Esther a Jerry Hicks: Proč nemohu najít partnerku?

260
Foto: Pixabay.com

„Již dlouho toužím po tom, abych se usadil, ale nemohu najít tu pravou dívku. Chodil jsem s mnoha dívkami, které vyjádřily zájem o trvalý vztah, ale já jsem si nebyl nikdy jistý a necítil jsem to tak vůči nim. Nyní se téměř obávám jít na rande, protože nemohu najít nikoho, kdo by mi vyhovoval, ale zároveň nechci nikomu ublížit tím svým odmítnutím. Dokud jsem nehledal nic vážného, bylo to mnohem snazší. Nevím, co mám dělat. Chození na schůzky nefunguje, ale bez nich je málo pravděpodobné, že se s někým seznámím.“

Když něco opravdu chcete, ale díváte se na něco jiného, na úplný protipól, tak budete vždy cítit negativní emoce. Když něco opravdu chcete, ale věříte, že je to nedostupné, tak budete vždy cítit negativní emoce. Ale když vám přijde na mysl něco, co je vám úplně lhostejné, tak vám to nevadí. Jinými slovy, kdyby vám telefonoval někdo, koho neznáte, a řekl by vám, že vám již nikdy nezavolá, nevadilo by vám to a neměl byste k negativním emocím žádný důvod.

Když po něčem silně toužíte, vaše emoce jsou také silné. Když se soustředíte na myšlenky, které vás povedou po proudu, směrem k tomu, po čem toužíte, vaše emoce budou nejen silné, ale také pozitivní. A obráceně: soustředíte-li se na myšlenky, které míří proti proudu, pryč od toho, po čem toužíte, tak budou vaše emoce silné a negativní.

Vaše touha po hlubokém, trvalém vztahu je silná – a to je dobře. V důsledku vašeho pozitivního očekávání se věci a události změní natolik, že do vašeho života vejde perfektní partnerka. Lidé v podobné situaci často dělají chybu, když se na někoho fixují a snaží se z toho jedince násilně vytvořit perfektního partnera. Když později kolem sebe vidí, že situace není právě ideální, zapomenou mířit po proudu a situace se progresivně zhorší.

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Zkuste si při tvorbě nového vztahu udržet hravý a méně vážný přístup. Místo „to je ta pravá“, si říkejte, „to je někdo, s kým mám to potěšení dnes večeřet“ nebo „to je někdo, s kým mám mám příjemnou konverzaci“, nebo „to je osoba, v jejíž společnosti se dnes cítím dobře“. Podaří-li se vám udržet hravý a méně vážný přístup k tvorbě nového vztahu, pak nebudete tuto chvíli používat jako výmluvu k popření vašich vlastních přání a vesmír se postará o rendezvous, které hledáte.

Když věříte ZÁKONŮM VESMÍRU a plynoucímu, životadárnému, produktivnímu proudu života, tak najdete vše, co hledáte. Ale vaším přesvědčením, že to musíte UDĚLAT prostřednictvím AKCE, se často držíte napříč proudu a odděleně od vlastních rozsáhlých přání. Přistupujete-li k lidem, se kterými trávíte čas, skutečně zlehka a bez usilovné snahy, potom budete podobné lidi přitahovat. Ale když je budete zkoumat, vyšetřovat a každého analyzovat, jestli jsou praví kandidáti pro váš život, pak budete přitahovat vám podobné vyšetřovatele a budete jen pokračovat ve vzájemných zklamáních.

Když budete vaším přístupem vyzařovat dobrý pocit, lehkost a radost z dnešního setkání (namísto záměru UDĚLAT Z toho trvalý vztah do konce života), pak budete mít větší příležitost setrvat ve vibračním souladu s tím, co od vztahu očekáváte, a vesmír se postará o splnění vašeho přání.

Když cítíte napětí a obavy spojené s novým vztahem nebo když se obáváte, že vás někdo chce, zatímco to vy necítíte stejně, tak míříte opačným směrem, pryč od vašich přání. Vytváříte vibrační soulad přesně s tím, co nechcete, a to, co nechcete, setrvává ve vašem životě.

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

Někdy je obtížné přijmout jednoduchost tohoto učení, ale opravdu to je tak jednoduché. Můžete mít radost z jídla, konverzace i z celého večera, přestože je vám jasné, že daná osoba není ženou vašich snů. Je možné zůstat namířen po proudu, směrem k vašemu přání. Ale jestli jste zahořklý, protože je již během večera patrné, že se k sobě nehodíte, nebo jestli se obáváte, že odmítnutím někoho zraníte, tak nemíříte po proudu.

Musíte přijít na způsob, jak se cítit dobře dokonce i v době zjevné nepřítomnosti toho, po čem toužíte. Jinak toho nedosáhnete. A i když budete mít nekonečně mnoho výmluv, proč se právě teď nemůžete cítit dobře, tak by bylo prospěšné ty výmluvy omezit na minimum, protože dokud se nebudete stále cítit dobře, nemůžete se dostat tam, kde chcete být.

Na vašem místě bychom se rozhodli nasměrovat po proudu každé rande, každou konverzaci s možnou partnerkou, každou myšlenku na možnou partnerku a každou myšlenku na vztah. Nacvičovali bychom úlevu tak dlouho, až by všechny naše myšlenky mířily přirozeně po proudu. A potom nejenže povedete obnovený život plný dobrých pocitů a nejenže budete přitahovat ostatní, abyste spolu strávili radostné chvíle, ale znenadání se ve vašem životě někdo objeví a oba budete vědět, že jste si navzájem převtělenou odpovědí na vaše přání.

Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com

A když k tomu dojde, nikdo nebude hrát hry a nikdo se nebude škádlit a nikdo nebude říkat „miluji tě, ale potřebuji, aby ses trochu změnila“. Budete se navzájem vnímat jako perfektní odpověď na vaše perfektní otázky, které jste oba formulovali většinu vašeho života. A to bude ten očekávaný vztah, který vás oba bude uspokojovat, naplňovat, a který se bude neustále rozvíjet. Jediným vaším cílem právě teď je najít úlevu v myšlenkách namířených po proudu. Začněte tedy v místě, ve kterém se právě nacházíte, a snažte se o zlepšení vašich pocitů:

Je obtížné najít pravého partnera.
Jsem žádaný, ale ostatní jsou mi nežádoucí.
Nechci nikoho zranit, ale zároveň se nechci spokojit s někým, koho bych neměl rád.

Je přirozené, že na začátku míří vaše výroky proti proudu. Nyní zkuste, abyste se cítil lépe:

Není nutné pojímat každé rande jako konkurz na životního partnera.
Rád poznávám nové lidi z různých důvodů.
Poznávám mnoho zajímavých lidí.
Rád prozkoumávám možnosti nových příležitostí.
Vize mé životní partnerky vyrostla ze schůzek, které jsem prožil v minulosti.
Každá osoba, kterou jsem v minulosti potkal, se podílela na mé současné vizi nové životní partnerky.
Každá životní zkušenost přispívá k vývoji našich myšlenek a tužeb.
Oceňuji přirozenost tohoto procesu.
Nevím, proč jsem to za každou cenu vždy tak komplikoval.

Každá takováto myšlenka přináší lepší pocity, úlevu a ještě něco velmi cenného: stavíte se do pozice přijmout nové zkušenosti prostřednictvím nových setkání se skupinou nových žen, které se budou od předchozích lišit. Jako vy, i ony budou hledat nové cesty, nové možnosti, budou vyhledávat radost a dobrou konverzaci. Nebudou žádostivé ani beznadějně zoufalé. Budou sebejisté, sebevědomé, se všestranným zájmem o život. Jedna z nich může být ta, kterou hledáte, nebo vás povede k další skupině, ale nebude trvat dlouho, než se tváří v tvář setkáte s tou, která vás pozná a kterou poznáte jako tu, co jste hledal. Za toto setkání budete vděčný všem vašim předchozím přítelkyním a partnerkám.

Z knihy Úžasná síla emocí, Esther a Jerry Hicks

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk