Ivona Antalii: Vnitřní kompas

199
Foto: z archivu autorky

Vysyp ze svého energetického systému a ze všech těl veškeré informace, vyžádané i nevyžádané rady.

Uvolni tělo, uvolni mysl…

Ztiš se…

Nyní slyšíš svůj vnitřní hlas. Možná jen lehounce, potichu, ale slyšíš.

Ztiš se ještě více…

Nech vše těžké zhroutit se do sebe.

Nechej to pohltit v nekonečné díře.

Dýchej, pozoruj…

Po Tvém těle začínají probleskovat jiskřičky, blesky, výboje elektriky.

Dochází k restartu…

Do Tvých žil, do Tvého těla se nalévá nová energie.

Je plazmatická, zářivá, jiskřivá, třpytivá. Svítí Ti žíly, kosti, orgány, buňky.

Ta energie je uvnitř a odtud probublává na povrch.

Tvá pokožka, Tvé vlasy, nehty se třpytí.

Zvětšuješ se…

Nyní vnímáš ten klid v sobě. Je jako klidná vodní hladina.

Uprostřed sebe máš svůj osobní kompas…

Když se na něj naladíš, tak zmatek, chaos zmizí.

Nejsou zde již informace zvenčí, které Tě ovlivňují.

Jen Tvůj klid, Tvé srdce, Tvá duše, Tvůj hlas, Tvůj kompas, Tvá navigace.

Z tohoto místa víš přesně, co máš dělat, kde máš jít…

Ponoř se do sebe a konej tak, jak to cítíš.

Ivona Antalii

Zdroj: https://www.kliceksrdci.cz/l/vnitrni-kompas/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz