Hanka Takácsová Kubátová: Rok 2019

482
Foto: Pixabay.com

Přechod z roku 2018 do roku 2019

Celý rok 2018 se nesl především v duchu vzájemných vztahů a vazeb. Rok 2019 se přesouvá spíše do profesních energií.

Abychom tomu správně rozuměli – všechno se vším souvisí a vše je vzájemně propojené. Mnoho z vás jistě řekne, že neřešili jen vztahy, že vlastně řešili i práci a možná i mnohem více oblastí, možná i všechny. Ano, vše se navzájem ovlivňuje a prolíná, vše je protkáno neustále se měnící a hybnou energií.

Proto je jasné, že průběžně budeme více nebo méně řešit to nebo to.

Ale ve své podstatě rok 2018 byl nesen především vzájemnými vazbami, které v tom všem vyčnívaly a měly zásadní vliv na vše ostatní. Vztahy totiž nevnímáme pouze jako vztahy s někým jiným, ale patří sem i vztah k sobě sama.

V roce 2019 se budeme setkávat především s profesní a materiální úrovní života. V zásadě většina z nás žije polovinu života v osobním směru a polovinu v tom profesním.

Když nás něco trápí doma, ovlivňuje to naši práci, když máme starosti v práci, ovlivňuje nás to doma a často i vztahy v rodině.

Jedno bez druhého nelze často oddělit. Často si přenášíme energie z domova do práce a naopak. Často v tom neumíme udělat hranici a vytvořit rovnováhu.

A v tomto roce budeme vedeni k tomu, zorientovat se v profesním a materiálním světě.

To také znamená, že často nás právě i doma a v osobním životě bude naše práce, potažmo finanční a materiální skutečnosti, ovlivňovat.

Máme se naučit najít v tom všem hranici a rovnováhu. To znamená, když jsme v práci, být i myšlenkami v práci, když jsme doma, věnovat se rodině a osobním prožitkům.

Je čas vytvořit mezi těmito poli rovnováhu, harmonii a klid.

Stejně tak se budeme učit tvořit rovnováhu mezi srdcem a penězi. Je tedy zřejmé, že budeme hodně pracovat na postoji, na pochopení a uvědomění mnoha přírodních a vesmírných zákonitostí.

Vzhledem k tomu, že je vše propojené, všechny tyto materiální potřeby budeme v tomto roce nejen nahlížet z pohledu reálného a praktického, budeme rozvíjet také duchovní vhled a postoj k těmto materiálním hodnotám. Stále máme obrovské rezervy a mezery v chápání důležitosti duchovního pohledu a přístupu.

Budeme prožívat nedostatek, ale i dostatek, pocity radosti, zklamání, strachů, budeme nuceni se rozhodovat, budeme postaveni před mnoho příležitostí, možností a zkušeností.

Nezáleží na tom, co se jak bude dít, ale na tom, jak se k tomu postavíme, jak to přijmeme, jak to využijeme. Každý podle svých možností, zkušeností, osobnosti, názorů, úrovně vývoje duše a rozhodnutí.

Minulý rok vnímáme jako rok, který byl velmi náročný, těžký, chaotický, bolestný, plný změn a ztrát.

Zemřelo mnoho lidí, zkrachovalo mnoho firem, rozvedlo se a rozešlo mnoho dvojic a podobně.

Všechno to ale má svůj hluboký duchovní význam.

Na druhou stranu se narodilo mnoho dětí, otěhotnělo mnoho žen, otevřely se nové projekty a firmy, posílili jsme svou odvahu, našli své spřízněné duše, udělali důležité kroky, opustili jsme nezdravé situace, někteří našli sebe samu, svůj směr, mnoho z nás změnilo zásadně život nebo určité oblasti.

Je to koloběh, jen nyní je příliš rychlý na to, abychom to mohli v sobě zpracovat. Ale všechno je proto, že jsme v procesu očištění a uzdravení a měníme příliš mnoho let a příliš mnoho nezdravých skutečností na to, aby to šlo lépe a v krátké době. Je to proces pro několik příštích let, které ovšem mění několik desítek, možná stovky let. Dá se říci, že to celé trvá minimálně celou jednu generaci. Ovlivňuje náš až sedm generací a to nějaký čas trvá. Důležité je najít v tom všem svůj střed, sebe samu a svůj smysl života a směr.

První polovina roku bude ještě v doznívání roku minulého, ale už v nových podmínkách a energiích, v jiném uvědomění.

Ve druhé polovině tohoto roku, respektive v období konce léta a počátku podzimu už budeme klidnější, vyrovnanější, budeme zorientovaní a budeme se cítit bezpečněji. V tomto období už mnoho z nás bude mít zcela jiný pohled než dnes, na počátku roku 2019.

Vztahy

Vztahy v tomto roce přinášejí velmi rozmanité a celkem normální období. Počátkem roku se spíše objevuje více rozchodů, případně pokud žijeme v nezdravých a nenaplněných vztazích, začneme si to uvědomovat. Zřejmě ne každý najde hned odvahu vztah, ve kterém se necítí šťastný, opustit, ale začne o tom přemýšlet a připravovat se na to. Je to velmi užitečné, protože tento rok je velmi příznivý k tomu, abychom potkávali spřízněné duše. Budeme se učit vážit si sebe sama a sebelásce. To už jsme sice začali, ale vše bylo více teoretické, nyní už budou mnozí toto nejen chápat a vědět, ale také to projeví v realitě.

U vztahů, které jsou spojené srdcem, ale ega je oddělovala, je velká pravděpodobnost, že se vztahy obnoví, probudí a uzdraví.

U svobodných lidí jako vždy, budou přicházet nové skutečnosti, které budou vždy potvrzením toho, jak jsme se sebelásce naučili.

Je to velmi individuální, protože každý bude prožívat to, co má dle svého nastavení a myšlenek.

Dnes už nemáme cesty nalajnované, ale tvoříme je každou vteřinou tady a teď svým postojem, myšlenkami a rozhodnutími.

Na jedné straně se tedy budou nezdravé vztahy rozpadat, na druhé se budou spojovat spřízněné duše. V podstatě každý krok bude správný.

Budeme se více duchovně probouzet, budeme tedy i měnit své okolí. S některými lidmi ve svém životě už jsme také vazby ukončili, nebo samy „vyšuměly“, ale to je důležité pro náš osobní růst. Aby mohli do našeho života přijít noví lidé, přátelé, průvodci, pomocníci, kolegové, musí jiní odejít a uvolnit jim místo.

Měníme se, rozvíjíme, rosteme, učíme se, a tak přirozeně měníme i své okolí. Pro své nové cesty potřebujeme nové bytosti a zkušenosti.

Nelze to rozdělit na rodinu, přátele a známé. Někdy nám bude bližší známý než někdo z rodiny. Bude to pestré a proměnlivé. Stále ovšem platí, že co je trvalé a má zůstat, zůstane.

Budeme se také učit starat se především každý nejprve o sebe, a potom o ty ostatní. Je v pořádku pečovat o ostatní, ale pouze tehdy, jsme-li na prvním místě každý sám. Když dáváme sobě světlo, máme ho dostatek i pro ostatní. Když milujeme sebe sama, automaticky záříme láskou a násobíme ji s ostatními.

Když jsme sobečtí k sobě a dáváme nejprve druhým, pak se vyčerpáváme, nechápeme hranici tam, kde máme dávat a kde už ne, a tím dotyčnému bereme možnost, aby se to naučil sám. Když bereme odpovědnost za druhého, znemožňujeme mu vlastní vývoj a učení, být za sebe odpovědný. Každý je druhému vzorem. Když na sobě ukážeme druhému, že je správné být odpovědný, naučí se to, když druhému ukážeme, že odpovědnost za něho převezmeme, naučí se ji stále házet na ostatní.

Každý je sám za sebe odpovědný, stejně jako za své činy. Pomáhat je v pořádku – nese-li nám to radost, změní-li to u toho druhého něco, není-li to dokola a není-li to na úkor nás samých a nevyčerpává-li nás to.

A jsme u toho opět – rovnováha, harmonie a láska je ten správný střed.

Profesní směr a finance

Zde je velmi důležitý postoj a přístup. Každý dostane to, co si zaslouží, a to doslova. I zde si vše tvoříme tady a teď svým postojem a myšlenkami.

Podle toho, jakou hodnotu si dáváme, budeme také odměněni uznáním, finančním ohodnocením a způsobem práce. Zákon přitažlivosti bude nekompromisní. Je to proto, že se máme naučit vážit sebe sama a svých hodnot, přestat se bát a máme se naučit věřit si a rozvíjet také svůj vnitřní talent.

Tento rok je ve velmi příznivých energiích a andělé i Matka Země nás budou vést a podporovat. Je velmi vhodný rok pro podnikání, probouzení vlastních schopností. Příznivé energie jsou pro vlastní podnikání, řemeslné a ruční práce. Vše se vrací ke kořenům a přirozenosti, a každá bytost má své schopnosti, jen o nich možná ještě neví. Je čas je objevit a věnovat se jim. Proč by prodavačka měla být prodavačkou, když tuhle práci nemá ráda? Ať dělá to, co ráda má. Každá činnost a práce je potřebná a každého baví něco jiného. Budete-li uvažovat o změně práce, místa, pozice nebo profese, směle do toho, kdykoli se rozhodnete, začnou se dít náhody a budou vám do cesty přicházet ti správní lidé.

Neměli bychom přijít do extrémní krize, i když to tak místy bude vypadat. Svůj standart bychom si měli udržet, pokud ho nenecháme utopit v postoji nedostatku a ve strachu.

Jestli dlouho zvažujete začít podnikat nebo něco změnit, skončit, a začít nové, směle do toho. Tak jako u vztahů a všude jinde, i zde se budeme učit nahlížet na profesi i peníze duchovním pohledem. Budeme se učit žít to v realitě s podporou a požehnáním Nebes i Matky Přírody. Opět zde přichází rovnováha.

Když chceš vydělávat, investuj. Když chceš hojnost pro sebe, s radostí zaplať nákup, protože svou hojnost vytváříš tím, že ji vytváříš i druhým, jsme u rovnováhy mezi dáváním a braním.

Když se bojíš a trápíš, protože platíš účet, pak také nedostaneš. Zákon přitažlivosti slyší, že nemáš na zaplacení a bojíš se o své peníze, tak také žádné mít nebudeš. Ale když zákon přitažlivosti slyší, že s láskou a radostí platíš jinému a tím mu dáváš hojnost, přinese ti také hojnost.

Každá bytost se narodila s nějakým talentem a je jedno, zda to je uklízečka, lékař nebo duchovní pomocník nebo někdo jiný. Vracíme se ke kořenům a k tomu, co je nám přirozené. Práce je a vždycky bude. Když ji nemůžeš najít, zkus to jinak. Klíč hledej v sobě a svém postoji.

Tento rok by měl být hojný a úspěšný, ale také velmi náročný a rychlý. Neotálej, jdi dopředu a přijímej vše tak, jak přichází, protože bojem vyvoláš boj a zbytečně se zdržíš. Když něco nepůjde a zastaví se, využij to pro sebe a počkej, to pravé vždy přijde ve správný čas.

Zdraví

Každý ví, že zdravotní stav je stavem mysli, odrazem psychiky a zprávou duše. Někdy je to dokonce i úkolem duše.

Vše, co nyní nejvíce prožíváme a procházíme, je tvořeno stresem a strachem. Každé období si žádá své fyzické projevy.

V tomto roce opět proudíme dvěma směry. Uzdravujeme se, nebo se likvidujeme. A opět jsme u myšlení a postoje.

Když jdeme tvrdohlavě nesprávným směrem, začneme mít potíže s nohama. Nohy poukazují na směr a cestu vpřed, je v nich uloženo ego (kolena), nezdravé vztahy (kotníky), strach jít vpřed – bolesti svalů a kloubů.

Ruce, paže ramena, lopatky – příliš moc si toho bereme, více, než jsme schopni zvládnout, nejen za sebe, ale i za druhé, nemáme život ve vlastních rukou.

Bříško a spodní orgány – sebeláska, vztahy, pohled na sebe samu, držení křivd, staré ozvěny z dětství, obviňování sebe nebo někoho jiného, výčitky, emoce, neodpuštění, křivdy, osamělost.

Pánev, kosti, pohyb – domov, zázemí, pocit bezpečí, místo v životě, pocit křivdy a nelásky, nikam nepatřit.

Slinivka a zažívání – spojení s bříškem, ale také se stresem, ovládáním druhých, řešení jejich věcí, nesprávná životospráva, nepečujeme o své tělo, je jedno, kdy jak a co mu dáme najíst. Výrazná únava a přecitlivělost, náladovost. Civilizujeme cukrovku.

Oblast krku, srdce, štítné žlázy, krční páteře, plíce a lopatky – čištění, projevení sebe sama, ohýbat vlastním životem sám za sebe, radost, láska, sebevyjádření, přijímání pravdy, vlastní moc nad svým zdravím a životem.

Uši, oči, hlava – myšlenky, postoje, přesvědčení, schopnost přijímat, naslouchat, být naslouchán, rozumět hlasu srdce, vědomě žít.

Že je toho moc? A že to je až moc obecné? Věřte nebo ne, přesně tohle všechno různě nyní prožíváme. Čistíme se, hledáme cesty k uzdravení, mnohdy nejsou klinicky naše projevy viditelné. Někdy už ano. Jsme prolezlí tímto vším, to všechno řešíme. A když tohle všechno přijmeme a uchopíme, pojmenujeme, najdeme cestu k uzdravení.

Někdy potřebujeme léky, jindy stačí změna myšlení a postoje. Někdy už ale potřebujeme oboje.

Tohle všechno v našem těle bují a pracuje. Každý to nějak pociťujeme. Dobře, ne každý prožívá vše, ale přesně tohle všechno je reakce našeho těla na to, co žijeme, a jak to přijímáme. Se vším se dá pracovat. Tohle všechno živíme a právě na tom všem se učíme a pracujeme. Jistě v tom také vidíte i cestu. Stačí vše jen pochopit, přijmout, pojmenovat, začít milovat své tělo i sebe samu a život. A všechny tyto projevy se promění ve zdravou, energickou a vitální schránku, která naši duši celý život chrání a opečovává, ale my jsme její šéf. My jí určujeme svým chováním a přístupem, jak má vypadat.

A malý detail na závěr. Dva moji milí přátelé mě přivedli na úžasné uvědomění.

Jak vám zní věta: „Musím být pozitivní, protože jsem pozitivní (na nějakou nemoc).“

Stále dokola slýcháme, že máme být pozitivní, myslet pozitivně v době, kdy hledáme cesty k uzdravení. V klinické oblasti, když jsme pozitivní, máme nález, když jsme negativní, jsme vlastně zdraví. Chceme se uzdravit, máme myslet pozitivně, abychom nebyli klinicky pozitivní, to dává celkem smysl, ne?

Prostě žijme radostně a buďme optimističtí, je velmi dobré pracovat s myšlenkami a slovy, protože mají obrovskou sílu a moc. Čím více budeme používat láskyplná slova a myšlenky, tím přirozeněji se budeme celkově uzdravovat a cítit.

Přeji Vám pevné zdraví, nový pohled na sebe sama a na život kolem Vás. Aby každý Váš krok byl přínosem, pochopením a osvobozením. Přeji Vám láskyplný a požehnaný každý den a krok, víru a naději a odvahu nechat vše proudit tak, jak má. Kéž Vás Vaši andělé provázejí.

S úctou a láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie a psychoterapie
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/andelska-poselstvi/rocni/923-rok-2019

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz