Jan Johann Jaroslav Miška: Třiatřicetileté objevování energie magické prasíly

643
Foto: Pixabay.com

„Hrstka nemocných mocných, v honbě za mocí a mamonem, vyrábí z lidstva stádo spotřebitelských ovcí. Nezvratně ničí zbývající životní prostředí nutné pro jeho přežití. Zároveň odmítá poznání o základní podstatě života – energii-prasíle. Totéž platí pro akademická mafiánská spolčení. I když prasíla byla nejenom poznána, ale dokonce využívaná už v pravěku.“ Jan Johann Jaroslav Miška

Motto: Všude kolem nás, stejně jako ve Vesmíru, tak také v přírodním prostředí, stejně jako lidském těle se nachází energie – prasíla fyzikální podstaty, kterou postupně objevuji v mých knihách.

Jak jste zjistil, že máte mimořádné schopnosti?

Z praktické potřeby. Při zaměřování inženýrských sítí jednoho okresního města nebylo možné některé zaměřit ani přístroji. Spojil jsem kus izolovaného vodiče s vybitou baterií a ejhle, ono to fungovalo. Náhodou jsem objevil, že mám mimořádnou schopnost vnímání energie-prasíly. Později jsem zjistil, že dokáži zjišťovat podzemní prameny, a to do hloubky 170 metrů (studna Zbiroh), podzemní dutiny, stejně jako několikametrovou síť energetických linií prostupujících zemským povrchem. Moje mimořádná schopnost se projevuje mimo jiné tím, že u některých svítidel zablikají žárovky; třeba i u veřejného osvětlení. Nebo se přepnou některé elektrospotřebiče. Zvláštním telepatickým způsobem se ke mně chovají některá zvířata. Když jim něco v duchu řeknu, ona to vnímají a zachovají se podle toho. Totéž platí pro malé děti, které energii-prasílu nadmíru vnímají přibližně do sedmi let. Teprve kolem tohoto období tuto schopnost většinou ztrácejí.

Co je to magická prasíla, o níž pojednávají všechny vaše knihy?

V podstatě je to vířivá elektromagnetická energie, kterou už znaly a uctívaly pravěké kmenové kultury celého světa. Prasíla je všudypřítomná. Prostupuje v určité struktuře Vesmírem, proto také naší planetární soustavou, Zemí a vším co se na ní nachází. Proto také lidským tělem. Byla nejenom poznána, ale dokonce využívaná už před mnoha tisíci lety. V Brně byl nalezen 26 000 let starý hrob šamana s úžasnou soupravou léčitelských předmětů, jejichž používání bylo založeno na léčení energií Prasíla je v různých částech světa různě pojmenována, jako např.: prána, čchi, či, kaba, ki, ša, ži , éter, orgon, ód, volná atd. Prasíla se skládá ze dvou opačných energetických složek. V Číně je energie pojmenována čchi a její dvě opačné složky jsou vyzařovací: mužská jang a vzařovací ženská jin. Jestliže máte v lidském těle nadmíru jedné, a nedostatek opačné, tak je to škodlivé. Pokud se poruší energetický tok některé z hlavních energetických tepen (meridiánů) lidského těla, tak některá část těla se oslabí natolik, že může způsobit předčasnou smrt. Pokud převážně žijete v místech, kde je Vám odebírána energie, tak rychleji onemocníte a dřív zemřete. Na opačných máte větší odolnost proti chorobám a žijete déle. Vnímaví jedinci vyhodnocovali místa pobytu už v době kamenné. Místa pro trvalý pobyt byla také energeticky vylepšována – kůly, kameny, nebo stavbami menhirovými a pyramidovými. Bylo též známo, že prasílu předávají zejména silné a zdravé stromy, kterými prostupuje od kořenů vzhůru do koruny. Dokonce do vzdálenosti dvou set metrů. Když se podíváme na les jako souhrn zářičů energie, nemůžeme se divit, že se v lese cítíme dobře.

Prasíla působí všude, ale zdaleka ne každý člověk je schopný ji vnímat. Někteří jedinci ji stále ještě vnímají, ale k jejich škodě už nevědí co to je. V pravěku a starověku ji přitom daleko více vnímal téměř každý. Pravěcí lidé si například podle energie vybírali vhodná místa pro jejich osadu či ležení, přičemž nejlepší připadla náčelníku a šamanovi. Ještě ve středověku se vědělo, že energii předává i socha z vybraného lipového dřeva, nebo kamene. A když se usadí na vybraném místě, tak její vyzařování posílí. Raný novověk tyto znalosti už v baroku postupně odbourává a současný už o nich nic neví.

Čím to, že lidé v průběhu novověku ztratili schopnost tuto energii stále rychleji vnímat?

Život se zrychlil a pro něj je rozhodující dostatek peněz. Lidé dokonce ani nevědí, že je tím základním pro jejich zdravý a plnohodnotný život. Nevědí, že jim v některém místě je energie-prasíla odebírána a na jiném doplňována. O tom je moje první kniha Zpověď druida, kterávým sdělením nebyla doposud překonána.

Jsou v České republice nějaká místa, která jsou prostoupena velmi silnou energií?

Těchto míst je hodně. Třeba v jeskyni Pekárna v Moravském krasu. Úžasný prostor je v místě rotundy ve Starém Plzenci, některé klášterní rajské dvory, v Praze to je třeba letohrádek Hvězda, atd. Výrazně vyzařovací prostor, přesněji energetickou dobíjecí léčebnu jsem vytvořil v Markvarticích u Sobotky. Další dva dobíjecí menhiry jsem postavil na severní Moravě, či ve východním Slovensku. V přírodě se postačí kolem sebe podívat. Energeticky vydatná jsou hluboká údolí. U silných a zdravých stromů je možné se energeticky dobíjet opakovaně. Účinnost se navýší mentálním propojením se stromem.

Bylo Vám doposud vydáno šest knih… Je to takový volný seriál na pokračování.

Knihy zaznamenávají stále nová a nová poznání; podle toho jak se postupně „vynořují“. První knihou je trilogie Zpověď druida, která jako první na světě poukazuje na vyzařovací a vzařovací několikametrovou síť energetických linií. Při čemž vyzařovací energii vydávají, zatímco opačné ji ze živých organismů odebírají. Téměř vše co je popsáno také v dalších knihách, je doloženo archeologickými nálezy Druhá kniha Magická prasíla je velice hutná, a proto hůře čtenářsky stravitelná. Zato přináší celou řadu zcela nových poznatků a objevů. Nejsou to jenom energetické léčivé kameny jako např. zkamenělá ježovka, nebo předměty (např. anch nebo torques), jejichž skutečný význam v ní byl představen, ale také to nejviditelnější, což jsou stromy, jejichž větve putují za energií, menhirové a pyramidové energetické systémy pozměňující úmyslně energetický charakter krajiny. Což jsem, s pomocí kamenů menhirového typu, představil v třetí (první dvě byly vybudovány cca před 2000 lety) energetické léčebně, jedinou funkční, nacházející se na našem území v Markvarticích o Sobotky. Což si může každý osobně vyzkoušet. Třetí kniha Hledání prasíly je knihou oddechovou, poukazuje na symboliku prasíly starou více jak pět tisíc let. Už její přebal mnohé napovídá. Jsou na něm dva gryfové, symboly prasíly pocházející ze starověké Mezopotámie. Gryfové pohřebního dřevěného poklopu rakve císaře Rudolfa II. by sami o sobě by nebyli ničím neobvyklým, kdyby neměli místo předních orlích pařátů račí klepeta. A proč zrovna račí klepeta? Protože se císař narodil ve znamení Raka. V knize, která už na trhu není k mání, se zabývám např. českým státním symbolem – dvouocasým lvem. Nabízím vysvětlení významu svastiky, jež se už v dávné minulosti používala jako symbol energie – prány v indickém hinduismu. Stále ji můžeme spatřit v buddhistických chrámech na čele bohů a bohyň. Označuje směr víření šesté energetické čakry (kola), které je opačné u mužského a ženského těla. Konečně se dostávám k šesté knize Bájná prasíla, která se zabývá nejenom bájnými božstvy prasíly, stromy, zvířaty, jako např. ptáky, ale též bájnými bylinami. V souhrnu poukazuje především na pradávné báje, a dokonce také pohádky, související s energií-prasílou. Dozvíme se, proč nebude 21. 12. 2012 konec světa atd. Mnohé báje, jdou za hranice současného vědeckého poznání. Celý soubor obsahuje 1500 stran se sedmi sty barevnými fotografiemi.

Zapomněl jste na knihy Tajemství prasíly 1 Zapomínání a 2. Zjevování.

Knihy jsou po významově nejobjevnější. Jak jejich pojmenování napovídá, tak vyprávějí o tom, že starobylým kulturám byly známy opačné vlastnosti obou složek prasíly. Ty byly téměř zcela zapomenuty, a jsou znovu objevovány ve druhém díle knihy Tajemství prasíly. Právě v ní najdeme např. vysvětlení podstaty proutkaření nebo skutečných „kruhů v obilí“. Dokonce v ní byla, představena, zvláštní elektromagnetická fyzikální podstata energie-prasíly. Což je objev kardinálního významu.

Co byste nám řekl na závěr?

Nejsem první, kdo poukazuje na energii – prasílu, která byla nejenom poznána, ale účelně též využívána, už před desítkami tisíci lety, ve všech starobylých společenstvích celého světa. Což je nepochopitelné pro celosvětová vědecká mafiánská spolčení. Po staletí na prasílu upozorňují citlivci celého světa. V knize Hledání prasíly, kterou už objevíte pouze v knihovnách, uvádím vnímavého krále českého a císaře římského Karla IV. stejně jako jeho syna krále Václava IV. Jejich odkazy budoucím generacím jsou více než průkazné. V mladší historii odkazuji třeba na Prokopa Diviše, létajícího čaroděje J. J. Kittla, F. A. Mesmera, K. Sezemského, zázračného B. Kočího, bábu Kamenickou, pátera Ferdu, J. Mikuláška, věštce a léčitele M. Touška, V. Ďurinu, nebo světově uznávaného Břetislava Kafku či vnímavého Nikolu Teslu, který prasílu pojmenoval éterickou. Postavil obrovský kondenzátor, jímž ji dokázal jímat. Mezi další patří třeba někteří současní léčitelé a lékaři. Ale vnímavými jedinci nebyli jenom lékaři, ale také architekti jako např. Jan Blažej Santini, či Josef Hlávka. Přesto nejsou jejich odkazy vyslyšeny, stejně jako Teslovy objevy nebyly zcela záměrně zprovozněny.

Ale proč?

Pokud jde o zdraví, tak zde hrají hlavní roli farmaceutické mafie, jimž o zdraví lidí nejde ani náhodou. A pokud jde o energii? Představme si obrovské celosvětové surovino-energetické komplexy, které vyrábějí pohonné hmoty a elektřinu ze surovin, jimiž je uhlí, nafta, zemní plyn, nebo jádro. Pro obě skupiny není rozhodující zdravý člověk ve zdravém životním prostředí, ale jejich nevyčíslitelné zisky. Do sféry tohoto pro lidstvo zničujícího kolotoče, se, kromě vědců s klapkami na očích, zapojují dokonce naše státní sdělovací prostředky (rozhlas, televize). Už podle mé první knihy měl být natočen televizní seriál Kameny. Druhá kniha Magická prasíla měla být zakomponována do pořadu Barvy života. Ale proboha jenom nic o energii-prasíle, která je základem života, o níž se v knihách píše. To stejné platí pro moje ostatní knihy. Mohl bych blábolit o všem možném, jenom ne o energii-prasíle, která je podstatou všeho živého a neživého jak na naší planetě, tak ve Vesmíru. I když už dnes jsou přístroje, které ji dokáží měřit.

Děkuji za rozhovor.

Pro portál Ve hvězdách poskytl rozhovor Jan Johann Jaroslav Miška

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Jan Johann Jaroslav Miška. Foto: z archivu autora