Hanka Takácsová Kubátová: Speciální roční andělské poselství od března 2020 do března 2021

386
Foto: Pixabay.com

Přímé poselství andělů výhledově do roka

„Připrav se, vše je právě nyní spuštěno, všechny současné události ber jako výzvu, varování a možnosti. Náš vzkaz je, že jsi pod ochranou i vše kolem tebe. Vše je tak, jak má být. Je zde mnohem hlubší souvislost a smysl dané události, než si dokážeš nyní představit. Vše je ale také odrazem toho, kam jste jako lidstvo, mířili. I když to někteří vnímáte jako zkázu, je to zásadní varování celého Universa. Právě nyní dostáváš šanci konečně vše pochopit a je na každém – TOBĚ – jak celou věc uchopíš. Odvrátili jste se od lidství a v těch málo jedincích, kteří jej zachovávají, už není dostatek síly na probuzení. Ale je v nich základ a kořen. Proto přišel stav, který vám klepe na ego i srdce. Každý se sám rozhodni, čemu dáš přednost. S vírou, láskou, nadějí a péčí o sebe, o ostatní a o vše kolem sebe, tvoříš cestu z tohoto ´pekla´ ven. Nyní zpívej, tanči, raduj se, ale buď v tichu, ve svém nitru. Tam jsou odpovědi i vedení. Nalezni a následně vyjádři, jaká nádherná bohatství uvnitř sebe sama najdeš. Jako jednotlivec zvítězíš, pakliže svou ojedinělost a výjimečnost rozložíš do celku Jednoty a propojíš se s ostatními. Ne sobectví, ale vzájemná soudržnost, přinese mír a zdraví do tvé duše a vašeho pozemského světa. Nebuď autoritou, buď rovným. Buď vzorem, ale nepřikazuj. Buď láskou, ale neponižuj se. Jsi součástí celého Universa a tvá pozemská pouť je zkouškou, kterou si tvoje duše vybrala. Léčíš se. Léčíš celé Universum. Jak? Tím, že rozzáříš plně světlo energie své vnitřní Lásky – když rozzáříš své VNITŘNÍ SVĚTLO. Tvůj postoj, myšlenky a rozhodnutí tvoří to, co v nich obsahuješ, čemu dáváš pozornost, sílu a sebe samu.“

Poselství andělů na celý rok

Výchozí pozice tady a teď:

Je ve vás více síly, než si myslíte, než si vůbec uvědomujete. Navíc celá situace vaši sílu prohloubí, naplní a především, uvědomíte si konečně své možnosti. Uvědomíte si to, čemu jste nedokázali porozumět celá léta. Máte potenciál a šanci pochopit sílu celku, spojit svou mysl a tvořit zázrak uzdravení.

Energie a aspekty příčně – první a poslední karta – začátek a konec období:

Počátek je poměrně dobrá finanční a ekonomická situace – ovšem, jen pro některé. Vycházíte z velmi nestabilní ekonomické rovnováhy, spíše ne-rovnováhy. Rozdělili jste se na bohaté a chudé a nesprávně uchopili moc a hodnotu hojnosti. Zapomněli jste, že součástí rovnováhy v hojnosti je lidskost, spravedlnost a dostatek pro všechny. Na počátku jste vy – lidé, vaše postoje, kdy jste vyzrávali nad ostatními a bohatli na zoufalství a neštěstí ostatních. Vaše vlády zapomněly, v čem je hodnota celku a možností. Jedni jste velmi spokojení, druzí velmi nešťastní. Zapomněli jste jeden na druhého, na to, co vše navzájem dokážete, pokud se spojíte. Toto je cesta, jak začít jinak, znovu a jak to vše dát do pořádku. Je to vaše šance a to, jak z ní kdo vyjdete, se odrazí na dalších poutích vašeho bytí.

Protože v každého z vás – tebe – věříme, ale chápeme, že máš právo dělat chyby, na konci daného období zvěstujeme a věříme ve vaši schopnost pochopit, přijmout, začít dělat to, co je vaším posláním tak, abyste se navzájem doplnili. Zvěstujeme požehnání každému z vás a vašim vnitřním schopnostem a talentu. Každý něco umíš, nauč se dělat to, co umíš a rozdávej tu správnou hodnotu Hojnosti sobě i ostatním. Začnete se vzájemně shlukovat, spolupracovat, naučíte se každý dělat to, co umíte. V tom je vaše síla a cesta. Je to naše víra ve vás, to, kdo kam dojdete, už je vaše vůle a rozhodnutí. Buď to uchopíte jako šanci, nebo si zopakujete zkoušku znovu. A dokola, dokud to nepochopíte. Ale přesto věříme, a povedeme vás tak, abyste to dokázali.

Napříč zprava doleva – motto a téma daného roku:

Tématem celého období je rodina, láska, pochopení hodnoty a náplň Hojnosti. Hojný není ten, kdo má peníze, ale ten, kdo plní své poslání, rozdává lásku, naději a víru sobě a všem ostatním, jehož poslání doplňuje potřebné cesty pro pozemské žití – společně a v Jednotě. Tématem tohoto roku a období, je posílení skrze lásku, své bližní, skrze toleranci, respekt, vzájemnou spolupráci a pomoc. Tématem roku je Rodina, Jednota a nové pojetí Hojnosti.

Nyní pohled na daná údobí, přibližně po třetinách – 4 měsíce od teď, ale prolínají se, berte to trochu s rezervou.

První třetina – přibližně od března do července:

Jak již bylo uvedeno, výchozí pozice je velmi nestabilní ekonomika, nestabilní vztahy, chamtivost, bezohlednost a nelidskost v tom, že každý na každého nadáváte a žádná cesta, ať profesní nebo osobní, pro vás nebyla ta, která by vás uspokojovala. Stále vám nestačilo, co jste měli. Nyní máte každý jen sám sebe. Nyní se učíte být sami sebou, jste vedeni do sebe, do svého srdce a otevření se ostatním a celku. Budete se nyní učit spolupracovat, podporovat se navzájem, dávat si to, co jedni potřebují a jiní už ne. Odnaučíte se plýtvat. Zjistíte, co skutečně potřebujete. Ovšem, jste na začátku, zatím je to jen „nouzovka“ všeho toho dění. Naučíte se znát skutečnou hodnotu rodiny, přátelství, spolupráce, tvoříte první část rovnováhy – lidskost. Učíte se poznávat, že lidé vlastně nejsou až tak hrozní, jak jste si mysleli. Příliš jste se uzavírali do sebe, přestali respektovat a uznávat sebe, druhé, svou schopnost a um těch druhých, přitom, každý něco umíte. Místo, abyste se navzájem podporovali, jste se vysmívali jeden druhému a tomu, co dělá, a znehodnocovali se.

Nyní poznáváte zcela nový obzor – uvědomujete si, jak jste jeden pro druhého důležití, jste si navzájem požehnáním. Učíte se poznávat, kdo jste, kdo jsou vaši blízcí. Učíte se poznávat své vlastní děti, rodiče, příbuzné, přátele. Učíte se, co to skutečně znamená být zodpovědný za sebe a své činy, co můžete svou nezodpovědností způsobit druhým. Učíte se toleranci, laskavosti, respektu a vzájemné úctě. Učíte se, že nestačí být jednotlivcem, ani být v celku, že jedno tvoří druhé. Učíte se poznávat hodnotu planety, Matky Země, jejích darů i bolesti, které jste ji zasévali za to, jak o vás pečuje. Učíte se poznat princip celé bytí i Universa – LÁSKU A JEDNOTU.

Druhá třetina – přibližně od srpna do listopadu:

Zde se to nejhorší pomalu uklidňuje, pomalu ustupuje. Začínáte pomalu, ale jistě vyvářet zcela nové cesty, jak ve svém osobním životě, vztazích, tak na cestě profesionální a vzdělávací. Nyní začínáte cítit svou sílu a skutečný význam celé události. Začínáte si vážit sebe sama a jeden druhého (jedu poselství, jak mi jej andělé diktují a pláču u toho – protože cítím obrovskou sílu, lásku a pokoru). Je zde větší chuť a pokora ke vzájemné spolupráci. Ano, ne každý se přidá, ale síla těch, kteří se přidají, bude skutečně velmi vibračně silná. Je zde radost z toho, že jste to nejhorší zvládli. Je zde radost z toho, že téměř každý začínáte znovu – ale jinak. Je zde to, po čem jste léta každý toužili, ale nebyli jste to schopni žít. Je zde mnoho uzdravených rodin a vztahů – uzdravených na duši. Je zde konečně pochopení toho, co znamená žít v souladu sami se sebou a jeden s druhým. Je zde smíření s tím, že něco je nutné ukončit a začít tvořit nové.

Třetí třetina roku – přibližně od prosince do března:

Zde je radost, velká naděje, dokonce už hlásáme pochopení rolí mezi dětmi a rodiči. Je zde také obrovské vyčerpání a únava. Naši milovaní – máte právo na skutečný vnitřní odpočinek. Teprve zde uvědomíte hodnotu těch, kteří následkem této události odešli k nám, domů do světla. Je zde síla, vycházející z těchto „obětí“. I pro ně začínáte budovat nový svět. Dostáváte šanci a my věříme, že ji skutečně zvládnete, věříme ve vás. Stačí, když každý začnete věřit v sám sebe. Zde odpočívejte a kombinujte to s prací. Využívejte možnosti moderní doby, ale myslete jeden na druhého. Tvořte druhou část rovnováhy k uvedené první – skutečnou Hojnost. Ta rovnováha je v lidském bytí, lidských hodnotách a možnostech vytváření hojnosti. Na konci stojí bytost rovná, plná energie, připravená poznávat, tvořit a vytvářet láskyplný nový směr každého z vás i celého bytí.

S úctou, pokorou a láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie a psychoterapie
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/andelska-poselstvi/rocni/1082-rok-2020-2021

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk