Jan Amos Komenský: Tma sama o sobě není nic než stav bez světla

92
Foto: Pixabay.com

Protože světlo a tma jsou protiklady a protichůdně na sebe působí, nemůže se stát, aby se vzájemně nepotíraly, ačkoli silnější nabývá vrchu nad slabším, totiž světlo nad tmou. Neboť světlo je cosi kladného, odkrývá pravé a skutečné činnosti a mocně rozšiřuje svou sílu. Tma sama o sobě není nic než stav bez světla.

Jan Amos Komenský
Cesta světla

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk