Roman Zahrádka a jeho host Jiří Hájek: Bubnování duše Velkého náčelníka

202

Jiří Hájek, kterého duchovní rodina zná jako Velkého Náčelníka, opustil svoje původní povolání, protože nebyl v životě šťastný. Už ho přestalo bavit honit se za penězi, chodit věčně z práce do práce a nakupovat. A tak začal hledat novou životní cestu a vyznávat přírodní styl života. Proto ho nepotkáte jinak, než v indiánském obleku. V současnosti se věnuje bubnování na djembe a podniká četná vystoupení na téma „Otevírání srdcí a bubnování duše“, která prokládá poutavým povídáním. Všude tak platí spojení Velký Náčelník – bubny – indiánské oblečení.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk