Emahó: Staňte se svědky tohoto světa

93
Foto: Pixabay.com

Jednejte se životem moudře. Neočekávejte, že na vás budou ostatní laskaví. Vy se však naučte být co možná nejlaskavější.

Neočekávejte, že vám budou druzí naslouchat. Ale vy se jim naučte naslouchat.

Neočekávejte, že vás budou jiní respektovat. Ale vy se je naučte respektovat.

Neočekávejte že k vám budou lidé zdvořilí. Ale vy se naučte být k nim zdvořilí.

A za čas se stanete svědky tohoto světa, protože se vaše mysl zklidní a bude jen pozorovat.

Emahó
Vítr tvého srdce

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk