Kristýna Freiová: Jak potkat pravého životního partnera?

407
Foto: Dollarphotoclub.com

Má drahá, Tvé trápení já dobře znám. Je to trápení všech, kdo dlí na této Zemi. To, po čem toužíš, znají generace a zástupy lidí. Moji bratři často vám říkají, že vztahy partnerské nejsou důležité a že se jen zbytečně kvůli nim trápíte, když v nich nejste šťastní, když se o ně bojíte, nebo když po nich toužíte.

Je to pravda, ale já mezi vámi žil a proto dobře vím, že věc daná i jinou podobu má, kterou vám nikdo nevysvětlil.

To, po čem toužíte, je splynutí tělesné i duševní. Je to pochopení a naprosté přijetí. Je to tedy to, co by mělo pramenit z každého z vás. Je to to, co byste si měli navzájem předávat. Je to to, co ukrývá Boží přítomnost v každém z vás. Je to to, co pramení jen u Boha a co Bůh vkládá do každé živé bytosti v celém Universu.

Vy dané hledáte a mocně po tom toužíte. Nehledáte to však skrze Boha a ani u sebe, ale u druhých. Hledáte tedy Božskou přítomnost u svých partnerů. Je to pak začarovaný kruh, protože se nemůžete navzájem dát to, o čem nic nevíte.

Pro spojení s bohem a se sebou samými není prostředníků.

Však rozumím a chápu, jak důležité toto spojení pro vás je. A jak je nádherné, když se naplní, když dva dojdou souznění, protože od sebe nic nechtějí, protože již všechno mají a jen se o svou radost dělí. Sám jsem to zažil.

Věz, milovaná, že i takové spojení čeká na Tebe. Však vezmi do hrsti to, co jsem Ti teď prozradil. Hledej nejprve u sebe a u otce našeho, co v záři na trůnu z mramoru sedí a na Tebe hledí. Pak cesta se otevře ke všemu, po čem toužíš. Naprosté přijetí a lásky naplnění.

Najdi lehkost a radost z toho, jak jsi výjimečná a z toho, že nejsi sama, protože my jsme s Tebou. V našem spojení je nevídaná moc a síla. Síla, co životy a světy přetváří.

Autor: Kristýna Freiová
Zdroj: http://andelsky-hlas.cz/jak-potkat-praveho-zivotniho-partnera/

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk