Esther a Jerry Hicks: Přitahování peněz a manifestace hojnosti

773

Zatímco peníze nejsou pro vaši zkušenost zcela podstatné, jsou peníze a svoboda pro mnoho lidí synonymy. A protože silné povědomí o vašem právu být svobodní se nachází v samém jádru toho, kým jste, váš vztah k penězům je tím pádem jedním z nejdůležitějších témat vaší životní zkušenosti. A tak se nelze divit, že téma peněz je pro vás tolik citlivé.

Ačkoliv někteří lidé objevili svobodu umožnit velkému množství peněz, aby protékalo jejich zkušenostmi, mnohem častější jsou případy, kdy se většina z vás necítí být svobodná, protože se vám dostává daleko méně peněz, než potřebujete nebo chcete. Naším záměrem je zde srozumitelně vysvětlit, proč existuje tento finanční nepoměr, abyste mohli začít hojnost, kterou chcete a kterou si zasloužíte, vpouštět do své zkušenosti. Neboť jak čtete tato slova a jak začínáte rezonovat s těmito na Zákonu přitažlivosti založenými pravdami, slaďujete své přání s hojností svého světa a důkaz vašeho nově nalezeného souladu se vám i ostatním, kdo vás pozorují, brzy ukáže.

Ať jste tím, kdo již mnoho let pracuje, aby dosáhl finanční hojnosti, anebo v mladém věku právě nastupujete na tuto životní dráhu, cesta k finančnímu blahobytu z místa, kde nyní stojíte, nemusí být dlouhá. A nevyžaduje velké množství času či fyzického úsilí, neboť se vám chystáme v jednoduchých a snadno pochopitelných termínech vysvětlit, jak využít účinek energie, která je vám k dispozici. Chceme vám ukázat absolutní vzájemný vztah mezi myšlenkami, které si o penězích myslíte, způsobem, jakým se cítíte, když si takové myšlenky myslíte – a penězi, které proudí do vaší zkušenosti. Když budete schopni si tento vzájemný vztah vědomě vytvořit a rozhodnete se podle něj záměrně řídit své myšlenky, získáte přístup k síle vesmíru a následně zjistíte, že čas a fyzické úsilí jsou vzhledem k vašemu finančnímu úspěchu spíše vedlejšího významu.

Začneme s jednoduchým předpokladem o vašem vesmíru a o vašem světě: Dostáváte to, na co myslíte. Často nám lidé říkají: „To nemůže být pravda, protože já jsem tak dlouho, jak si jen mohu vzpomenout, chtěl a pomýšlel na více peněz, ale stále se potýkám s tím, že jich nemám dost.“ A to, co jim pak říkáme, je ta nejdůležitější věc, kterou musíte pochopit, chcete-li svou finanční situaci vylepšit:

Téma peněz ve skutečnosti tvoří dvě témata:

1) peníze, spousty peněz, pocit svobody a lehkosti, které ta spousta peněz může poskytnout;

a 2) nepřítomnost peněz, téměř nedostatek peněz, pocit strachu a zklamání, které myšlenka na nepřítomnost peněz způsobuje.

Lidé se často domnívají, že když používají slova „Chci více peněz“, tak o penězích mluví pozitivně. Ale když mluvíte o penězích (či o čemkoli jiném) a v tu chvíli pociťujete strach nebo neklid, nemluvíte o tématu peněz, ale místo toho mluvíte o tématu nedostatku peněz. A ten rozdíl je velmi důležitý, protože první tvrzení peníze přináší a to druhé je drží stranou.
Je pro vás důležité, abyste si uvědomili, jak skutečně o penězích smýšlíte, a ještě důležitější, jaký z nich máte pocit. Jestliže si myslíte a říkáte věci jako: „Ach, tohle je tak krásná věc – ale já si to nemohu dovolit,“ nenacházíte se ve vibrační pozici, abyste hojnost, po které toužíte, vpustili dovnitř. Pocit zklamání, který je přítomen, když připustíte, že si to nemůžete dovolit, je vaším ukazatelem, že rovnováha vašeho myšlení je vychýlena více směrem k nedostatku vašeho přání než k samotnému přání. Negativní emoce, kterou pociťujete, když připustíte, že si nemůžete dovolit něco, co chcete, je jeden způsob, jak rozpoznat rovnováhu svých myšlenek, a množství hojnosti, které skutečně právě prožíváte, je druhým způsobem poznání.

Mnozí lidé pokračují ve zvěčňování zkušenosti „nedostatku“ ve svých životech jednoduše proto, že neuvažují mimo realitu toho, co zrovna skutečně prožívají. Jinými slovy, jestliže zažívají nedostatek peněz a jsou si toho vědomi a často o tom hovoří, udržují sebe samé v této věčné pozici. A tak mnoho lidí protestuje, když jim vysvětlujeme sílu vyprávění příběhu o jejich financích tak, jaký si přejí, aby byl, místo takového, jaký je, protože jsou přesvědčeni, že by měli být v tom, co se jim děje, přesní.

Ale my chceme, abyste pochopili, že když se nadále budete soustřeďovat na to, co je, a mluvit o tom, co je, neobjevíte zlepšení, po kterém toužíte. Můžete vidět přehlídku měnících se tváří a míst, ale vaše životní zkušenost v zásadě neprokáže žádné zlepšení. Chcete-li provést podstatnou změnu ve své životní zkušenosti, musíte nabídnout podstatně odlišné vibrace, což znamená, že si musíte myslet myšlenky, které, když si je myslíte, pociťujete odlišně.

Z knihy Peníze a zákon přitažlivosti, Esther a Jerry Hicks
Zdroj: Andelskydenik.blogspot.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk