Joanne Sacred Scribes: Číslo 8 a jeho číselné řady

338

Číslo 8 je spojeno s energiemi a vlastnostmi vnitřní moudrosti, síly, zhmotňování bohatství a hojnosti, peněz, financí, síly, statutu, materiálna, pragmatismu, ega, businessu, investic, zaměstnání, vzhledu, dovedností, výměny, reality, světových proměn, profese, pravdy, zodpovědnosti, skutečné spravedlnosti, vyřešení problémů, organizace, dosažení, praktičnosti, rozhodnosti, vlády, stálosti, ambice, sebejistoty, integrity, důvěryhodnosti, dobrého úsudku, společenskosti, dávání a přijímání, stability, nezávislosti, učení se skrze zkušenosti, trpělivosti, pozornosti, sebedisciplíny, svobodné vůle, vhledů, rozlišování, duchovního vědomí, přání si míru a lásky pro lidstvo, autority, výzev, nekonečnosti, materiální prosperity, vlastní moci, hojnosti a prosperity, vesmírného vědomí, odměn a vůdcovství.

Číslo 8 také rezonuje s karmou – Duchovním zákonem příčiny a následku.

Objevuje-li se číslo 8 opakovaně, znamená to, že do vašeho života míří finanční/materiální hojnost. Ta může přijít na základě nějaké pozitivní práce a minulého úsilí. Protože je to také číslo karmy, mohou opakující se osmičky znamenat, že dostanete nečekané odměny za svou minulou dobrou práci. Je to karma, která se vyplácí v dobrém.

Opakuje-li se číslo 88, je to pro vás zpráva, že máte dohlédnout na své finance a ujistit se, že máte pevné základy pro sebe i své milované. Vesmír i vaši andělé vám vždy zajistí potřebnou podporu, je však na vás zajistit, že budete žít naplno a následovat svou pravou životní cestu. Andělské číslo 88 říká, že minulá práce a úsilí budou brzy odměněny, a tak pokračujte, abyste si udrželi proud hojnosti ve svém životě.

Opakující se číslo 888 vám říká, že vaše životní poslání je plně podporováno Vesmírem. Vesmír je hojný a štědrý a přeje si vás odměnit. Velká finanční prosperita je vaše nyní i v budoucnu. Andělské číslo 888 znamená, že končí nějaká fáze ve vašem životě a pomáhá vám se na to připravit. Tato číselná řada může také znamenat, že ukončujete citovou, pracovní nebo vztahovou fázi ve svém životě.

Číslo 8888 může znamenat, že je tu světlo na konci tunelu a dodatečně také nese poselství o tom, že nemáte nic odkládat, máte se hnout kupředu a vychutnávat si také plody své práce. Čiňte rozhodnutí, která vás potěší. To je vaše odměna.

Joanne Sacred Scribes

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk