Emahó: Naděje a víra

68
Foto: Pixabay.com

Naděje a víra jsou dva úžasné prvky, dotýkají se lidského srdce a oživující krev. Když se otevře brána vašeho srdce, cosi instinktivně promluví: věř, že za tím vším je dobro. Věř, že vždycky září světýlko, i když je obloha potemnělá, i když kolem tebe zuří válka, i když v životě vidíš jen zklamání.

Uchovávej hluboko ve svém srdci víru, ten malý maják. Udržuj ten plamínek i když je to jen jiskřička. Nevzdávej se naděje. Posiluj víru, že za vším je dobro, že za všemi stíny a obavami a za všemi válkami a krutostmi. Je nahoře a je i dole. Nikdy se nevzdávej. A vzdáš-li se, zase se vrať.

Emahó
Vítr tvého srdce

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk