Hanka Takácsová Kubátová: Rok 2017

485
Foto: Pixabay.com

Obecně

Po sečtení číslic roku 2016 nám vyjde devítka a sečtením číslic nového roku 2017 vyjde jednička. Ukončením roku 2016 končí devítiletá etapa a začíná nová od začátku. To znamená, že číslo devět vyjadřuje konec v numerologické řadě, tedy zakončili jsme tuto etapu. Naopak jednička startuje a ohlašuje počátek. A nejen to.

V roce 2016 se objevily nové světelné energie a svět se začíná uzdravovat. Byla z nás sejmuta karma jako taková, ale zůstalo na nás, abychom uzdravili vzájemné karmické vazby. Děti, rodící se po roce 2000 a zvláště ty narozené od roku 2010, nás přišly uzdravit. Přišly nám pomoci uzdravit naše rodové linie a svět jako takový. Tyto děti jsou úplně jiné, jsou mnohem chytřejší, rychleji se vyvíjejí a jsou duchovně i inteligenčně mnohem dál, než ti starší. Bohužel s tímto souvisí také problémy, které se budou projevovat mezi dětmi a učiteli ve školách, mezi rodiči a dětmi a rodiči a školami. Bude zde také záležet na tom, do jaké míry ti dospělí nechají působit své ego nebo hlas srdce. Tyto děti nás přicházejí vychovávat a ukázat nám, co je opravdové a důležité. Proto jsou mnohdy vzdorné, vzteklé, agresivní, hyperaktivní a své – tedy v našem pojetí nezvladatelné a tvrdohlavé. Přesto jsou to vyspělé duše a svou osobnost budou projevovat až od útlého dětství. Dá se skoro říci, že se jako osobnosti už rodí.

Začínají se hroutit systémy a společnosti, které jsou postaveny na nezdravých kořenech, a to proti člověku, lidskosti, přirozenosti, podstatě Bytí a přírodě. Tyto společnosti a systémy buď úplně zaniknou, nebo se zcela obnoví. To je také ovlivněno tím, že před několika lety skončil vliv věku Ryb a nastoupil „věk Vodnáře“. Vodnář k nám přináší rovnováhu, stabilitu, radost, rozvoj a vzájemný respekt. Budí se ženy ve své ženské síle, aby naučily muže vyhrávat láskou a pochopením. V tomto roce se začnou také probouzet muži, kteří nám dají tu správnou sílu, ale ne formou boje, nýbrž formou moudrosti a uvědomění. Toto je jediná cesta, jak dostát rovnováze – vytvářet harmonii mezi mužskou a ženskou stránkou. Začneme si mezi sebou sami sebe navzájem více vážit a uvědomovat si své role. Nejen, že začínáme a startujeme nový devítiletý cyklus, ale začínáme úplně novou etapu „BYTÍ“. Proto se v tomto roce můžeme těšit novými výzvami, můžeme tvořit nové plány, můžeme své životy zcela od základů proměnit. To, jak své životy proměníme, záleží pouze na každém z nás, vše si tvoříme a ovlivňujeme svými přesvědčeními, postoji, myšlenkami, programy a rozhodnutími.

Každý je zodpovědný pouze sám za sebe a to bude hlavním úkolem tohoto roku pro nás. Nejen vzít život do vlastních rukou, ale pochopit, že to jinak obejít už nepůjde. Ten, kdo se bude chtít zbavit této zodpovědnosti a bude očekávat, že za něj někdo vše vyřeší, bude muset procházet cesty, které se mu nemusí líbit. Stejně tak u těch, kteří stále přebírají zodpovědnost za ty druhé, vesmír zařídí, aby to dělat už nemohli. Vše, co zůstane pro nás samozřejmostí, se začne ztrácet, abychom si to uvědomili a své hodnoty a priority přehodnotili.

Vztahy

Už nějakou dobu se naše vztahy uzdravují. Vše nezdravé se rozpadá, duše, které k sobě nepatří, se vzdalují a rozcházejí. Naproti tomu se potkávají spřízněné duše a celkově své vztahy čistíme a uzdravujeme. Je to dlouhá pouť. Vše, co k sobě nepatří, se v tomto roce rozpadne a vše, co k sobě vždy patřilo, zůstane, uzdraví se nebo se teprve vzájemně s těmi správnými lidmi přitáhneme.

Tento rok se dotkne všech typů vztahů – partnerských, přátelských, rodinných, příbuzenských, kolegiálních a podobně.

V tomto roce budeme potkávat ty správné lidi, se kterými budeme měnit své životy a rozvíjet se.

Přijdou k nám spřízněné duše v partnerství, v rozvoji, v profesionální oblasti, v přátelství i ostatních oblastech.

Většina osamělých lidí potká svou životní lásku, ale nebude to samozřejmostí. Záleží na tom, jaký máme k partnerství postoj. A tak to bude se vším. Můžeme potkat ty správné obchodní partnery, se kterými se výrazně posuneme vpřed. V tomto roce bude také mnoho rozvodů a celkově bude tento rok energicky zaměřený na vztahy. Osamělými lidmi nemyslíme pouze ty, kteří jsou sami, ale také ty, kteří setrvávají v nenaplněném vztahu.

Mnoho lidí také změní postoj ke vztahům a díky tomu se mnohé bude pozitivně měnit. Budou se uzdravovat vazby mezi rodiči a dětmi, což bude hlavní cestou tohoto roku – uzdravení rodinných vazeb. Je to velice důležité, neboť zde začíná veškerý zdroj nesprávných vztahových vzorců a programů. Lidé se mezi sebou budou navzájem učit. Budeme poznávat sebe samu skrze druhé. Mnohem jasněji uvidíme pravou tvář těch, se kterými budeme ve svém životě jednat. Poznáme, kdy je mezi námi pravda, a kdy iluze. Budeme se na sebe navzájem dívat jinýma očima než dříve.

Profesní a finanční oblast

Zde se projevují naprosto nové energie. To znamená, že tento rok bude pro nás velmi významným v postupu vpřed na profesní úrovni. Přichází období, kdy se bude většina lidí postupně zvedat ve vlastní síle. To znamená, že se většina z nás bude chtít postavit na vlastní nohy a být šéfem každý sám sobě. Doby, kdy se lidé snažili mít své jisté a být zaměstnaní, jsou už pryč. Nyní se ve velké míře snažíme osamostatnit a být „svobodní“ v oblasti profese.

Každý z nás máme v sobě ukryté možnosti a schopnosti, které začínáme objevovat, nebo o nich ještě nevíme a teprve je objevíme. Budeme se chtít více realizovat sami za sebe. Postupně se začnou vracet naše stará dobrá řemesla, naše duše přišly vrátit tradice a budou se v nás naše schopnosti probouzet. Každý něco dokážeme a umíme. Někdo má velmi šikovné ruce, někdo umí pracovat po duchovní stránce, někdo umí velmi dobře komunikovat s lidmi, někdo umí předávat informace, někdo umí stavět, někdo je velmi talentovaný po technické nebo stavební nebo jiné stránce. Ale každý z nás něco umíme a dokážeme. Tvoříme nový svět a „domov“ a zde potřebujeme od všeho kousek.

To ale neznamená, že najednou zmizí pozice nadřízeného a podřízeného. Stále ještě je spousta těch, kteří takto potřebují pracovat. A je to moc dobře, je potřeba od všeho kousek. Co se zde bude postupně měnit je vztah mezi nadřízenými a podřízenými. Budeme se učit vzájemné úctě, respektu a budeme se učit vážit si práce každého.

Ano, je to dlouhá pouť a ne hned se to projeví v tomto roce. Ale tímto rokem tuto cestu startujeme a bude to vývoj, jako všechno ostatní. Je to tak v pořádku, protože každý z nás jsme na jiné úrovni vývoje. Budeme tedy uzavírat smlouvy – pracovní, profesní partnerství, tvořit nové projekty, budovat nové profesní vztahy a dostaneme šanci si svou profesní cestu tvořit. Takže zde funguje stejný princip jako u vztahů. Ty nesprávné profesní cesty se ukončí a budeme nacházet nové, stabilní a hodnotné pracovní příležitosti a zázemí. U některých z nás to vše už začalo. Dá se říci, že jde o ty, kteří tuto cestu připravují a tvoří, kteří jsou jakýmisi „průkopníky“, aby nás vedli. Obvykle je vnímáme jako naše učitele a průvodce. I tak jsme si navzájem žáky a učiteli stále dokola.

To samozřejmě celé souvisí i s financemi. Tam, kde je činnost, jsou ukryté zisky. A opět záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme a jak to uchopíme skrze svůj vnitřní rozvoj, práci na sobě a ujasnění si své hodnoty. Je to rok, kdy „obděláváme a sázíme nová pole“, ze kterých ale také může vzejít úroda. Během toho už mnozí sklízíme a budeme sklízet to, co jsme již ve zdravých kořenech zaseli. Takže se postupně začneme zvedat z finančních krizí a potíží a vesmír nám v tom výrazně pomůže. Mnoho z nás se v tomto roce vzchopíme ze svých dluhů a mnozí z nás se těchto dluhů zcela zbavíme. Zní to sice jako pohádka, ale boží cesty jsou nevyzpytatelné a my dostaneme šanci. Jak a kdy není nyní důležité, prostě žijme „tady a teď“ a ono se to nějak samo projeví.

Zdraví a psychika

Projevy fyzického těla nejsou nic jiného, než zprávy naší duše. Každý člověk dokáže být léčitelem sám sobě. Záleží na nás a naší vůli. I u člověka v komatu lékaři konstatují: „Teď už záleží jen na vůli pacienta, zda to vzdá nebo se rozhodne to zvládnout.“ V tomto roce budeme vnímat zatížení na srdci a hrudi, což je důsledkem uzdravování vztahů. Můžeme se potýkat s chorobami ohledně dýchacích cest a krční oblasti – máme projevit, co cítíme a potřebujeme a ne to vše stále v sobě „dusit“.

Dále se mohou objevit i problémy s pohybovým ústrojím – nohy, klouby a pohyb nám ukazují, že je potřeba změnit směr a cestu a více naslouchat srdci než egu.

Dále už se delší dobu potýkáme obecně s potížemi zad – zde pracuje mnoho faktorů, jako jsou například sebeobviňování, výčitky, neodpuštění, neschopnost žít život ve své zodpovědnosti, manipulace, nedůvěra a tak dále.

A další, v tomto roce se projevující potíže, mohou nastat v oblasti hlavy – migrény, tlaky, potíže se sluchem, očima a nedostatečný spánek. To ovlivňují myšlenky, nechuť si něco přiznat, nechuť některé věci vidět a slyšet, neschopnost pozitivně pracovat s myšlenkami.

Zabrat nám také dají ledviny, játra a lymfatický systém, což svědčí o tom, že naše tělo potřebuje pročistit, stejně jako naše mysl. A nakonec také metabolismus a zažívání, spojené s nedostatečným trávením, tedy neochotou přijímat sebe sama, život a události našeho života.

Na to vše bude zaměřen tento rok, a to proto, že jak uzdravujeme své životní oblasti a sebe samu, jsou to přesně ty fyzické stránky, které s tím souvisí.

A protože vše se vším souvisí a není jen tělo, nebo jen duše nebo jen mysl, je potřeba na sobě pracovat komplexně a ve všech směrech.

Proto se pro tento rok doporučují cesty k uzdravení skrze pohyb a cvičení, meditace, masáže, psychoterapie, výživu a dýchání čistého zdravého a čerstvého vzduchu. Máme se naučit pečovat o sebe a své tělo komplexně s propojením všech úrovní. Klinickou léčbu, pokud ji máme, není dobré vysadit a ignorovat, ale je dobré ji vhodně zkombinovat tak, aby vše vzájemně spolu ladilo, a aby vše ladilo i s námi samotnými.

Přeji Vám rok požehnaný láskou, radostí a hojností.

Poselství pro rok 2017:

„Tam, kde něco starého končí, něco nového začíná.“
„Bezpodmínečná láska je podstatou veškerého života, Bytí a nás samých.“
„Smyslem pozemského života každého člověka je hlavně Druhá část, kterou hledá. Není důležité, jestli předstírá, že prahne po moudrosti, penězích nebo moci. Nic z toho nebude úplné, pokud současně nepotká svou Druhou část.“

PAULO COELHO

S úctou a láskou Hanka

Autor: Hanka Takácsová Kubátová
Zdroj: http://vykladandelskymikartami.cz/…/r…/653-rok-2017%EF%BB%BF

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk