Justin Faerman: Tyto tři rostliny aktivují duchovní schopnosti, prohlubují uvědomění a obnovují životní energii

381
Bazalka pravá (Ocimum basilicum). Foto: Pixabay.com

Léčivé byliny a rostliny se používají již tisíce let na léčení a posílení těla a mysli. Jejich používání je opravdu velmi rozšířené, až tak, že v posledních desetiletích vědci a výzkumníci podnikli množství výzkumů, kterými zkoumali účinky uvedených bylin a rostlin.

Samozřejmě, zájem vědců obecně lze považovat za pozitivní věc, ale velká část starodávných poznatků ohledně energetických a duchovních účinků těchto rostlin se při výzkumech ztratila nebo ji prohlédli.

Proč současná věda nezkoumá duchovní účinky bylin

Je na to jednoduchý důvod – často je velmi náročné, až nemožné, změřit účinky těchto rostlin pomocí moderních vědeckých přístrojů.

Pokud ale nějaký jev moderní věda nedokáže zatím změřit, neznamená to, že tento jev neexistuje.

Před několika staletími byl elektron také neznámou částicí, no samozřejmě, že existoval stejně tehdy jako i dnes, bez ohledu na tehdejší nevědomost či ignoranci.

A totéž platí o energetických a duchovních vlastnostech rostlin. Pro osoby, které jsou citlivější a mají schopnost vnímat jemnější úrovně skutečnosti, jsou vlastnosti těchto rostlin velmi skutečné a účinné.

A na věci nic nemění, že většina lidí o vlastnostech těchto léčivých rostlin nic neví.

Kromě toho, mnohé starověké sofistikované systémy léčitelství, jako jsou ajurvéda a tradiční čínská medicína, mají v zásobě velké množství klasických textů.

Tyto texty jdou do velké hloubky a najdeme v nich detailní přehled a zobrazení psychologických, duchovních a energetických účinků rostlinné a bylinné medicíny.

Musíme poznamenat, že starověcí lékaři považovali jemné úrovně léčebného procesu (psychologické, duchovní a energetické) pro úspěšné vyléčení choroby dokonce za mnohem důležitější než léčení na tělesné úrovni. Tělesné onemocnění tehdejší lékaři vnímali pouze jako projev, a ne jako skutečnou příčinu samotné nerovnováhy.

Hlavní myšlenka, která nám z toho vyplývá je, že léčivé byliny a rostliny mají skutečné a významné účinky na aktivaci duchovních schopností.

Proto nám mohou velmi pomoci při změně našeho vědomí a myšlení. Většina z nás ví, že je to tak například v případě šamanů, kteří používají k aktivaci duchovních schopností směs bylinek, jako je například ayahuasca apod.

No málokdo ví, že bylinky, které jsou běžně dostupné v prodejnách léčiv a zdravé výživy, mohou mít podobné účinky a lze je i snadněji začlenit do našeho každodenního života.

Dále v článku bych chtěl vyzvednout tři moje oblíbené byliny, které mají jednoznačné a zřetelné účinky na aktivaci duchovních schopností, zejména u osob, které jsou dostatečně vnímavé na to, aby tyto účinky dokázaly rozeznat.

Článek píšu v naději, že se obnoví a zachová alespoň část ze ztracených starověkých vědomostí.

1. He Shou Wu (Fo-Ti)

Ve filozofii taoismu má bylinka He Shou Wu (hříva černého vraníka) již dlouhodobě pověst jednoho z nejznámějších prostředků s pozitivním účinkem na dlouhověkost.

Podle dochovaných legend, čínský bylinkář a čchi-kung mistr Li Ching-Juen, který se narodil koncem 17. století, vděčil za svou dlouhověkost zejména bylince He Shou Wu a některým dalším bylinkám.

Li Ching-Juen se údajně dožil 256 let. Ačkoliv mnozí můžeme mít pochybnosti o účincích bylinek na dlouhověkost, nedávné výzkumy, které podrobily rostlinu He Shou Wu zkoumání, opravdu potvrzují, že tato bylinka má vlastnosti podporující dlouhověkost. [1]

Bylince He Shou Wu se připisuje schopnost zvrátit průběh mnoha nemocí, schopnost chránit a opravit poškozenou DNA, některé výzkumy dokonce prokázaly, že tato bylinka přispěla k prodloužení života zkoumané osoby. [2]

He Shou Wu také zabraňuje v působení enzymu MAO-B, u kterého je možné měřit vliv na délku života a na celkový stav zdraví. [3]

To, že bylinka He Shou Wu má i výrazné aktivující účinky na duchovní úrovni je však již méně známé. Tato rostlina má silné účinky zejména na podporu intuitivního vnímání a schopnosti intuice jako takové.

V taoismu je He Shou Wu popisována jako tonikum s vlastnostmi Shen a Yin. Slovo „Shen“ se překládá jako „duch“ neboli „duše“, slovo „Yin“ zase označuje vše, co v sobě obsahuje „ženský“ prvek nebo energii.

V tomto případě slovo „Yin“ označuje schopnost vnímat. A proto, působením byliny He Shou Wu se stáváme „vnímaví vůči duchem“ – citlivější a vnímavější osoby i po krátkodobém pravidelném užívání této rostliny začnou bezpochyby pociťovat, že disponují schopností vnímat duše či duchy.

Osoby, které pravidelně užívaly bylinu He Shou Wu uvedly, že pociťovaly výrazné zvýšení tvůrčích schopností, větší inspiraci a schopnost se intuitivně rozhodovat.

Právě proto může být tato bylinka významnou pomocí pro umělce, osoby praktikující meditaci či pro kohokoliv, kdo si chce opravdu obohatit své vnímání skutečnosti.

Kromě výše zmíněných výjimečných účinků bylinky He Shou Wu, tato rostlina má i jiné nezanedbatelné účinky.

Zmíníme jen ty nejdůležitější pozitivní účinky na naše zdraví, a to hloubkové zotavování a omlazování organismu na buněčné úrovni či posílení libida.

O mnoha jiných zdravotních účincích této rostliny se dozvíme více v článku „Bylinka pro intuici a dlouhověkost“, který si můžete přečíst zde.

Zpočátku doporučuji užívat ¼ až ½ čajové lžičky He Shou Wu denně, dávku můžeme postupně zvyšovat.

Většina lidí už po jedné dávce pociťuje záplavu inspirujících myšlenek a intuitivních výhledů, ačkoliv v některých případech je k projevení účinků třeba delší užívání.

2. Reishi

Na Východě je Reishi (Lesklokorka lesklá) velmi oblíbená a známá jako „houba nesmrtelnosti“ neboli „houba duchovní síly“. Když byla houba Reishi podrobena zkoumání, rychle se ukázalo, že se jedná o neobyčejný přírodní lék.

Ve filozofii taoismu je houba Reishi velmi vysoko vážená jako rostlina s účinky podporujícími zdraví. Už v dávných dobách bylo známo, že Reishi má příznivý vliv opravdu na každý jeden tělesný orgán, jakož i na psychiku.

Není to žádné starověké zveličování. Účinky houby Reishi jsou prověřeny i nemalým počtem moderních vědeckých výzkumů. Za zmínku také stojí, že houba Reishi se používá v nemocnicích v celé Asii i při léčbě těžkých onemocnění, jakým je rakovina. [4]

S jistotou tedy můžeme konstatovat, že se jedná o rostlinu se silným účinkem. A přestože je tato rostlina výborným tonikem pro náš imunitní systém, starověcí léčitelé ji používali častěji právě pro aktivaci duchovních schopností.

Podobně jako bylinka He Shou Wu, i houba Reishi působí povzbudivě na vlastnosti „Shen“, což znamená, že je to rostlina, která vyživuje ducha. Avšak z praktického pohledu jsou duchovní účinky houby Reishi trochu odlišné od účinků byliny He Shou Wu.

Reishi má výrazný účinek zejména na zklidnění nervové soustavy, uvolnění mysli a na navození stavu uvolněné soustředěnosti. Díky těmto účinkům je houba Reishi odedávna vysoce ceněna lidmi, kteří chtějí rozšířit své duchovní obzory, osobami praktikujícími meditaci i každým, kdo usiluje o odbourání stresu ze svého každodenního života.

Podle mých zkušeností, účinek houby Reishi způsobuje hmatatelnou změnu vnímání času – nějakým způsobem se zdá, jako kdyby čas plynul pomaleji, ale aniž bychom měli zpomalené myšlení či tělesné procesy.

Je to podobný účinek, jak můžeme vidět ve filmu Matrix – máme schopnost vnímat a zpracovat více informací za kratší dobu, aniž bychom se náhlili nebo byli ve stresu.

Můžeme to říci i jinak – naše mysl pokračuje ve své činnosti normální rychlostí, ale čas začne běžet pomaleji čili ze života dokážeme každou sekundu vytěžit více beze spěchu či zrychlování.

Houba Reishi má na naši mysl uvolňující účinek, ale aniž by nás příliš utlumovala. Mohli bychom ji přirovnat k „meditaci v pilulce“, ačkoli se od stavu meditace svým způsobem odlišuje.

Domnívám se, že některé látky obsažené v houbě Reishi ovlivňují vylučování sekretu z epifýzy. Epifýza je žláza uložena v malém mozku, která odpovídá za naše vnímání skutečnosti a času, např. prostřednictvím neurohormonů a jiných mechanismů.

Svou roli zde zřejmě také sehrává uklidňující účinek houby Reishi na naši nervovou soustavu. Díky zklidnění nervové soustavy se uvolní a zvětší rozsah frekvencí, které vnímá a zpracovává.

A tak naše nervová soustava, která je obvykle zaměstnána zejména zpracováním stresových signálů takto získá prostor pro zpracování a plynulejší tok smyslových vjemů do našeho vědomí.

Kombinace všech těchto vlastností vyvolává stav zvýšeného uvědomování a zvýšeného vnímání – stavy, které většina z nás v každodenním životě obvykle nikdy nezakusila.

Ohledně užívání houby Reishi na duchovní účely je důležité poznamenat, že ne všechny sorty mají stejný účinek.

Taoisté věří, že houba Reishi, která roste na divoko v jejím přirozeném prostředí (vysoko v pohořích, v hustých lesích Severní Asie a Číny), obsahuje více prvku „Shen“ neboli duchovní energie než houba Reishi, která je pěstována ve sklenících, kde roste na dřevěných pilinách a hoblinách.

Dřevěné piliny se však dnes při pěstování rostlin používají zcela běžně. Proto je velmi důležité si pořídit produkt s výtažkem z houby Reishi, která je pěstována dlouhodobě udržitelným způsobem na divoko.

3. Bazalka posvátná (Tulsi)

Bazalka posvátná se za posledních zhruba pět tisíc let stala legendární součástí kultury hinduismu, zdobí domácnosti a chrámy v celé Indii a vysloužila si taková jména jako „elixír života“ a „matka přírodního léčitelství“.

Tato rostlina má množství mimořádných zdraví prospěšných účinků, od účinného odbourávání stresu a úzkosti po vyrovnávání hladiny krevního cukru, zklidňující účinky, obnovu správné činnosti endokrinního systému a mnoho jiných. [5-7]

Méně známé jsou však již účinky bazalky posvátné na jemné energetické pole člověka. Tulsi má silné účinky na harmonizaci bioenergetického pole, tzn. že má schopnost obnovit a vyvážit jemná elektromagnetická pole, která jsou vytvářena naší myslí a tělem.

Pokrokoví vědci a lékaři si začínají stále více uvědomovat, že tato elektromagnetická pole a jejich působení jsou velmi důležitým prvkem z pohledu lidského zdraví. Ve filozofii jógy je Tulsi považována za jednu z mála výjimečných bylinek, která má schopnost uvést do rovnováhy čakry v lidském těle.

Čakry jsou energetická centra, která se nacházejí hluboko v jemnohmotném i v hmotném těle na místech s mimořádně vysokou hustotou nervových zakončení.

Bazalka posvátná se už velmi dlouho těší velké oblibě u osob věnujících se meditaci v Indii a po celém světě – tato rostlina působí na zpomalení toku myšlenek a na uklidnění těla, díky čemuž se pro meditujících stávají hluboké stavy vědomí snadněji dostupné.

Z bazalky posvátné je možné připravit čaj, ale můžeme ji konzumovat i v podobě koncentrovaných extraktů v kapslích či v tinkturách. Každý z uvedených způsobů konzumace bazalky posvátné je správný a každý nám přinese požadované účinky, avšak není nutné užívat ji každý den.

Pro zaznamenání výraznějších změn v našem zdraví je však třeba, abychom bazalku posvátnou užívali dlouhodoběji.

Autorem článku je Justin Faerman

O autorovi

Justin Faerman je vizionářem, pravidelně vystupuje na mezinárodních zasedáních, je podnikatelem v oblasti inovací a badatelem v oblasti vědomí.

Svůj život zasvětil pomoci a vývoji celospolečenského uvědomění, pracuje na propojování vědeckých poznatků s oblastí spirituality a usiluje o šíření osvícených myšlenek mezi jednotlivci, ale i na celospolečenské úrovni.

Je spoluzakladatelem žurnálu Magazín uvědomělého životního stylu (Conscious Lifestyle Magazine) a Institutu proudu vědomí (Flow Consciousness Institute).

Justin Faerman je vyhledávaným učitelem a známým průkopníkem v oblasti proudu a činnosti vědomí.

Zaměřuje se zejména na praktické využití spirituality, tzn. na použití abstraktních koncepcí a myšlenek z oblasti spirituality jako účinných technik, pomocí kterých můžeme vést naplněný a úspěšný život.

Zdroje:

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4436517/

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4471648/

[3] https://www.healthy.co.nz/ailment/2067-polygonum-multiflorum-liver-blood-tonic.html

[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14713328

[5] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11744301

[6] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185238/

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15587591

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz