Hanka Takácsová Kubátová: Rok 2018

777
Foto: Pixabay.com

Přechod z roku 2017 do roku 2018

Rok 2017 byl v numerologii číslem 1. Číslo 1 ohlašuje nové začátky. Přesto, že mnozí z Vás nepocítili výrazné změny, odehrály se. Když někdy není něco vidět, neznamená to, že to neexistuje. Když máte pocit, že se ve skutečnosti nikam nehýbete, že vše kolem Vás stojí, pak to neznamená, že v energiích se cesty nevytvářejí. Naopak.

Rok 2017 je velmi významným rokem a skutečně novým začátkem. Určitě jste si všimli, jak se vše zrychlilo, jak vše běželo mnohdy neúprosně a nekompromisně. V tomto roce se urychlilo také vše, co nás vedlo k očištění, dočištění a uzdravení.

Jistě jste si všimli, že v roce 2017 odešlo mnoho lidí. Výrazně více oproti jiným obdobím. Odcházeli průběžně celý rok, jen v naší rodině a nejbližším okolí jich bylo pět. Odcházeli a odcházejí lidé staří, mladí, věk vlastně nehraje roli. Na druhou stranu se narodilo, rodí a počíná mnoho miminek.

Je to tím, že se obnovují celé generace. Přicházejí mezi nás nové generace, které přicházejí uzdravit naši planetu i celý svět. Vše to začalo již v 80 letech, kdy se začaly rodit tzv. „duše nové doby“. Dnes tyto bytosti přivádějí další duše. Není také novinkou to, že nyní přicházejí miminka zralejším a starším rodičům. Zralé ženy, přibližně ve věku mez 35 až 45 lety počínají a rodí miminka. Někdy samozřejmě i mladší nebo dokonce starší. Je to proto, že na tyto děti je potřeba být zralejšími rodiči.

Tyto nové děti – bytosti, čím jsou mladší, tím jsou vyspělejší, moudřejší a ukazují nám, jak nesmyslně jsme mnohdy žili a stále žijeme,v jakých nesmyslných pravidlech, jak nesmyslné a již nefunkční jsou zažité systémy.

Tyto duše nás přicházejí uzdravit. Vše se rok od roku zintenzivňuje a to od roku 2000.

V současné době přicházejí také tyto nové generace ve skupinách. Všimněte si kolem sebe, jak je vše sladěné. Když se více rozhlédnete, uvidíte to také.

Proto nyní budou počínat miminka ženy, které měly mnoho let potíže s početím. Milé ženy, vy jste jedna duše, otec miminka druhá duše a miminko, přichází jako třetí duše také, která se o tom také rozhoduje. Vše má svůj důvod a čas. To, že jste nemohly nebo nemůžete dlouho počít své vysněné miminko, mohlo být jednoduše proto, že Vás to mělo někam dovést, donutilo Vás to přemýšlet, uvědomovat si a díky tomu jste se také rozvíjely. Všechno má svůj smysl a důvod.

Právě teď je pro mnohé z Vás čas, kdy v sobě přivítáte své vysněné miminko.

Dá se tedy říci, že tento rok přináší budoucí „revoluci“, kterou tyto naše děti spustí.

Před několika lety jsme vstoupili do věku Vodnáře. Vyšli jsme z věku ryb. Tento věk trvá přibližně 2000 let a jeho přechod trvá přibližně 35 let.

Nyní jsme ve věku Vodnáře, který vše uvádí do rovnováhy z věku ryb. Proto se vše děje tak, jak se děje. Přichází harmonie, rovnováha, spravedlnost. Na to všichni čekají, všichni si to přejí, ale, moji milí, je to také věk odčinění a spravedlnosti pro každého, ať konal dobré, či zlé. Vše se otočí tak, jak si každý zasloužíme. Přesto se můžeme uzdravit a změnit, to je rozhodnutí každého z nás. Jak se k tomu kdo postavíme, je na každém z nás.

Naděje je vždy. Andělé jsou stále kolem nás a vždy byli, jen si je nyní více uvědomujeme a více s nimi komunikujeme. Více si také uvědomujeme sebe sama.

Tento rok, který je v numerologii dvojkou, bude ještě rychlejší, než ten předchozí. Dá se říci, že rok 2017 byl školou a jakousi přípravou.

Rok 2018 je rokem startovním. Mnoha lidem se vše otočí ve všech ohledech, některým už se leccos otočilo a otáčí. Vše vychází z našeho vlastního postoje, myšlenek a rozhodnutí. Každý bude pokračovat tak, jak denně sází svými myšlenkami do své úrodné půdy svého života – přesvědčeními, sny, přáními a rozhodnutími. Právě v tomto roce se nejvíce projeví Zákon přitažlivosti: „Vše, co cítíš a vysíláš, se Ti také dostane.“

Můžeš začít nově myslet každý den, každou hodinu, každou minutu, každou vteřinu… Právě TADY A TEĎ!

Rok 2018 vztahově

V roce 2017 se rozpadlo mnoho vztahů. Na druhou stranu se také mnozí konečně setkali se svou spřízněnou duší. V partnerské oblasti se vztahy ještě počátkem roku v tomto duchu projeví. Spojení dvou lidí, kteří spolu jsou z různých důvodů, ale ne prvotně z lásky, se rozpadnou. Je to proto, že k uzdravení patří také opuštění nezdravých vztahů a nalezení těch správných spřízněných duší. Je potřeba si přiznat, že náš vztah není funkční. Pokud máte vedle sebe partnera, se kterým se cítíte osamělí a vnitřně cítíte, že Vám něco chybí, pak jste ve vztahu s nesprávným člověkem, a sobě i jemu znemožňujete to, abyste každý prožívali naplněný vztah s tím pravým partnerem. Je nejvyšší čas si to přiznat, přijmout to, dát si vzájemnou svobodu, a tím umožnit tomu pravému partnerovi, aby se objevil.

Takže v partnerství v roce 2018 se bude dít následující:

Ti, kteří jsou dlouho sami a uvnitř si lásku konečně dovolí, ji také mohou potkat. Ti, kteří jsou v nezdravém vztahu, buď toto pochopí a rozhodnou se tento vztah ukončit, aby mohli jít vstříc ke skutečné naplněné lásce. Nebo budou v tomto vztahu nadále setrvávat a budou vedeni k tomu, aby to pochopili, čili vše se bude v daném vztahu zhoršovat a bude to čím dál intenzivnější, dokud to nepochopí. Mnoho lidí, kteří si lásku zakázali, se jí začnou otevírat a přijímat ji ve svém životě.

Vztahy jako takové budou mnohem jasnější, respektive my většinou začneme stále jasněji vnímat, o čem to je a budeme vnímat více pravdu. Proto se toto hodně projeví na krční čakře – čakra, která zahrnuje krční páteř a štítnou žlázu. Čakra, která má vliv na komunikaci, sebevyjádření, rozpoznání pravdy od iluze.

Je nejvyšší čas, aby každý byl sám sebou a dovolil to i druhým. Vztahy se čistí a uzdravují. Je to rok velmi vhodný pro posun – manželství, bydlení, dlouhodobé plánování, rozhodnutí ohledně početí dítěte, řešení smluv ohledně materiálních věcí, dokončení různých soudních sporů, vedených ve vztahových souvislostech.

Ve vtazích by mělo dojít k pochopení a vyjasnění si toho, že dobré srdce a peníze mají být v rovnováze.

Rok 2018 profesně

Na úrovni profesní bychom tento rok mohli nazvat rokem „Probuzení“. Ve většině případech bude mnoho lidí uvažovat o vlastní cestě, o podnikání. Je to stejné, jako v kterékoli jiné oblasti: „Rozhodněte se srdcem!“

V tomto roce je velmi vhodné období k tomu, abyste našli své vnitřní nadání a talent. Každý jste něčím obdařeni. Většina z Vás přemýšlíte o tom, co je vlastně Vaším životním úkolem, co dělat, aby to mělo smysl. Většinou se odpovědi skrývají ve Vašem dětství. Někde hluboko uvnitř. Každý máte na něco talent. Více si věřte.

V zaměstnání to platí stejně. Nedělejte něco, co děláte jen proto, abyste zaplatili účty. Dojdete k tomu, že budete dělat ze všech sil, na úkor sebe sama a stejně nebudete mít dostatek prostředků na běžné výdaje. Začněte dělat to, co je Vám blízké, co Vás naplňuje. Najděte své sny i v tomto směru.

Andělé Vás k tomu povedou. Budete-li setrvávat tam, kde Vám není dobře, lepší to nebude. Jinými slovy, pokud se necítíte dobře tam, kde pracujete, jste vedeni k tomu, abyste si sebe sama začali vážit, naučili se znát svou vnitřní hodnotu a hledali to, kde budete využití a stejně tak náležitě ohodnocení. Toto si určujete každý sám, i když máte pocit, že dané okolnosti to nedovolují. Okolnosti začnete měnit svým rozhodnutím.

Pracovních příležitostí bude mnoho. Jak to? Protože se místa uvolní těmi, co na nich jsou nešťastní. Pro každou bytost na zemi je možnost a příležitost. Každé místo potřebuje svého pracovníka. Jen to všechno stálo naruby v tom, že ti nesprávní lidé byli na nesprávném místě. A proto se stalo to, že většina přišla o práci.

K uzdravení patří také naplnění v profesní a pracovní oblasti. Jednoduše, když se rozhodnete, tak to také zvládnete.

V dnešní době jsme mnohem uvědomělejší a více se otevíráme novému vědomí. I to je cesta k tomu, abychom našli své profesní místo v životě.

Budete potkávat ty správné lidi a situace, které Vás v tom povedou. Nejprve se rozhodněte.

A ti, co už své místo, kde se cítíte zcela naplnění, máte, budete kvést, jestliže pracujete s láskou, ať je to cokoli. Najděte sebe sama a najdete i své místo a svůj úkol.

Pro inspiraci přidávám článek o životním poslání: O životním poslání: http://www.vykladandelskymikartami.cz/zmen-svuj-zivot/clanky/567-zivotni-poslani

Rok 2018 finančně

Finančně se celý rok budeme učit novým postojům. To, proč mnozí mají nedostatek peněz, totiž spočívá v jediném – nesprávném postoji k penězům. Pro každou bytost má vesmír mnoho hojnosti. Jen si ji neumíme vzít.

Finančně se v tomto roce budeme zaměřovat na změnu postoje a uvědomění. V tom je celé tajemství. Budete-li pracovat formou svého životního poslání, budete mít také dostatek finanční hojnosti. I zde velmi nekompromisně pracuje Zákon přitažlivosti a rezonance. Bude-li Váš postoj k financím zatížen závistí, žárlivostí, nepřejícností a strachem z nedostatku, pak to také dostanete.

Budete-li na druhé pohlížet s radostí z jejich úspěchu, brát konkurenci jako kolegy, kterým přejete úspěch, budete-li peníze vážit v rovnováze s dobrým srdcem, bude se Vám dařit mnohem lépe.

K této oblasti tentokrát patří jediné – budete na tom finančně tak, jak si zasloužíte. A to ovlivňujete a řídíte svým vnitřním postojem a přesvědčením.

Rok 2018 zdravotně

V roce 2018 se budeme celkově čistit. Proto se mohou tyto projevy objevit různými způsoby a u každého jinak. Je potřeba své tělo léčit komplexně, to znamená nejen klinicky, je-li nějaký problém, ale současně mentálně a psychicky. Všechno se vším souvisí. Každý fyzický projev těla je zprávou duše a stavem psychického stavu. Část lidí se bude potýkat s čištěním formou různých virů, jiní se budou potýkat s čištěním střev a spodních orgánů. Tyto dvě oblasti budou nejvýraznější. Každý projev je jakousi ozvěnou určité oblasti v našem životě.

Samotná léčba klinická nebude dostačující. Jsme vedeni a nuceni k tomu, abychom propojili všechny své úrovně a uzdravovali se komplexně.

Mnoha lidem se projeví problém v oblasti krku, srdce a plic. Všechno, co jsme v sobě dusili, půjde ven. V případě špatného trávení budeme hledat příčiny nejen ve fyzickém těle, ale také budeme hledat a pracovat s událostmi, které jsme nesprávně strávili psychicky.

Čím dál více na zdravotní problémy klinické testy téměř nic neobjeví. Je nejvyšší čas pochopit, že všechno se vším souvisí. Hledat příčiny našich potíží, které se hlásí skrze naši fyzickou úroveň. Andělé nás nabádají k tomu, abychom o svá těla lépe pečovali a to především láskou. Začít je potřeba láskou k sobě sama a ke svému tělu. Sebe-přijetí je základem k úspěšnému uzdravení. Jakmile uzdravíme vztah k sobě sama, začnou se uzdravovat i vztahy kolem nás. Tím se začneme cítit mnohem lépe, křivdy uvolníme odpuštěním a budeme se také mnohem lépe cítit. Ale opět, toto bude fungovat těm, kdo se pro to rozhodnou.

Rok 2018 bude doslova odměnou za vše, co vysíláme, jak myslíme, jaký máme postoj. Od toho se vše odvíjí. Naše vědomí se mění. To trvá několik let. Hodně jsme se posunuli. Pro mnoho z nás bude tento rok rokem startovním, což se dá pojmenovat také tak, že počínáme úplně novou etapu.

Minulost zde nemá prostor. Pokud se budete stále minulostí zabývat, nebudete mít možnost využít velmi hostinné energie v tomto roce. Je nejvyšší čas vše, co vychází ze zkušeností minulosti přetvořit a vzít si z toho jen to dobré, ne to, co nás provází ve strachu, pochybnostech, žalu, smutku, nenávisti, zlobě, hněvu, bolesti. Tyto energie nás nikam neposunou.

Je nejvyšší čas se rozhodnout pro nový vzduch. Většina už se starého zbavila a nové už přijímá. Vy, co stále váháte, začněte. Vyhoďte vše, co už Vám nepřináší radost, a začněte žít!

Právě rok 2018 nese energie naděje, lásky, harmonie a nových počátků. To těžké už odchází, buď tam můžete uvíznout, nebo se rozhodnete jít dál.

Přeji Vám hodně lásky, radosti, harmonie, zdraví a hojnosti. Kéž je každý Váš krok požehnaný. Přeji Vám, abyste si dovolili v tomto roce rozkvést a zářit nejen ostatním na jejich cestě, ale začněte tím, že rozzáříte sebe sama. Tím rozzáříte i ostatní a vytvoříte světlo lásky a naděje pro všechny.

S úctou a láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová, výklad karet, andělská terapie, psychoterapie
Zdroj: http://www.vykladandelskymikartami.cz/andelska-poselstvi/rocni/837-rok-2018

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk