Josef Staněk: Léčení Duchem Svatým

348
Naděje a víra
Foto: Dollarphotoclub.com

Skutečné napojení na vyzařování Boží. Teprve tímto přijímáním přímého vyzařování Božího se u těchto jedinců plně rozvíjí duchovní tělo. Tento stav je uskutečněním synovství Božího – realizací Krista. Jejich zákonem a přirozeností je stálé vyzařování lásky vůči hodným i nehodným, jak to činí Otec nebeský. Lidský duch se stává „synem Božím“ tím, že vyzařuje energii lásky Stvořitelovy na ostatní lidi, aniž ji od nich požaduje.

Tuto schopnost přímého přijímání vyzařování božího získá ten člověk, který oživí svého ducha vírou a skutky a zachvívá se v pokoře. Tehdy pocítí nekonečný příliv energie lásky, který již nezná „má dáti, dal“. Ježíš svým působením oživoval ducha v lidech a učil je přijímat přímé vyzařování boží. A každý, kdo se napojí na vyzařování boží svým duchem, může lásku vyzařovat bez ohledu na to, kolik jí přijímá. To je synovství – Nový zákon. Vlastní energie takovému člověku neubývá, protože dává z lásky a v tom případě je energie Stvořitelem hned doplňována.

Souvisí to s přikázáním: „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.“ Špatným směrováním myšlení (modlitby) by takový člověk kromě své energie zneužil energii Podstaty světa (následek: těžká karmická zátěž). Od nepochopení tohoto zákona pochází ztráta léčebné síly pseudokřesťanů na rozdíl od neomezené síly Ježíšovy a velkých léčitelských schopností apoštolů.

Pouze ten, kdo duchovně vyspěje natolik, že ani neúmyslně nezneužije sílu Boha, může modlitbou léčit nebo ovlivňovat přírodní síly. Dokonalým rozvinutím třetího přikázání v životě je Ježíšovo: Milujte nepřátele své, neboť slunce mého Otce svítí na dobré i zlé. To je dokonalá realizace nezneužití jména Božího.

Pro takové jedince je charakteristické:

– jednoznačně pozitivní myšlení a jednání – (rovina hmotná)
– pozitivní cit mezi mužem a ženou (eros), mezi lidmi navzájem (filia) a ke všemu stvoření (agape) – (rovina duševní)
– vnitřní klid, věčná blaženost (rovina duchovní)

Přes 6. a 7. čakru přijímají tito jedinci duchovní energii, transformují ji do nižších úrovní (čaker) a využívají ji k léčbě. Účinek léčby je zpočátku mírnější, narůstá ale a není-li léčeným pokažen, je trvalý (na rozdíl od léčitelů magnetizérů, kteří používají k léčení energii z přírodních sil a jiných lidí). Důležité je, aby léčený pokud možno pochopil a odstranil duchovní příčinu svých problémů. Tito léčitelé mohou léčit na dálku. Jsou to vždy hluboce věřící lidé, kteří ale mají problém s náboženskými fanatiky, sektáři a církevními hodnostáři.

Zdroj: MVDr. Josef Staněk – Agape
k zamyšlení :-) Livisipea Agahada
http://inner-light.ning.com/m/blogpost?id=6370783%3ABlogPost%3A164980

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz