Josef Janda: Karma je výuka a pokání pomocný nástroj

156

O pokání, trestu a lítosti jsme hovořili s Josefem. Pokora a pokání se v moderní současné společnosti stává neznámým pojmem, i proto nastupuje institut „karmy“, tedy zákon příčiny a důsledku, který se vztahuje bez rozdílu na každého člověka, ať se považuje za věřícího či nikoliv.

Video: 2012Ruda
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz