Julius Hůlek: Vzkaz z nebe a tarot před volbami…

226
Gesto. Foto: Julius Hůlek

Vážení přátelé a příznivci Tarotu, zanedlouho (6/10) se sejdeme na alternativním setkání Tarot klubu 015, doslova pár dní před volbami. A v této situaci – uprostřed roztodivných diskusí zejména ve všech možných médiích – bych se s vámi rád podělil o jistě pozoruhodnou výzvu, jaké se mi v souvislosti s tím vším dostalo.

Nedávno byla na velice aktivní a inspirativní facebookové skupině TAROT Sophie Joya, kam občas zavítám a také se rád účastním, zveřejněna sugestivní fotografie (srov. přílohu níže). Paní Blanka Soukupová (kvůli nesporné estetické působnosti a naléhavé sdělnosti obrázku je uvedení autorství zcela namístě) tuto „náhodnou“ vizuální metaforu pochopila jako vzkaz Matky Přírody a vyzvala k volbě významové přiléhavé tarotové karty.

Na mě ten obrázek hned po spatření zapůsobil silným dojmem. Zčistajasna se objevivší mráček na blankytném nebi nad horským hřebenem mi připomíná známé gesto ruky, konkrétně zvednutý prostředník, jako ne zrovna slušné gesto, jemuž se dokonce nevyhýbají ani potyčky politiků. Nic naplat, výzva byla učiněna a má-li na ni být reagováno „tarotově“, je třeba se k tomu postavit čelem. Ale požadavek jedné jediné karty k frapantnímu vystižení tak výmluvného poselství se mi jevil přece jen málo. Nehledě k tomu, že charakteristická víceznačnost kterékoli tarotové karty tu může být zavádějící. A tak jsem si k bližšímu pochopení – doslova – z nebe přicházejícího symbolu zvolil svůj vlastní tarotový model na čtyři karty nazvaný „Uvědomění“ (srov. druhou přílohu níže).

Co mi ten obrázek má říct, co si mám uvědomit? (1) Šestka Pentaklů: Za naše činy, postoje, chování k druhým ad. budeme po zásluze buď odměněni, anebo potrestáni, popřípadě jen zklamáni, rozčarováni. No, dobře, ale co se děje, jak to se mnou, popřípadě tak nějak obecně, v tomto ohledu vypadá právě teď? (2) Rytíř Mečů: Táhne mě to k rychlé, radikální reakci na něco, s čím se střetávám. Když se mi něco nelíbí, nejraději bych oplácel stejným, a to dost natvrdo, i takzvaně proti větru. Jak vidno, s poměry obecně asi spokojeni moc nejsme. Když si třeba zrovna (a nejen!) teď na internetu přečtete aktuality, člověk je opravdu víc naštván nebo přinejmenším znechucen než spokojený, před volbami to tu pěkně bublá, vytahuje se jedna nechutnost a lež za druhou. Takže: Co dělat? Jak se zachovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí? (3) Mírnost: Hlavně zachovat klid a rozvahu, vždy si uvědomit blahodárnost žádoucího principu „pravé míry“ ve svých skutcích a postojích. Někdy bych se mohl samou iniciativou přetrhnout, anebo uvztekat či usoužit a stejně mi to nebude nic platné. A vskutku, je to tak! Nicméně jedním dechem se chce dodat: A proč?! (4) Věž: Co má přijít, stejně přijde a nebude to nic příjemného, k něčemu to sice povede, ale taky nás to trochu (?) pomorduje. A navíc budeme muset něco obětovat a pěkně si počkáme, než ta šlamastyka odezní, popřípadě se zmírní, jak praví kvintesenční součet číselných hodnot všech čtyř karet (Rytíř je počítán jako 3): 6+3+14+16=39=3+9=12. Takto nám totiž vychází Viselec (XII), jenž mj. znamená oběť a zdržení. Ale suma sumárum, berme to s rezervou a nadhledem, jednou bude líp, jak podle numerologického součtu (12=1+2=3) napovídá moudrá Císařovna (III). Takže žádné „do roztrhání těla“ neplatí, jak by eventuálně mohl naznačovat výše uvedený a ne zrovna sympatický Rytíř Mečů.

Co říci nakonec? Matka Příroda nebo chcete-li Vyšší Moc atd. atp. se nám gesticky a právem před volbami tak trochu vyšklíbla, zatímco následný tarotový výklad na její pokyn přichází s nápovědou dalších souvislosti a skutečnosti. Těšme se na další společná setkání s Tarotem, a to s nadhledem i humorem a pokud možno i s lepšími vyhlídkami! Váš

Pro portál Ve hvězdách napsal PhDr. Julius Hůlek, výklad tarotu

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Uvědomění. Foto. Julius Hůlek