Gaslighting: Nejnebezpečnější forma mentální manipulace, které jsme všichni vystaveni

516
Foto: Pixabay.com

Vesmír je někdy zábavné místo. Provedl jsem vlastní průzkum o různých formách mentální manipulace, na které jsme nejen náchylní, ale podstupujeme je každý den.

Jde o jednu z těch věcí, o kterých si ani neuvědomujeme, že se nás týkají a vidíme jen jejich důsledky: pochybnosti o sobě, snížené sebevědomí a pocit méněcennosti.

Svět má způsoby, aby uzemnil i těch nejlepších z nás. Nicméně tuto specifickou formu manipulace umíme snadno identifikovat a odstranit ji z našeho každodenního života.

Sémě pochybnosti

Kdysi dávno, ještě v roce 1938, existovala divadelní hra pod jménem „Gas Light“, v překladu světlo z plynové lampy, a později byla také zfilmována.

V uvedeném příběhu manžel cíleně pracoval na tom, aby svou ženu a její kamarády přesvědčil o tom, že je šílená.

Dělal to jednoduchým způsobem, a to prováděním malých změn v jejím prostředí. Když žena poukázala na tyto změny, manžel ji přesvědčil o tom, že se mýlí a zřejmě začína šílet.

Pomalu ale jistě se žena začala poddávat pochybnostem. Jednou ze změn, kterou její manžel udělal, bylo ztlumení intenzity osvětlení plynové lampy. Odtud pochází označení „gaslighting“.

Naše vnímání je naše realita

Hlavním motívem této divadelní hry byla manželova schopnost změnit vnímání reality své ženy.

Viděla, že světlo lampy bylo ztlumeno, ale manžel ji přesvědčil o tom, že tomu tak není. Tímto způsobem dosáhl toho, že začala pochybovat o svém vnímání a realitě.

Jde o formu mentální manipulace, které si lidé ani pořádně nevšimnou. Schopnost vnímání sebe sama a reality v okolí umožňuje pachateli kontrolovat svou oběť.

Ve skutečnosti se to odehrává každý den. Je to všude kolem nás.

Kolik shlédne člověk během dne reklam, které prohlašují, že jejich produkt dokáže nějakým způsobem zlepší váš život?

Jde o mírnou formu gaslightingu. Jste přesvědčováni o tom, že některý aspekt vašeho života je nekompletní. Jste nuceni POCHYBOVAT sami o sobě.

Kromě toho jste přesvědčováni o tom, že produkt, který vám reklamy nabízejí, je řešením toho, co vám v životě chybí.

Gaslighting v našich životech

Inspiraci k napsání tohoto článku jsem našel v té nejkrásnější a nejúžasnější ženě, jakou jsem kdy poznal.

Tato žena procházela bolestivým rozchodem s mužem, který si ji vůbec nezasloužil.

Vysvětloval jsem jí, že v našich životech existují lidé, kteří se nás budou snažit položit k zemi až na jejich úroveň.

A tak, jaké je řešení gaslightingu?

Je jím udržování naší vlastní reality i navzdory našemu vlastnímu vnímání.

Řeknu vám stejnou věc, kterou jsem tehdy řekl té ženě:

„Na tomto světě jsou lidé, kteří když vidí jednorožce, řeknou si: Vau, tohle je jednorožec, jakým já nikdy nebudu.“

Poté se budou snažit přesvědčit vás – jednorožce, že vy jste jen obyčejný kůň jako oni, jen s netypickým výrůstkem na hlavě, který by vám mal zkontrolovat specialista na výrůstky hlavy.

Budou se snažit ukrást vaše kouzlo a udělat vás fádním a obyčejným koněm, jakým jsou oni sami.

To proto, že tito lidé potřebují, abyste byli stejně bezvýznamní, jako jsou oni, aby vás stáhli dolů na jejich úroveň.

Závěr

Jak jsme se již zmínili: Vy nejste nějaký obyčejný, fádní kůň.

Nejste ani rychlý dostihový kůň. Nejste ani jedním z těch ozdobných britských koní, na kterých mažoretky ve vysokých botách přeskakují různé překážky…

Vy jste jednorožec. Bez ohledu na to, co říkají ostatní. Jste jediným ze 7,4 miliardy lidí, a to je na tom ta nejkrásnější věc.

Zdroj: https://iheartintelligence.com/mental-manipulation/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz