Ivana Valová: Láska a sex

465
Foto: Dollarphotoclub.com

Sexuální energie v širším pojetí je příval životní energie z vyššího Já, kterou v těle zažíváme. Sex je příležitostí vyrovnání mužské a ženské energie v těle. Sex je promíchání vaší energie a energie druhého člověka, který má jiný poměr těchto energií.

Největší sexuální přitažlivost cítíme k člověku, který reflektuje vaši energii ve svém vlastním poli – to je podstata sexuálních vztahů. Přirozenost univerzální síly je hledání rovnováhy a vyrovnání těchto mužských a ženských energií v sobě. Na vyšší úrovni vede k pochopení života v dualitě.

Sexuální energie je energie duše, která prochází naším tělem. Pokud jejímu proudu v našem těle něco překáží a my na ni nahlížíme s despektem, způsobuje nám to bolest. Sexuální energie rozzáří naše oči a přináší nás na vrchol naší osobní tvořivé síly.

Je třeba znovu podpořit tvořivý oheň v našem těle a ukotvit světlo ve fyzickém těle, což vám pomůže lépe spát a cítit se dobře, pocítit radost a vášeň, spojení se sebou a druhými, váš skrytý potenciál.

Energii vyššího Já přijímáme neustále. Síla, kterou cítíme v době orgasmu, má tu samou vibraci, v jaké se nachází vyšší aspekt Já. Je velmi důležité nechat tuto energii proudit na Zem. V těle máme pouze omezené množství energie vyššího Já.

V současné době dochází k energetickým změnám v těle, a to z toho důvodu, abychom v sobě mohli nést více energii vyššího Já. Jak se člověk vyvíjí a dostává se do vyšší vibrace, cítí v těle silnější proud sexuální energie.

Pokud jsme ukotveni v těle, můžeme užít více sexuální energie ve své tvorbě. Sexuální energii je třeba aktivovat, abychom mohli být sebevědomými nositeli energie vyššího Já na Zemi, abychom se ve své síle dobře cítili. Na Zemi je těžké vidět sebe, kým doopravdy jsme, protože jsme prošli závojem zapomnění, proto sebe vidíme přes druhé lidi.

V tomto ohledu je důležité potkat spřízněnou duši, přes kterou sebe doopravdy uvidíme, přes kterou si vzpomeneme na to, co hledáme. Pokud se setkáme s člověkem, který vidí, kým skutečně jsme, je to velmi cenný zážitek, je to zážitek bezpodmínečné lásky. Pokud tento silný pocit pocítíte, neodevzdávejte se tomu člověku, ale proudu lásky, který mezi vámi proudí.

Lidé, kteří jsou na pódiu, nesou ve svém těle větší množství energie, aby druhé podněcovali a inspirovali. Nedokonalosti, které na těchto lidech vidíte, jsou přitažlivé. Dokonalost tak přitažlivá není. Je prospěšné, když jsou kolem nás lidé, kteří jsou ve své síle. Přichází s nápady, postarají se o sebe, víc nám dávají.

Je to opak závislých vztahů. Pokud je partner přes den otevřen očnímu kontaktu s lidmi, vymění si s nimi sexuální energii, a pokud se s partnerem domluvíte na monogamním vztahu, kdo bude večer mít prospěch z toho prospěch? Ve vztahu založeném na bezpodmínečné lásce je důležitá upřímná komunikace, průhlednost, důvěra a volnost ve vztahu.

Vytváření energetické stopy vede k omezení průtoku sexuální energie v těle. V praxi to vypadá tak, že si myslíme, že je druhý člověk silnější, že má nad námi moc. Může to být partner, učitel nebo rodič. To, že máte energetickou stopu, se projeví tak, že přijdeme do místnosti, kde se necítíte dobře, a pak si všimnete, že je v místnosti člověk, který se na vás upřeně dívá, a vy se energeticky stáhnete a děláte, že si toho nevšímáte, čímž toho člověka ještě více zajímáte a hrajete s ním hru na schovávanou.

Jak to vyřešit? Přestat se schovávat a ukázat se, přijít za ním, promluvit si, vyjádřit své pocity, čímž se tato energetická stopa uvolní. Vytvoření energetické stopy může souviset s potlačenou sexuální energií nebo přehnanou kontrolou.

Ovládnutí sexuální energie znamená cítit se dobře, když vámi prochází sexuální energie, nepokoušet se ji blokovat, omezovat nebo ji hodnotit. Sex drive je základní instinkt, který nás vede k tomu, abychom svým tělem nechali přirozeně proudit energii vyššího Já. Je důležité vidět v lidech jejich sílu a podstatu. Kdo vás v životě povzbudil tak, že ve vás viděl vaši podstatu a skutečnou sílu? Pokud uvidíte duši druhého člověka, zamilujete se do něj, je to přirozená reakce.

Pokud tento zážitek nezapadl do vašeho systému přesvědčení, uhnete tomuto kontaktu. Ale i tak ožijete. Pocítíte tuto energii uvnitř, zamilujete se do tohoto člověka a zamilujete se do sebe. Kontakt duší může zahrnovat prolínání sexuálních energií, i když spolu nemáte sexuální styk. V momentě, kdy uvidíte duši druhého člověka, uvidíte v něm svůj obraz, a to vám pomůže si vzpomenout, kým jste.

Potlačení a ovládání. Jakákoli forma zneužívání moci a sexuální síly je hluboce uložena v historii rodiny, společnosti a planety. Potlačení a popření bylo v minulosti přijato jako odpověď na užívání sexuální energie, což vstoupilo do našeho kolektivního podvědomí. Nebýt veden přirozeným instinktem se stalo populární a jako známkou pokroku. Pokud jsme ve svém těle potlačovali sexuální energii, mysleli jsme si, že jsme ovládli tělo; ale tento systém přesvědčení měl opačný efekt – víme, že čemu se bráníme, to přetrvává.

Pokud popíráme základní sexuální vyjádření, bude se energie v našem těle blokovat. Lidé mají pokřivený obraz sexuality – sex často v myslích lidí znamená být smyslný a uspokojit tělesné potřeby. Pro některé lidi se stal sex jediným způsobem, jak se spojit se stinnými stránkami. Nemůžeme z ničeho vinit sexuální energii; jsme to my, kdo ji může užívat zodpovědně nebo ji zneužívat. Lidé ve vyšším vědomí si uvědomují sílu sexuální energie a učí se ji užívat zodpovědně.

Vibrační označení je celková vibrace vašeho bytí. Tělo je složeno ze spousty vibračních center, které jsou v harmonii a které tvoří jedinečné vibrační označení, které je uloženo v DNA. Pokud jsme si vytvořili emoční bloky a energie v těle neproudí hladce, stali jsme se živnou půdou pro různé druhy nemocí, protože tělo je oslabené omezeným průtokem životní energie.

Pokud posloucháte hudební skladbu, která se vám líbí, znamená to, že je v souladu s vaším vibračním označením. Mezi vaší vibrací a skladbou dojde k propojení. Pokud se vám skladba nelíbí, je v něm nesoulad s vaší vibrací.

Lidé kolem nás s námi v dané chvíli buď souzní nebo nesouzní. Naši partneři a přátelé souzní s naším vibračním označením a my s jejich vibračním označením.

Při léčení dochází k obnovení původního vibračního označení na té nejvyšší energetické úrovni. Aby k tomuto mohlo dojít, je třeba vynést na povrch hlavní omezení a pracovat s ním. To vše se děje bez sexuálního kontaktu.

Tvorba. V momentě orgasmu máme velmi silné spojení s vlastním i univerzálním polem. Řízení svého pole v době orgasmu může být velmi účinným nástrojem tvoření. Pokud se milujeme, naše pole se rozšíří a my máme velké možnosti tvorby, stejné, jako když spermie pronikne do vajíčka, probudí ho, a tak vznikne život.

Po orgasmu se toto pole během několika hodin vrací do obvyklé velikosti a tvaru. Ve vyšším vědomí se věci manifestují rychle, okamžitě a automaticky. Během milování jsou lidé v nejvyšším vibračním stavu, jaké tělo může snést.

Ivana Valová

Zdroj: http://www.atlantskaskola.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk