Jan Heczko: Naše vyšší Já

287
Foto: Pixabay.com

Tento text obsahuje mé otázky a odpovědi od mého Vyššího Já skrze kódy pravdy.Zde jako „ducha“ rozumím odloučenou částečku Boha Stvořitele neboli Boží jiskru a jako „duši“ rozumím „ducha s duší“.

Duše samotná je energetické a informační pole, ve kterém se duch nachází. Duše před inkarnací představuje kvantovou „polévku“ obsahující:

průvodce, kteří tvoří doprovod inkarnované duše na Zemi a doprovod ochránců, rádců, učitelů, léčitelů, kteří zůstávají v astrálu, dále informační pole integrálního vědomí, představující sloučené podvědomí, vědomí a nadvědomí, čakry, karmický plán, auru, životní lekce, karmické mezníky, kvantovou část DNA a esenci mysli z minulých inkarnací.

Duše v okamžiku inkarnace (oplodnění vajíčka) představuje kvantovou „polévku“ obsahující informační pole vědomí, podvědomí, nadvědomí, čakry, auru, karmický plán, životní lekce, karmické mezníky, kvantovou část DNA a esenci mysli z minulých inkarnací. Oddělují se oba doprovody bytostí. Jako lidé jsme trojjediné bytosti, obsahující duši, morfogenetické pole mysli a hmotné tělo. Všechno je energie a její vibrace.

Ohledně ducha:

– Je hlavním cílem každého ducha opětovné spojení s Bohem Stvořitelem? ANO

– Představuje každý duch čisté Božství? ANO

– Existují duchové, kteří by si libovali v negativitě? NE

– Je v případě eliminace bytosti tzv. Eliášovým ohněm eliminován také duch – Boží jiskra? NE. Týká se eliminace

hmotného těla, mysli a duše bez ducha? ANO

– Je „sídlo“ ducha v epifýze hmotného těla? ANO

– Je epifýza „sídlem“ třetího oka? ANO

– Dochází v případě poškození epifýzy ke smrti celého hmotného těla? ANO

– Máš přístup do Akáši celé planety Země? ANO

– Máš přístup do Akáši celého Vesmíru – Stvoření? ANO

– Jsi ve stálém spojení s Bohem Stvořitelem? NE

– Působíš v rámci trojjediné bytosti jako „pozorovatel“? NE

– Zapojuješ se aktivně do bytí trojjediné bytosti? ANO

– Děje se tak minimálně skrze intuici, kterou mysl vnímá? ANO

– Je nejvyšším projevem funkce trojjediné bytosti spojení ducha a mysli? ANO

– Je toto spojení žádoucí a hlavní úkol v každé inkarnaci? ANO

Ohledně duše:

– Mají všechny lidské duše stejný rozsah vědomí? ANO

– Mají duše přístup do celého vědomí našeho vesmíru? ANO

– Mají duše přístup do celého vědomí všech vesmírů? ANO

– Mají některé duše za úkol být negativní? NE

– Existují lidské duše, které si libují v negativitě? ANO

– Stanou se z nich evolučním vývojem láskyplné duše? ANO

– Může být duše lidského těla současně na několika místech? NE

– Dochází ke spolupráci s dalšími dušemi, když je potřeba něco zjistit na jiném místě? ANO

– Může duch vystoupit ze své duše? NE

– Může se duše v případě vymístění – opuštění těla dostat do astrálu (tzv. za „oponu“)? ANO

– Může se duše v případě vymístění – opuštění těla dostat do Světlých sfér? NE

– Když dosáhne duše božství, může se dostat do Světlých sfér? ANO

– Máš možnost vidět věci tak, jak je vidíme lidským okem? ANO

– Máš možnost vidět věci na kvantové úrovni? ANO

– Máš možnost vidět věci současně obojím způsobem? ANO

– Je duše součástí mateřské bytosti – mnohoduše? ANO

– V rámci trojjediné bytosti vidí duše skrze „třetí oko“? ANO

– Vidí duše po smrti hmotného těla skrze morfogenetické pole mysli? ANO

– Vidí duše v případě smrti astrálního těla skrze morfogenetické pole esence mysli? ANO

– Je esence mysli součástí duše? ANO

– Tvoří duch, duše a esence mysli nedílnou jednotu a celek- úplnou duši – od první inkarnace do hmotného těla? ANO

– Je nosičem negativity duše, v tomto pořadí, informační pole nadvědomí, vědomí a esence morfologického pole mysli? ANO

– Rozhoduje po smrti hmotného těla mysl o tom, zda odejde spolu s duší do astrálu nebo zůstane připoutaná k bytostem, místu na Zemi nebo k požitkům, které poskytuje hmotný svět (alkohol, drogy, cigarety, sex…)? ANO

– Je naše duše individualizovaná část Boží duše? ANO

– Představuje naše duše trvalé spojení s Bohem Stvořitelem? ANO

Vidění Boha:

– Viděl jsi Boha Otce jako jemnohmotnou bytost? NE

– Viděl jsi Boha Otce jako hmotnou bytost? ANO

– Bylo to na planetě Bílý Kužel? ANO (Poznámka: Planeta Bílý Kužel je jen jiný název pro Centrální slunce.)

Z uvedených informací je patrno, že mysl jako tvořitel myšlenek, má zásadní vliv na vytváření karem a tím také na četnost a průběh jednotlivých inkarnací. Všechny naše životy vlastně představují „zápas“ o úplnou očistu naší mysli. Není to tedy duše, která stojí za vznikem karem. Duše je jen paměťovým nosičem všech karmických skutků, nikoliv viníkem. Naše Vyšší Já, které od počátku inkarnačního kola chtělo prožívat bytí v trojjediné bytosti, je vždy láska sama, oddělená částečka Boha Stvořitele. ANO.

Akáša je paměťové kvantové médium, kde jsou uloženy všechny karmické myšlenky, slova a činy všech inkarnovaných bytostí a identifikovatelných skrze název duše (jedna duše = postupně mnoho bytostí) a je součástí vesmírného počítače. ANO

Napsal Jan Heczko

září – listopad 2014
doplněno duben 2015

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk