Jack Kornfield: Jak mít v úctě pád

183
Foto: Dollarphotoclub.com

Sestup i pád je součástí Boží vůle. Na pás, sestup a následnou pokoru lze nazírat jako na jinou formu požehnání. Každý úspěch, který máme, je vždy jednostranný. Potom začnou vylézat na světlo méně rozvinuté rysy naší osobnosti neboli naše stíny. jsou hrubší, méně zvládnuté. Existují určité pravdy, jímž se dokážeme naučit jedině při sestupu, pravdy, které nám přinášejí celistvost a pokoru, související s tím, že jsme nucení něčeho se vzdát.

V období, kdy je naše srdce nejzranitelnější, se dostáváme blíž k nesobeckému tajemství života. každý z nás potřebuje čas úrodný i čas, kdy leží ladem, čas, kdy je přitahován blíž k hlíně země. jako by něco v nás zpomalovalo a volalo nás zpátky. A z tohoto času se může zrodit hlubší poznání a krása.

Když dojde k „pádu“, musíme se odevzdat. Vzdát se něčeho znamená zároveň obejmout pravdu. To, čemu vzdorujeme, nás děsí, působí, že jsme těžcí a nepružní; to, co sevřeme do náručí, se změní. Ochranou se nám stane zranitelnost a pokora našeho srdce. Vzdáme-li se, zrodí se víra; zbavíme-li se boje, zjeví se pravá síla.

Když se objeví naše vnitřní démoni, je třeba uznat, že jsou součástí samotného života. když nám vyhrožují, je to jen iluze nebezpečí. Čím hlouběji se pokloníme měnícím se silám života, jež nahánějí hrůzu, tím moudřejší budeme, a když je obejmeme, promění se v duhu. V probuzeném srdci září každá z jejich barev. Když budeme vítat všechny změny s otevřenou náručí, tímhle tajným objetím, shledáme, že každé místo, na němž staneme se promění ve svatou půdu, v sídlo osvícení

Jak nám sděluje Juliana z Norwiche, „při opětovném padání a zvedání jsme napořád v bezpečí této vzácné lásky. jedině na základě toho, do jaké míry se odevzdáme změně, můžeme žít v souladu s těmi kolem nás a se svou vlastní podstatou. bez ohledu na situaci platí, že probuzení vyžaduje víru; víru ve vznešenější cykly života, víru, že se nakonec zrodí cosi nového, víru, že ať je to cokoliv, je to dokonalé. To, že se něčeho moudře vzdáme, neznamená, že se netečně odvracíme od života. je to srdečné objetí života samotného, při němž se ochotně otvíráme plné realitě současné chvíle.

Z knihy Po extázi prádelna, Jack Kornfield

Zdroj: http://www.novoucestou.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk