Josef Janda: Budoucnost světa podle Edgara Cayce

454

Nad proroctvími Edgara Cayce uvažují Ruda s Josefem a zamýšlejí se nad danostmi i změnami, které podle vizionářské prognózy můžeme anebo nemusíme jako lidstvo naplnit…

Zdroj: 2012Ruda

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk