Josef Janda: Příchod migrantů do Evropy – analýza současnosti

143

Islám je náboženstvím, nesoucím protikladnou sílu života. Josef s Rudou se ve videu zamýšlejí nad současnou situací Evropy i neviditelnými silami, stojícími za oponou.

Zdroj: YouTube.com, 2012Ruda

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk