Fyzické aspekty sexuálního aktu jsou v duchovním světě rozdílné od aspektů na planetě Zemi

564
Foto: Pixabay.com

Lidské bytosti na planetě Zemi nemají žádné praktické prostředky k tomu, aby prožívaly sexualitu způsobem, jakým je prožívána v duchovním světě.

Jak víte, pseudotvůrci je geneticky pozměnili tak, aby během sexuálního styku nemohlo nastat žádné sjednocení, výměna a opravdová subjektivní a zkušenostní zpětná vazba a vzájemné sdílení se. Lidé tudíž nejsou nijak vybaveni k tomu, aby měli takové zážitky. Proto lidé v procesu sexuálního styku zůstávají zkušenostně odděleni od subjektivního zážitku toho druhého, a tudíž nemůže nastat pravé sdílení. Každý účastník sexuálního aktu je uzavřen ve svém vlastním módu prožívání bez toho, aniž by opravdu vnímal, co prožívá jeho partner. Nemůže mezi nimi nastat žádná opravdová zpětná vazba. Jediné sdílení, jež je za daných okolností možné, je verbalizace a sledování fyzických reakcí, které nikdy nemohou sdělit opravdové subjektivní zážitky v jejich esenci a substanci. Všechno probíhá v zevnějšnostech. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč lidský sexuální styk v jeho nejzazším smyslu není nikdy plně uspokojující.

Proto se lidé na Zemi sexuálně přitahují v první řadě vnějším zjevem, velmi často na první pohled, spíše než duchovními a duševními rysy. Toto je další důvod, proč na planetě Zemi nejsou možná žádná opravdová manželství. Pseudotvůrci nemohli připustit pokračování pravého sdílení se během sexuálního styku, protože by to vedlo lidi právě k opaku toho, čeho chtěli dosáhnout – zničení duchovnosti. Z tohoto důvodu jsou lidé na Zemi pouze v zevnějšnostech sexuality a nikdy v jejích niternostech.

Fyzické aspekty sexuálního aktu jsou v duchovním světě rozdílné od těchto aspektů na planetě Zemi. Není žádné fyzické vniknutí penisu do vagíny. Toto je anatomická zvláštnost, která byla zfabrikována pseudotvůrci (stvořitelé lidské rasy), aby udržela lidi mimo niternost a duchovnost sexuality. Místo toho tam existuje něco jako vmísení se jednoho do druhého, vplynutí v celost něčího jsoucna a bytí, esence a substance, dojmu a vyjádření. V tomto okamžiku se stávají jeden druhým, ale zároveň si zachovávají své oddělené identity a subjektivní zážitky, které jsou synchronně promítány do druhé bytosti. Když je tato výměna ukončena, je jejím výsledkem nepopsatelná rozkoš a blaho v souběžném a vzájemném orgasmu. V procesu orgasmu jeden prožívá svůj vlastní orgasmus, orgasmus svého partnera a sjednocený orgasmus obou.

Velmi vzdálenou a nepřesnou analogií takového sexuálního styku by bylo možné poněkud pochopit, kdybyste si představili, že každý partner má obojí – penis i vagínu. Když by takovíto dva jedinci přistoupili k sexuálnímu styku, pronikal by jeden do druhého a zároveň by každý prožíval, jak jeho partner proniká do něj. V duchovním světě neexistuje jednostranné proniknutí, aniž by jeden nebyl proniknut, a není možné přijímání, aniž by jeden nebyl přijímán. To by se příčilo samé povaze duchovnosti. Něco takového na Zemi není možné.

Toto je zase další z důvodů, proč opravdová manželství na Zemi nejsou možná. Pravé manželství vyžaduje, aby se odehrála taková úplná výměna. Poněvadž lidé na Zemi nejsou dokonce ani fyzicky a anatomicky vybaveni pro takové zážitky, nemohou být v opravdovém manželství.

Proto v budoucnosti, až vejde do bytí Nový duchovní věk, bude nezbytná rozsáhlá rekonstrukce lidských anatomických, fyziologických, biologických a hormonálních orgánů, duševních a duchovních postojů s nimi korespondujících.

Současné člověčenstvo je výsledkem fabrikace a pokusu pseudotvůrců, což bylo dovoleno Pánem, aby se tak mohla zodpovědět otázka, jaké je to být bez duchovnosti nebo s deformovanou duchovností, a aby se výsledek této odpovědi mohl demonstrovat a ilustrovat živým příkladem lidí!

Jak funguje sex v 5. dimenzi u lidských bytostí?

Když se žena a muž potkají, souzní spolu a chtějí žít v páru, nikdo a nic jim v tom nebrání. Po mnoha dobrodružstvích a zážitcích při vzájemném poznávání svého protějšku nastává chvíle, kdy je čas poznat ho/ji ve všeobsáhlém módu, díky němuž jeden partner pozná toho druhého v plnosti harmonie a prolínání duší. Partneři se k sobě přitisknou a obejmou se, přičemž začíná vzájemná rezonance duší a propojení světelných krystalů těl, jejichž „vlastníci“ prostupují do nitra svého protějšku. Líbání jako takové neexistuje ve známé podobě. Jelikož nejsou přítomny žádné tělní tekutiny, nedochází k pronikání slin skrze ústa do toho druhého a milostný polibek není doprovázen použitím jazyka. Celé to zní suše, ale mohu vám zaručit, že polibek je mnohem úžasnější a plnější, než jak to máte ve 3. dimenzi. Taktéž probíhá tisknutím rtů, ale nepůsobí jen na zevní pocity člověka, nýbrž dokoná spojení těl i duší na nejmožnější maximum. Při sexu v 5D jsou spojeny pevným poutem všechny čakry, ale nejvíce asistuje samozřejmě čakra sakrální, která je umístěná v oblasti podbřišku. Při všem asistuji Já, Pán Ježíš Kristus, z něhož vychází vše, aby byl tento akt dokonalý a plný. Celým vyvrcholením milování je orgasmus, který se dostavuje záhy a trvá ještě dlouhou dobu poté. Není omezen pouze na oblast genitálií (které neexistují v Pravém Stvoření), naopak prostupují vaší i partnerovo duší rozkoší, jakou jste ještě nikdy nezažili. Je to doslova nebeská rozkoš, které nejde docílit kdekoli v zóně vymístění. Prudce zvedne vibrace nejen těm, kteří se milovali, ale i celému okolí, planetě, Multivesmíru. Orgasmus probíhá u obou zároveň. Aby toho nebylo málo, jeden partner zažívá po celý čas to, co prožívá ten druhý a naopak.

Citát: SEXUALITA A SEXUÁLNÍ VZTAH MEZI MUŽEM A ŽENOU, PŘESNĚJI MASKULINITOU A FEMINITOU, JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM SPOLUTVOŘENÍ V DUCHOVNÍCH, INTERMEDIÁLNÍCH A PŘÍRODNÍCH SVĚTECH MULTIVESMÍRU

Odstavec: Sdělení Pána Ježíše Krista – www.bozirodina.cz

Zdroj: http://pratele-nebe.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk