na sklonku léta, v srpnu. Štěkavý, úmorný kašel má jedno společné: zúžené průdušky.

Víte, že…

… výsledky spirometrie, tedy vyšetření průchodnosti průdušek, mohou být špatné i u lidí, kteří astmatem netrpí? Na vině je často nesprávné držení těla, blokace mezižeberních svalů a obecně rozšířený nešvar: nedostatečné, plytké dýchání, typické zejména pro ženy.

… na astma a další respirační potíže si zadělávají zejména lidé, kteří často přecházejí běžná onemocnění dýchacích cest (zánět nosohltanu, zánět průdušek, dlouhodobý kašel)? Škodlivé mikroorganismy se v dýchacích cestách rády usazují, ještě raději zapouzdřují a infekce pak často přechází do chronického stadia.

Nesvádějme to na genetiku

Přestože také astma (zejména bronchiální) patří k nemocem, které mají mírnou souvislost s genetickými dispozicemi, tento fakt rozhodně nemůžeme řadit na první místo co do důležitosti. Mnohem větší vliv na rozvoj této nemoci má prostředí, v němž žijeme, které nás den co den obklopuje: vzduch, který dýcháme, voda, kterou pijeme, potraviny, které přijímáme, pracovní prostředí i zařízení domácnosti a v neposlední řadě také emoce.

– Domácnost, byť se na první pohled zdá být jako ze škatulky, může být jedním z hlavních spouštěčů astmatu, a to především kvůli tzv. „lapačům prachu“, v nichž se rády usazují a bleskovou rychlostí množí prach, roztoči a další alergeny. Pozor tedy na koberce, těžké závěsy, přehozy přes postel a pohovky.

– Astma jde ruku v ruce s kouřením.

– Velice zrádné jsou také látky, které pouhým okem jen těžko uvidíme. Někdy je dokonce ani necítíme, přesto tu jsou a obrovsky poškozují celý respirační systém. Jsou to zejména těkavé látky, ftaláty, těžké kovy a další agresivní toxiny, které se nacházejí i v běžně dostupných čisticích a úklidových prostředcích, plastech a nábytku.

– Přestože astmatici nesnesou velmi suchý vzduch, opačný extrém jim také neprospívá. V domácnosti bychom měli udržovat ideální vlhkost v rozmezí mezi 50 % a 55 %, pravidelně (intenzivně a krátce) větrat a také pořídit okna s odvětrávacím systémem (uzoučká štěrbinka, kterou nenápadně proudí čerstvý vzduch).

Deprese a ti druzí

Tak jako každá nemoc, také astma má své kořeny v lidské psychice. Děti astmatici často prožili traumatický příchod na svět, kdy byly například přiškrceny pupeční šňůrou nebo déle zaklíněny v porodních cestách. Astmatem častěji trpí děti a dospělí, jimž schází pocit svobody, bývají umlčováni nebo se nemohou naplno projevit (ve vztazích nebo i v práci). Astmatiky často trápí záchvaty vzteku, ještě častěji ale pocit tísně, melancholie, deprese a úzkost – všechny tyto pocity stahují každou tkáň v těle, a mohou být dokonce přímou příčinou astmatického záchvatu.

Astma a detoxikace

C.I.C. metoda je tím druhem detoxikace, který se zabývá člověkem jako celkem. Nikdy neopomíjí fyzické ani psychické příčiny zdravotních problémů, jelikož ví, že spolu úzce souvisí. Přístroj Salvia dokáže z jediného bodu, umístěného uprostřed dlaně, zjišťovat odezvy organismu na přítomnost nejrůznějších toxinů. Tímto postupem terapeut získá celkový přehled o fungování organismu a lépe pak sestaví detoxikační kúru.

V té na astma obvykle nechybí ani klíčové přípravky, jako jsou Joalis RespiDren, Joalis Astex, Joalis Anaerg, Joalis Pranon nebo emocionální přípravky: Joalis Emoce a Joalis Streson. Také na děti detoxikace velice dobře působí. Dlouhodobě pozitivních výsledků dosahují zejména Joalis Bambi Bronchi a Bambi Anaerg, které byly podrobeny pilotní studii v roce 2012. Ta ukázala, že dokáží zlepšit kapacitu plic a snížit počet IgE protilátek.

– Detoxikace se neomezuje pouze na užívání přípravků, ale také na posilování těla a ducha. Vhodné relaxační techniky, nácvik správného, hlubokého dýchání směrem „do břicha“ a pravidelný pobyt na čerstvém vzduchu udělají své. Vynikajícími sporty, které pomohu zvýšit kapacitu plic, jsou plavání a vytrvalostní sporty.

V neposlední řadě je to také upřímný smích, který skutečně léčí. Smích „od srdce“ masíruje bránici i všechny vnitřní orgány, uvolňuje veškeré blokace a podporuje samo detoxikační procesy v těle.

zdroj: www.ceff.info
více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/kdyz-nas-dusi-astma.htm#ixzz567gzHX5z

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk