James Casbolt: Klony, bioplazma a světoví vůdci

363
Foto: Pixabay.com

(Krátce se omlouvám jistým frakcím zpravodajských a zednářských aparátů.) V tomto článku se zmiňuji o tom, že všichni zednáři 33. stupně a výše prošli určitými genetickými procedurami a své jednání nemají pod kontrolou. Avšak rád bych tu prohlásil poté, co se mi dostalo pomoci od slušných lidí ze zpravodajské komunity, kteří jsou zároveň rovněž vysoce postavenými zednáři, že ne všichni zednáři se snaží prosazovat negativní agendu Nového světového řádu.

Jak se mi dostává stále více informací od zasvěcenců, uvědomuji si, že není všechno černobílé, jak jsem se původně domníval kvůli tomu, že jsem vnímal jen vnitřní boje o moc. Za toto se omlouvám, protože jsem ještě mladý a stále se učím. Avšak genetické procedury, popsané v tomto článku, jsou naprosto reálné a některé zednářské frakce přijímají takové záležitosti dokonce jako poctu.

Naposledy, když jsem informoval o diktátorství NWO (NSŘ) a současných událostech kolem ET, jsem uvedl, že Drakoniáni, rozmístění na různých podzemních vojenských základnách po celém světě, se drží dál od hlavních obydlených oblastí. Těsně spolupracují pouze s osvícenými zednáři 33. stupně a výše. Rovněž jsem hovořil o skutečnosti, že většina, ne-li všichni zednáři 33. stupně a výše, byla nahrazena androidy/hybridy, známými na vyšších úrovních globálního zpravodajského aparátu jako „onto-kyborg-energetické“ životní formy. Tito „Drako-borgové“ jsou zapojeni do kolektivního počítačového metrixu, nemajíce svobodnou vůli a jsou pod kontrolou Drakoniánů.

Když užívám slovo „android“, nemám na mysli (mechanického) robota, který má místo žil dráty. Mám na mysli (biologickou) naklonovanou, geneticky vyrobenou bytost. Aniž bych chtěl zacházet do příliš velkých podrobností a nořit se do složité biogenetiky: «bio-plazmatické tělo a „informační blok“ jsou odebrány z původního lidského těla a přeneseny do odlišného naklonovaného těla, do něhož byly už implantovány mikročipy, další genetická vylepšení a formy ovládání mysli.» Vtělující se „onto-kyborg-parazit“ je rovněž přimíchán do bio-plazmatického těla. Jedná se o multidimenzionální mimozemšťany, kteří představují životní formu umělé inteligence. Tito onto-parazité jsou napájeni z mikročipu v těle daného androida a jsou propojeni se dvěma body spodních čaker na páteři. Získávají svou energii ze sexuální energie «kundalini» v páteři a využívají ji jako baterii. Existují různé typy „výměny duší“, jak pozitivní tak negativní. O pozitivní výměně duší mluvíme např. tehdy, když lidský jedinec už má po krk pozemského života a uvažuje o sebevraždě. Pak vyšší já může požádat o opuštění těla a shovívavý ET může dát souhlas s touto „výměnou duší“ a usídlit se v lidském těle. Pravidla vyššího vědomí říkají, že pouze jeden informační blok či duše se smí současně usídlit v lidském těle. Výměna duší u „onto-parazitů“ je k tomuto jevu v protikladu, protože dva informační bloky jsou spojeny s jediným tělem a zápasí spolu o nadvládu, dokud se jeden nevzdá. Umělý vstup zatlačí do pozadí klon a obvykle z toho vznikne éterický/multidimenzionální bio-robot Vysokých šedých anebo Drakoniánů. Jasnozřivci (lidé obdaření různými tzv. nadpřirozenými schopnostmi) je mohou vidět jako temné stíny, stojící za lidmi, které jakoby krouží kolem a jsou přimíseny do bio-plazmatického těla. Bio-plazmatické tělo je informační blok, který je v podstatě naší esencí a lze jej vyfotografovat digitálním přístrojem.

NSA má k dispozici technologii, kterou dokáže odstranit auru, ale toto vlastně je jedna ze specializovaných oblastí genetiků Šedých ze Zety Reticuli. Lékaři Šedých se shromáždí kolem oběti, jež leží paralyzována na stole. Telepaticky zkontrolují stav mysli a zjistí, čeho se oběť nejvíc bojí – a poté vysílají do mozku oběti obrazy tohoto strachu ve značně zesílené podobě. V průběhu svého života jsem s tím měl osobní zkušenost. Používají také elektřinu a radiaci, aby zvýšili bolest a úroveň strachu. Cílem je přivést osobu do bodu zlomu, a jakmile se toto stane, bio-plazmatické tělo může být vyňato a přeneseno do naklonovaného těla. Původní tělo je poté zničeno, aby se přerušila veškerá spojení mezi ním a novým tělem. A také se pokusí ukončit spojení mezi úrovněmi vědomí ve 4. a 5. časoprostorové dimenzi, které jsou svobodné.

Šediváci předali tuto technologii nacistům během 2. světové války, aby nacisté mohli vytvořit své geneticky vylepšené superlidi a špiony pro své rasistické projekty. Poté, kdy po válce Britská zpravodajská agentura a Úřad strategických služeb (OSS) přivedly přední nacistické vědce do USA a Velké Británie, genetik androidů Dr. Joseph Mengele (Anděl smrti z Osvětimi) pracoval na institutu Tavistock v Londýně, jakož i na jiných místech. Tento institut se specializoval na umění mučení a na studie mezních situací člověka. Toto zařízení pod názvem MIEC (Vojensko-průmyslový mimozemský komplex) je propojeno s projektem Mannequin na podzemní základně NSA, nazývané AL/499 v Peasmore/Berkshire.

Toto však není nový jev, neboť zednářská bratrstva vysokého stupně, což sahá do minulosti až k Babylonu a Atlantidě, spolupracovala s těmito ET dlouhou dobu. Bez ohledu na to, zda mluvíme o stupních Iluminátů skotského ritu, yorkského ritu, nigerijského ritu nebo 33. stupni Sionu atd.: – všichni jsou pod kontrolou Drakoniánů ve spojenectví s Annunaki.

Annunaki jsou vysocí, bílí, nordičtí, humanoidní mimozemšťané, kteří zřejmě pocházejí z oblasti Síria.

Ještě však existují velmi soucitní Annunaki, kteří pomáhají lidstvu….

S nelibostí přináším svědectví lidí z NSA, kteří se s těmito bytostmi setkali tváří v tvář na místech, jako je Area 51 a Arizona. NSA přidělila těmto bytostem kódové označení „SAMS“. Ti, o nichž mám informace, se opět zdají být řízenými životními formami, jelikož když mluví, tak mají kovový hlas s echem a jsou rovněž napojeni na metrix kolektivního počítače. Mnoho významných podzemních základen, ať už vojenských či spadajících pod NSA, je vybudováno na již dávno existujících základnách ET.

Himmler a jednotka zvláštního projektu (Special Projects) v nacistické SS byli zapojeni do experimentů se vzkříšováním a nekromancií, kdy se během 2. světové války pokoušeli přivést zpět k životu již mrtvé vojáky – bez ohledu na jejich zranění.

Toto přivedli k dokonalosti za pomoci biorobotů ze Zety Reticuli a také si zajistili dávné texty o černé magii. Takže si můžete představit, čeho je zpravodajská komunita dnes schopna. Je to rozsáhlá a složitá záležitost, ale mnoho z těchto otázek je poprvé předloženo veřejnosti v mé nové knize ‚Agent pohřbený zaživa (Agent buried alive)‚, která je dostupná od roku 2007 v nakladatelství Dandelion.

James Casbolt; St Ives, Cornwall, VB – 13. 9. 2007

Zdroj: http://jamescasbolt.com/…htm
https://www.youtube.com/…4WI
Překlad: Larry, Česká exopolitika

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk