Emahó: Hmotný svět je součástí duchovního světa

116
Foto: Dollarphotoclub.com

Hmota se rodí z ducha. Dalo by se tedy říct, že hmotný svět je vlastně částí duchovního světa. A přesto platí, že americký dolar patří Americe. Britská libra patří Velké Británii. Patří jsem všechno, co si můžeme koupit za dolar nebo libru, patří jsem ten, kdo vyrobil určitou věc, a patří sem i směnný obchod. Hlavní je neuctívat to, co náleží zemi, ať už jsou to peníze, moc, politika nebo vše, co stvořili lidé.

Jde o to, abychom se naučili žít v tomhle světě s očima upřenýma vzhůru. Jde o to, abychom pozvedli mysl nad přírodu, nad biologickou stránku žití, nad život v rámci určité společnosti, a abychom pochopili, že žijeme současně ve dvou světech. Žijeme v duchu. A žijeme v těle. Ale dokážeme to rozlišit?

Rozlišování vyžaduje spoustu rozjímání. Mnozí lidé například věří, že příjemný pocit je cosi duchovního. Tak to ale není. Náleží tělu. Lidé si myslí, že pokud jsou šťastní a spokojený, žijí duchovní život. Ale onen pocit štěstí je vyvolán jen “omamnými látkami” – hormony a chemickými prvky, které produkuje jejich tělo a duchovní pocit tomu dodává to, že tyhle emoce už určitou dobu neprožívali. Mnoho lidí si také myslí že přízeň osudu je duchovní dar. Nebo se domnívají, že to znamená, že dělají všechno správně. Ale tak to nemusí být. Je to jen určitý vývoj událostí, které jim zkřížili cestu a všechno se jim začíná dařit. S duchovnem to ale nemá nic společného.

Emahó
Vítr tvého srdce

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk