Kateřina Narwová: Reinkarnace – jak si tento proces lépe představit?

99

V tomto videu hovořím o třech tématech v podobě tří příměrů: 1) jak to asi funguje v procesu našich jednotlivých inkarnací: zde užívám paralelu s tím, když se člověk dívá na desítky různých filmů, prožívá je, ztotožňuje se s hlavními postavami, ale přitom ví, že je to „jenom“ film… 2) jak si lépe představit vztah našeho Vyššího Já a našeho osobnostního já: například jako když vzpomínáme na to, kým jsme v minulosti byli a tuto minulou verzi našeho já současně dokážeme obsáhnout v přítomnosti, v našem stávajícím já, kdežto ono naše původní já (např. před dvaceti lety) o té naší současné osobnosti nic netuší! A konečně 3) příměr o tom, jak to asi vypadá, když fyzicky odejdeme z tohoto světa, odložíme naše tělo, ale stále to jsme „my“ – takovéto stavy zná, věřím, hodně lidí ze svých snů, tedy když je člověk pozorovatelem, ví, že je stále sám sebou, uvědomuje si sebe sama, ale třeba nemá tělo, nebo je někým jiným apod. A zejména toto třetí přirovnání mně osobně přijde úžasné, neboť mi pomáhá (a věřím, že vám pomůže též) představit si, jak to asi bude v okamžiku mého/našeho odchodu z tohoto světa a hlavně: že není vůbec čeho se bát! 🙂

Video: Kateřina Narwová
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk