Josef Janda: Odpovídá na téma karma, reinkarnace, stáří duše

396

Video je výňatkem z přednášky Vratislava Zouhara v Brně z dubna 2016 – lze shlédnout v celé délce na stránkách V. Zouhara http://www.energytalisman.eu

Zdroj: 2012Ruda

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk