Gerti Samel: Důležité hodnoty ve vztazích spřízněných duší

487
Foto: Dollarphotoclub.com

Svoboda

Svoboda je jedním ze základních prvků partnerství dvou spřízněných duší. Každý se cítí být svobodný, cítí se být sám sebou a nic mu nebrání v rozvoji jeho potřeb a zájmů.

Osobní odpovědnost

Protože si je každý z partnerů vědom svého nejdůležitějšího vnitřního cíle, a sice dál se vyvíjet na své duchovní úrovni, udělá vše proto, aby tento cíl mohl vedle svých světských povinností na vlastní odpovědnost sledovat.

Seberozvoj

Každý partner má prostor pro svůj osobní rozvoj. Svůj život si utváří podle svých potřeb a svobodně rozhoduje o výkonu svého povolání, které odpovídá jeho sklonům a vlohám. Druhý partner respektuje zájmy toho druhého a ty ani nepodceňuje, ani nepřeceňuje. Toleruje, pokud chce druhý učinit určité zkušenosti, a nezaujatě se podílí.

Rovnost

Žádné majetky, sociální postavení či ekonomická výhoda nesmí partnerům bránit v tom, aby spolu jednali jako rovný s rovným. Každý sám za sebe bude beze strachu a nátlaku činit rozhodnutí, která považuje za správná a důležitá.

Upřímnost

Bez upřímnosti není svobody. Vzájemně si nelhat je jen jedna část, ta druhá je v životě zřejmě mnohem těžší, a sice vzájemně před sebou nic neskrývat. Od dětství je nám vštěpováno, abychom vždy ukazovali své nejlepší stránky. Své temné stránky, jako jsou tajné návyky a závislosti, neurózy a poruchy, jsou často i ve vztahu tabu. Ve světle nového vědomí bude stále obtížnější skrývat některé části naší osobnosti. Stejně jako mnohé temné intriky a machinace v církvi, ve světové politice a v ekonomice, které v současné době vyplouvají na povrch, nemůžeme ani my své stinné stránky déle skrývat.

Dokonalé přijetí

Bezvýhradné přijetí je základem upřímnosti. Člověk, který se cítí být zcela přijímán a milován, má odvahu ukázat své slabé stránky, integrovat je, a dosáhnout tak uzdravení.

Nezávislost

Milostné páry mívají tendenci stávat se na sobě závislými, pokud se na sebe silně upínají. Symbiózy, které přitom vznikají, se nesmí zaměňovat se symbolickým splynutím v božské lásce. Symbiózy jsou doprovázeny pocitem, že bez druhého nic neznamenáme nebo že bez druhého nemůžeme žít. Jak již nyní víme, byl by to do značné míry opak toho, co je podstatou páru spřízněných duší. Zachovat si vnitřní nezávislost a přesto se plně oddat partnerovi, je akt hodný artisty na vysokém laně, který vyžaduje velkou dávku uvědomění. Bezpodmínečná láska umožňuje vytvořit intimitu, aniž by byly narušeny hranice toho druhého, protože blízkost a vzdálenost se hravě střídají.

Pravda

V naplněném vztahu jsme schopni „vidět“ toho druhého v jeho jedinečnosti, místo abychom do něj promítali to, co bychom v něm rádi viděli.

Spjatost

Cítit se se vším spojen představuje klíčový duševní postoj budoucnosti. Pocit, že jsou součástí vesmíru, je hlavním zdrojem energie nových párů. Ukazuje jim jejich místo na světě, dává jejich životu smysl a dělá z nich odpovědně jednající osoby.

Sexuální věrnost

Vím, že jste na tento bod čekali. Momentálně panuje jistý zmatek kolem toho, jak lze sloučit svobodu, seberozvoj a sexuální věrnost. Oživne snad znovu pojetí volné lásky ze 60. a 70.let? Myslím, že ne. Myšlenká té doby vznikla v reakci na samolibost tehdejšího establishmentu. Vše, co je reakcí na něco jiného, se nikdy nemůže dlouho udržet. Ve své podstatě však byla tehdejší myšlenka dobrá: Člověk žil tady a teď, láska byla všude, otevřená a svobodná. Přesto nadále říkám, že páry spřízněných duší nového věku si jsou sexuálně vzájemně věrny. Hluboká důvěra, která charakterizuje a utváří tento vztah, by jinak ani nemohla vzniknout. Jinak ani nelze prožívat vzájemnou oddanost, k níž se oba zavazují. Přiznávám, že to vyžaduje odvahu a důslednost vzdát se příjemného vzrušení a pocitů euforie, které takový mimomanželský románek přináší, zejména pokud jsme už takovým svodům někdy předtím podlehli. Nicméně bychom tak přišli o požitek z hloubky, niternosti a něhy, jež se mohou rozvinout pouze tehdy, budeme-li tělesnou lásku prožívat výhradně spolu.

Z knihy Láska v nové době aneb Jak spřízněné duše mění dnešní svět, Gerti Samel

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2017/04/dulezite-hodnoty-ve-vztazich.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk