Irena Korytářová: Co říkají mariášky na rok 2024? Bude o hodně velkých a prudkých změnách

567

Pardubická kartářka Irena Korytářová rozhodila na stůl mariášové karty a odpovídala na otázky šéfredaktora časopisu Ve hvězdách Romana Zahrádky k tématům roku 2024. A co jí vyšlo? Má to být rok prudkých a opravdu velkých změn, které se dotknou i blízkého zahraničí, což v některých může vyvolat velký strach. Bude to spojeno s další velkou přistěhovaleckou vlnou, tentokrát ze Západu. Má docházet k velkým názorovým střetům mezi lidmi a profesním protestům, a to hned od začátku roku. Zdravotnictví má být u nás záměrně směrováno do soukromé sféry, abychom byli nuceni zdravotnické služby platit, stejně tak má být úmyslně poškozována česká ekonomika silami ze zahraničí, jež jsou úzce napojeny na naši vládu. Více prozradí samotný rozhovor.

Kontakt:
e-mail: korytarova_pvv@seznam.cz
tel.: +420 774 879 151

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…HTV

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk