Eva Večernice Zajícová: Před čím nás varují duše zemřelých

565

Eva Večernice Zajícová se věnuje výkladu karet, práci s kyvadlem či odvádění duší. V rozhovoru s Romanem Zahrádkou z časopisu Ve hvězdách zprostředkovává divákům s pomocí automatického písma kontakt s některými známými osobnostmi ezoteriky, jež odešly v průběhu roku 2018 na druhý břeh, a předává nám jejich rady a doporučení pro další období. Stejně tak se jí podařilo vyvolat ducha T. G. Masaryka s překvapujícím sdělením.

Eva Večernice Zajícová:
výklad karet, práce s kyvadlem, odvádění duší, kineziologie, homeopatie a celostní medicína
Kontakt: e-mail: vysinskaeva@centrum.cz

Video: Cesty k sobě – více na www.cestyksobe.cz
Zdroj: https://www.youtube.com/…obe

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk