Každý z nás projde devíti životními cykly. Ve kterém právě teď jsme a co nám to prorokuje?

1396
Foto: Pixabay.com

Víte o takzvaných devítiletých cyklech, kterými v životě prochází každý z nás?

Jejich síla a závažnost se projevuje až v době nastupující zralosti, když člověk dosáhne věku takzvané duchovní dospělosti.

Je opravdu těžké představit si to obrovské množství informací, které může o lidském životě poskytnout každý z těchto cyklů.

Některé z těchto informací jsou výtečným nástrojem k přiblížení vlastní budoucnosti a nastínění toho, co nás v ní čeká.

Cykly v lidském životě

Vesmír si na cykly potrpí. V podstatě veškerý lidský život vytváří nějaké cykly. Existuje cyklus dne a noci, roční období. Lidský život není žádnou výjimkou.

Až se s devítiletými cykly blíže seznámíte, budete udiveni nakolik je všechno v lidském životě naprogramováno shůry.

Nejsilnější vliv na život člověka má jeho osobní roční cyklus.

Závažné a důležité události se často spojují s energií osobního roku. Tyto události se nemusejí vždycky objevit ve vaší osobní astrologické mapě.

Abychom provedli nezbytné výpočty, stačí méně než pouhá minuta. Budete pouze muset být pozorní a soustředění. Velmi rychle můžete získat informaci o tom, ve které životní etapě se právě nacházíte a co vám to věští.

Pamatujte si, že všechno, co děláte v daném časovém úseku, ovlivní vaši budoucnost.

Osobní číslo roku

Jak vypočíst svůj osobní rok v devítiletém cyklu:

Abyste zjistili svůj aktuální osobní rok, stačí sečíst všechny číslice dnes a měsíce svého narození s číslicemi právě probíhajícího roku.

Jako příklad uvedeme den a měsíc narození 22. dubna, probíhá právě rok 2018. Abyste tedy zjistili svůj osobní rok, budete postupovat následovně: 4 (měsíc duben) sečtete s dvaadvacítkou (den narození), plus 2018 (probíhající rok). Všechny jednotlivé cifry sečtete:

4 + 2 + 2 + 2 + 0 + 1 + 8 = 1 + 9 = 10

Když vám vyjde dvouciferné číslo, sečtete číslice v něm, abyste dospěli k číslu jednocifernému:

1 + 0 = 1

Jednička znamená, že se nacházíte v první roce epicyklu.

Nyní se podívejte, co znamená každý z těch devíti roků.

Životní cykly

Rok první: počátek

S největší pravděpodobností se s vámi v poslední době ledacos dělo a bylo kolem vás dost živo. Je to tím, že toto je optimální doba pro dokonalou proměnu, čas vhodný ke vstupu do úplně nové životní etapy, plné změn.

V některých oblastech svého života si možná ještě nejste tak docela jisti: v kariéře, v zaměstnání, v různých životních nebo rodinných situacích. Určitě však najdete všechna nezbytná řešení a budete umět najít si cestu k poznání všeho, co nezbytně potřebujete do konce tohoto roku vědět. Potom pro vás začne druhý rok devítiletého cyklu.

V prvním roce zaséváte semena, která pak vzejdou a porostou během celého devítiletého cyklu a jejichž plody budete posléze sklízet.

Chcete-li se tedy například zaměřit na to, kým byste měli být, chcete-li se zbavit starých zlozvyků nebo zastaralých názorů, které vám nejenom nepřinášejí žádný užitek, ale sem tam vás i poškodí, pak první rok je dobou vhodnou právě k tomu, abyste všechno začali nanovo. Pokud se tak rozhodnete, bude vás doprovázet úspěch.

Je dobré, abyste si uvědomili, že chcete-li i nadále pokračovat v něčem, čím se poslední dobou zabýváte, v principu je to možné. Nicméně přesto však budete nějakou proměnou nezbytně nuceni projít.

Připravujte se předem na následujících devět let svého života – vyberte si z proudů energie ten, kterým byste chtěli napájet svůj život, zamyslete se a vybírejte vhodné záměry, které byste rádi v nejbližším období uskutečnili.

Váš rozum i schopnosti jsou nepochybně zcela připraveny poradit si se všemi novými počátky, pro které se rozhodnete.

Rok druhý: navazování vztahů, zapojování, spolupráce

Ve druhém roku cyklu rozšiřujete svoje možnosti a rozvíjíte se tím směrem, který jste si vyvolili v roce prvním. Navazujete styky nezbytné k tomu, abyste mohli své myšlenky začít uvádět do života.

Všechno ovšem nepůjde tak rychle, jak jste zamýšleli. Tento rok je poměrně pomalý a budete muset využít veškerou svoji trpělivost, schopnost vyjednávat a oezřetně nacházet cesty ke kompromisu. Projekty, se kterými jste začali, se sice budou rozvíjet, ale zdaleka ne tak rychle, jak jste předpokládali. Mějte to na paměti a buďte vděčni i za ten růst, kterého se vám podaří dosáhnout ať bude sebepomalejší. Nezapomínejte, že toto vše je součástí cyklu.

Tento rok je velmi příznivý každé snaze na sobě pracovat, učit se, zlepšovat, rozvíjet to, co vám bylo dáno v podobě schopností a nadání. Budete se muset velmi usilovně snažit dostat se na vyšší úroveň v každém ohledu, prohloubit své vzdělání a dovednosti a zároveň přemýšlet nad svými morálními hodnotami a rozhodujícími osobními vlastnostmi. To musí být vaše rozhodující témata – v tomto roce nemá nic vyšší důležitost a nemělo by žádný smysl a výsledek věnovat se něčemu jinému. Všechno ostatní je teď druhořadé.

A konečně – druhý rok cyklu je velmi vhodný k navázání a rozvoji pevného milostného a partnerského vztahu, přeje rodinnému životu a uzavírání manželství.

Rok třetí: budování, sebevyjádření a první výsledky

Třetí rok je dobou, kdy se věci více začínají dávat do pohybu a zrychlují se. Období je to velmi vhodné pro aktivizaci společenského života, navazování a rozšiřování kontaktů, stále také bude toto období přát romantickým vztahům.

V tomto roce budete naplněni odhodláním prožít život naplno. Také proto je právě toto období jedním ze tří roků devítiletého cyklu, kdy dochází ke skutečným přeměnám. Budete mít plno elánu a odvahu i přání pustit se do všeho, co vás napadne. Tady se projeví, čím vám byl druhý rok a zda jste plně využili jeho atmosféry vhodné k sebezdokonalování. Budete teď potřebovat sebekázeň, abyste se zbytečnou vervou nepřebíhali od krajnosti ke krajnosti a totálně se nevydali ze sil, které by vám pak chyběly k dokončení záměrů skutečně kvalitních. Mělo by se vám podařit uvážlivě si vybrat hlavní směr činnosti, jednu věc, které se budete naplno věnovat, a teprve po jejím dokončení nebo až v úspěch slibujícím závěru se pustit do další práce.

Energie, kterou budete překypovat, vám nicméně přinese mnoho radosti a užitku. Důležité je, abyste z přílivu energie dokázali vytěžit maximum i do dalších let, Pokud se dokážete ukáznit, čekají vás velké tvůrčí úspěchy, podaří se vám uskutečnit mnohé ze svých myšlenek a budete se dále rozvíjet jako osobnost. Od poloviny roku už byste se měli zamýšlet nad plány na rok příští a snažit se s využitím svého současného elánu položit základy budoucím projektům.

Pokud jste se snad dříve nemohli chlubit bohatstvím nápadů ani dostatkem financí, v brzkém čase se i tyto oblasti začnou měnit ve váš prospěch. Pomohou vám nové kontakty i vaše intuice.

Rok čtvrtý: práce, výstavba, pořádek, prohlubování výsledků

Ve čtvrtém roce začíná skutečná tvrdá práce a zároveň bude citelný podstatný pokrok. Nebude mít tak závratnou energii a tempo jako rok předchozí, zato však dosahované výsledky budou skutečně imponující a stabilní. V průběhu třetího roku jste překypovali nápady a novými myšlenkami, z nichž mnohé se nerealizovaly nebo nedošly úspěchu. Nyní však se budete téměř neomylně věnovat právě tomu, co bude fungovat a rozvíjet se podle vašeho očekávání.

Bude to od vás vyžadovat vytrvalou a soustředěnou práci. Pracovat budete muset skutečně hodně. Vhod vám přijde sebekázeň i vůle a jejich uplatněním v pilné a houževnaté práci je budete dále prohlubovat a rozvíjet se jako osobnost.

Čtvrtý rok je rokem rozvoje pozoruhodných organizačních dovedností, které vám umožní plnit bez výpadků své povinnosti a zavést pevný pořádek v profesním i osobním životě.

Rok pátý: globální změny, získání skutečné nezávislosti a svobody

Z hlediska změn je pátý rok nejvýznamnější v celém devítiletém cyklu. Poté co jste v předchozím roce usilovně a tvrdě pracovali sami na sobě i na předmětu své činnosti a dosáhli opravdu velmi solidních výsledků, bude se vám nyní nejspíš chtít zastavit se a skoncovat se vším, čemu jste se věnovali, přerušit i svoje osobní vztahy, změnit celý svůj život a možná dokonce odcestovat někam do nějaké exotické země.

To skutečně není žádné přehánění – číslo pět vždycky ukazuje na člověka nezávislého, svobodného ducha, možná dokonce i mírně buřičsky naladěného.

Nicméně však vaše podnikavost, odhodlání a touha jednat a být aktivní na všech frontách a ve všech směrech by mohla opět vést k tomu, že byste se naplano vydali z veškeré energie. Naštěstí už vám to váš charakter i síla vůle neumožní a podaří se vám mnohého dosáhnout.

To vše bude doprovázeno početnými změnami ve všech oblastech vašeho života.

Rok šestý: láska, výchova, uspořádání záležitostí rodinných i profesních

Jestliže jste v pátém roce podrobili pochybám a otázkám i své osobní vztahy či se vám dokonce zalíbila samota, v tomto šestém roce začnete myslet na trvalý partnerský vztah, na záležitosti partnerského života i možné založení rodiny.

Budete to rok péče o své blízké, členy rodiny i přátele. Každý blízký vztah svého života budete chránit a snažit se ho rozvíjet a uchovat do budoucna.

Je třeba si uvědomit, že toto není období nějakých výrazných pracovních úspěchů, pokud jde o profesní postup vpřed bude spíše tiché a pokojné. Soustředit se na svou vnitřní harmonii, na soulad, mír a klid se svými blízkými, to je pro šestý rok devítiletého cyklu to nejlepší rozhodnutí.

Rok sedmý: sebeanalýza

V sedmém roce si začnete uvědomovat, že konec cyklu se přibližuje a budete mít touhu ujistit se, že tento cyklus skončí úspěšně, že počet úspěšně završených projektů bude dost vysoký a finanční přínos odpovídající.

Budete tedy nuceni poněkud zpomalit, zamyslit se a přehodnotit všechno, čím se zabýváte. Tento rok je orientován výhradně na vaši osobu a na vaše plány. Společenský život i vztahy budou méně důležité a ustoupí poněkud do pozadí.

S největší pravděpodobností pro vás sedmý rok cyklu nebude rokem akce, ale rokem vašeho osobního rozvoje a růstu. Bude to rok finální přípravy k úspěšnému uzavření devítiletého cyklu.

Rok osmý: sklízení úrody, sběr plodů, odměny a vyznamenání

Sedmý rok byl obrácen spíše dovnitř, měl instrospektivní povahu. Tento osmý rok však bude velmi výrazný a pozoruhodný. Buďte připraveni na to, že nyní začnete sklízet plody toho, co jste v dosavadním průběhu cyklu založili a započali. Obvykle bývá osmý rok nejlepším rokem jak pro byznys a kariéru, tak i pro osobní finanční rezervy.

Otevře se před vámi velmi mnoho nových možností, budete mít příležitost zvažovat přijetí více vysoce lukrativních pracovních pozic a další velmi slibné varianty svého postupu, které se na vaší cestě náhle objeví. Toto období je absolutním vrcholem celého devítiletého cyklu. Nyní si můžete vychutnat a těšit se z hojnosti plodů, pro které jste tak dlouho a s takovým nasazením pracovali.

Rok devátý: ukončení, transformace

Devátý rok může působit poněkud hořko-sladce. Mnohé věci se v tomto posledním roce úplně změní nebo přestanou existovat: pracovní místa, životní situace, přátelské i milostné vztahy. Je to rok bilancování a uzavírání všech nedokončení záležitostí, abyste s sebou do nového devítiletého cyklu nepřenášeli staré věci.To, co byste nedokončili, by se stalo brzdou vašeho dalšího rozvoje v novém cyklu. Ve druhé polovině roku už budete mít jasno o tom, co s sebou ponesete dál a s čím je naopak třeba se rozloučit.

Vesmír vás připravuje na následující podivuhodný cyklus, v němž se máte posunout opět o něco dál. Opustí-li tedy něco váš život, je to pro vaše dobro. V dalším období se všechno opět promění a pokročíte na zcela novou úroveň.

Zdroj: https://www.pronaladu.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz