Jan Amos Komenský: Dlouho si nikdo neuvědomil, že vláda lidu může nastat toliko v ráji

95
Foto: Pixabay.com

Světská moc, spravována odjakživa temnotou, použila opět jednu ze svých dokonalých lstí. Přesvědčila človíčka, že vláda lidu rovná se volba lidu, a pozvala lidičky, kteří pro ni ještě včera neznamenali nic víc než prach v plicích, že svojí možností volby získávají moc, moc rozhodovat, vládnout. Hle, jak laciné hračky na předem vymezeném a ohraničeném pískovišti dokáží bavit děti dva a půl tisíce let. Stavění hradů z písku se stává zákonem a životní normou nejvyššího stupně lidského duchovního vývoje.

Škoda, že si dlouho nikdo neuvědomil, že vláda lidu může nastat toliko v ráji, kde žijí všichni lidé sobě rovni; nebo tam, kde žijí všichni sjednoceni v poznání jedné společné duchovní pravdy, a této pravdě jsou ochotni podřídit a podřizovat svoje osobní přání. Místo toho dále, dobrovolně a rádi odevzdávali moc nad sebou do rukou jiných lidí, kteří slouží temnotě a profitují z její světské moci.

Jan Amos Komenský
Cesta světla
Zdroj: Cestou Světla

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk