Hlavní zdroje ega

156
Foto: Pixabay.com

„Oproštěni od pýchy a klamu, bez zla ulpívání, znalí podstaty Já, osvobozeni od tužeb, mimo vliv protikladů zvaných štěstí a strast, dosahují onoho stavu věčnosti.“ Bhagavadgíta 15.5.

Ego, tato konstrukce mysli, musí logicky svoji existenci v mysli odůvodnit. Vytváří se proto pocit výjimečnosti, který se následně stává důvodem pro rozdělení představy a vzniku ega. Dá se říci, že ego má čtyři základní, různě propojované kořeny, ze kterých sílí.

První kořen je založen na porovnávání kvalit částí představy. Souvisí s pocitem „toto je dobré, toto není dobré“. Toto se mi líbí, tamto se mi nelíbí, toto je dobré, tamto je špatné, zlé, toto mám rád, tamto rád nemám, s tímto jsem spokojený, tamto mi nedá spát…

Druhý kořen je spojen s různými touhami a přáními, které vznikají z nespokojenosti vyvolané existencí prvního kořene, kdy rozlišujeme kvality části představy. Je vyjádřen pocitem „Chci něco“. Chci něco mít, vlastnit, zničit, změnit, dosáhnout, vytvořit, ovládat, prožít… Tyto touhy se následně mění v připoutanosti a závislosti dalších dvou kořenů.

Třetí kořen je založen na pocitu „Jsem někdo“. Jsem někdo výjimečný, nenahraditelný, vzdělaný, silný, mocný, skromný, hodný… Každý si snadno vytvoří několik důvodů své jedinečnosti.

Čtvrtý kořen souvisí s vlastnictvím věcí v okolní představě a je to pocit „Mám něco“. Mám rodinu, firmu, bohatství, ženy, moc, povinnosti, prožitky… Nebo naopak pocit „Nemám“ může být základem hodnoty ega. Nemám rodinu, majetek se může stát stejně dobře připoutaností, ze které ego sílí.

Tyto kořeny ještě doplňují hluboko zakořeněné pudové vazby, které se projevují zejména jako touha zachování vlastního života a touha po zachování rodu a rozmnožení. Tyto vazby jsou prorostlé celou myslí a je velice obtížné je zkrotit a ovládnout.

Je samozřejmé, že všechny tyto kořeny jsou navzájem provázané a podporující se. Každý kořen hledá opodstatnění své existence v kořenech dalších a za odměnu jim poskytuje stejnou službu. Objevit všechny hodnoty, na kterých ego stojí a ze kterých čerpá sílu, je velice obtížné, ale je to nesmírně důležité.

Zdroj: http://svetmysli.net/…g=6

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk