Georgi Alexandrov Stankov: Pozorování a zkušenosti z doby konce

191
Foto: Pixabay.com

Vlastně jsem tuto úvahu chtěl napsat už dříve (po požárech v Turecku), ale kupodivu mi v tom vždy něco bránilo. Když pominu své osobní tragédie, hlavním smyslem tohoto článku je poukázat na vzájemnou provázanost dvou nebo dokonce tří současných klíčových problémů, které se na první pohled zdají být od sebe odlišné. Jsou to všechno věci, které znáte, ale chtěl jsem se s vámi podělit o některá svá nedávná pozorování a zkušenosti s myšlenkou, že možná mohu vnést jiný pohled na současnou dobu konce, která se vyznačuje masovým zmatkem.

Esej jsem poslal Georgovi jako e-mail a on se okamžitě rozhodl ji zveřejnit, protože se zabývá hlavními gnostickými a existenciálními tématy, která podle jeho názoru ovládnou veřejnou diskusi v nadcházejících dnech, kdy dojde k Posunu. Proto se rozhodl přidat k této eseji některé své myšlenky a zkušenosti a dohodli jsme se, že ji zveřejníme jako spoluautoři.

O přírodních zákonech versus lidské pomstě

V posledních dnech většina lidí používá termín „klimatická krize“ pro přírodní katastrofy, které se v posledních třech letech zdají být častější. Sucho, lesní požáry, tornáda, záplavy, zemětřesení, sopečné erupce… No, stalo se to, že se Země rozhodla urychlit proces vzestupu tím, že přefoukla tento krizový práh, který je vědci stanoven na období nejméně sta let. Ve skutečnosti se nestalo nic (kromě událostí vzestupu týkajících se vyšších frekvencí).

To, čemu čelíme, není přirozená klimatická krize způsobená následnými účinky přírodního procesu. Stejně jako současná epidemie se jedná o fiktivní skutečnosti vytvořené přehnaným zdůrazňováním významu vnějších okolností. Vnější: znamená, že něco nepatří samo sobě – své vlastní povaze nebo stvoření.

Klimatická krize z podstaty věci není koloběhem přírodních procesů ani součástí této Země. Elita se nás snaží přesvědčit o dvou po sobě jdoucích argumentech souvisejících s tímto bodem. První z nich zní: To, co vede ke klimatické krizi, jsou individuální volby a preference. Druhý zní: Absolutním viníkem přírodních katastrof je lidstvo, a to kvůli své existenci.

Je tomu tak?

Ne, myslím, že rozhodně ne, protože když se nad těmito dvěma argumenty dostatečně zamyslíme, snadno zjistíme, že první z nich je téměř totéž co karma a druhý je totéž co vykoupení (vykoupení za prvotní hřích).

Stejně jako podle mnoha lidí, kteří věří v Karmu, ale ani na vteřinu se nezamyslí nad tím, co Karma skutečně je, je jejich současný život důsledkem jejich minulosti. Například člověk, který přednostně používá plastové lahve místo skleněných, věří, že naznačená klimatická krize je důsledkem jeho preferované spotřeby. Tento člověk nemůže nebo nechce vidět všechna fakta, jako např: Na rozdíl od milionů lidí, kteří nemají na celém světě přístup k pitné vodě, existují statisíce hektarů golfových hřišť, která jsou denně zavlažována a na tento nepodstatný koníček se vyplýtvá více vody, než kolik potřebují všichni žízniví lidé na světě. Mnohá z těchto golfových hřišť existují ve vyprahlých oblastech třetího světa jako turistické atrakce a berou vodu tamním chudým lidem. Komplexnější a důležitější problémy se tak stávají neviditelnými v myslích moderních lidí, kteří jsou ztraceni ve své subjektivní individualitě, jež omezuje jejich pohled na svět.

Například člověk, který předstírá, že se v supermarketu chová ekologicky uvědoměle, a místo plastové lahve si raději koupí skleněnou, může skončit v golfovém klubu. Tímto způsobem přispívá k plýtvání pitnou vodou a přírodními zdroji více, než kolik údajně ušetřil svou proekologickou spotřebou v supermarketu, na kterou je tak hrdý. Toto bezvýsledné chování je typické pro všechny lidi, a proto se tato rasa za současných podmínek nemůže skutečně vyvíjet.

Toto chování je k nerozeznání od mentality všech new age guruů a samozvaných léčitelů, kteří si myslí, že jsou tak osvícení a mají právo tvrdit, že jejich jediným posláním v tomto životě je vést ostatní jako méněcenné bytosti a léčit jejich emocionální, mentální a fyzické nedostatky.

Přitom jen poškozují zdraví lidí a narušují jejich aspirace na vzestup, přičemž naprosto neznají složitost regulace biologické hmoty lidskými dušemi; nakonec se řídí jen svou chamtivostí a ukojují své peněžní obavy.

Zdroj: https://www.facebook.com/…a.9

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk