Ivana Jelemenská: Naše meno nesie posvatnú afirmáciu

514

Krstné meno je osobným zvukom, ktorý získavame po narodení od príbuzných. Zvuk je vibrácia, ktorá ladí priestor naokolo. Meno nás ladí k určitej životnej ceste. Ladí nás naše meno ku pravdivému životu a ku nášmu skutočnému poslaniu? Ladíme svoj život v súlade s našim menom, alebo sme rozladení zo života i z nášho mena?

Mnohí môžu opätovne nájsť pozitívny vzťah k svojmu menu práve vďaka poznaniu jeho pravého významu. Možno sa vám nepáči, že sa voláte Pankrác, ale jeho preklad je meno Vševlad. Znamená všemocný, vševládny. A je krásne mať životnú afirmáciu: „Som všemocný“, alebo „Vládnem celému svojmu životu“.

Ak vás ani význam vášho mena nepresvedčí, že stojí za to ho nosiť, môžete si ho zmeniť. V niektorých indiánskych kmeňoch si meno menili počas života i viackrát v závislosti od životnej cesty a životných posunov. Ale nemusíte si meno meniť, môžete prijať svoje duchovné meno, ktoré bude známe iba vám a možno niektorým blízkym, alebo i celej duchovnej komunite. Utajovanie pravého mena malo v dávnych časoch ochranný charakter. Vedieť kým v skutočnosti ste, je v prvom rade dôležité pre vás, aby ste nezblúdili.

Uveďme si príklady, ako môžete meno previesť do pozitívnych afirmácií, ktoré vám budú pripomínať kým ste a prečo ste tu. V zátvorke je význam mena.

Mária, Miriam – (Bohom milovaná, Krásna, Orodovkyňa)
„Milujem a som milovaná“, „Vesmír ma miluje“, „Boh/yňa ma miluje“, „Som krása“

Jiří, Juraj, Jiřina – (roľník)
„Som zem a tvorím zo zeme“, „Oživujem zem“, „Som boh/yňa zeme“, „Zem ma sýti a ja sýtim svet“

Petra a Peter – (skala)
„Život mi je oporou a ja som oporou životu“, „Som pevná/ý ako skala“

Ivan/a – (Boj je milostivý, Božia milosť)
„Som nádobou milosti“, „Prijímam a dávam milosť“

Adela – (vznešená)
„Som vznešenou súčasťou života“, „Ctím vznešenosť života“

Alexander/dra – (ochranca mužov)
„Chránim pravú mužskosť“, pre ženu „Svojou nehou chránim mužské srdcia“

Kamil/a – (chrámový sluha)
„Slúžim Bohu/yni“, „Slúžim životu“, „Príroda je mojím chrámom, ktorému slúžim“

Ako vidíte, tvorivosti sa medze nekladú a jeden význam mena, neznamemá jednu jedinú cestu. Ako uchopíte skrytý dar mena a ako s ním v živote naložíte, je iba na vás. Nechajte na seba pôsobiť svoje meno a načúvajte čo vám chce jeho vibrácia a pravý význam povedať. Alebo nechajte k sebe prísť nové meno, ktoré vás odzrkadľuje vo vašej pravej podstate.

Ivana Jelemenská

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk