Elizabeth Kübler-Ross a David Kessler: O čem je náš životní příběh

159
Foto: Pixabay.com

Možná se domníváme, že v našem životním příběhu je tím nejdůležitějším zdraví, práce, milostný život – a přáli bychom si to všechno nějak ovlivnit a změnit. Mějme ale na paměti, že v našem příběhu jde ve skutečnosti o něco jiného: jde v něm o nás, o to, jací jsme. O to, abychom k životu a situacím, které přináší, přistupovali s láskou, soucitem, humorem a trpělivostí.

Nezapomínejme, že Boží působení a působení vesmírných sil nesměřuje v konečném důsledku k tomu, aby utvářelo a formovalo naše životní okolnosti a situace – jeho účelem je formovat a utvářet nás.

Pokud se divíte, proč se vyšší moc nezaměří třeba na to, abyste konečně dostali nějakou výhodnou pracovní nabídku, vězte, že z kosmické perspektivy není tak úplně podstatné, jaké je vaše konkrétní zaměstnání. Podstatné v tomto ohledu není vždycky ani to, zda žijete nebo nežijete v manželství – vaše schopnost cítit a prožívat lásku je mnohem důležitější než to, kdo zrovna figuruje či nefiguruje ve vašem životě. Z kosmické perspektivy není nejpodstatnější váš aktuální zdravotní stav, ale to, jak se stavíte k životu, jak jej žijete, ať jsou vnější okolnosti a podmínky jakékoli.

Z vesmírné perspektivy je důležité, jací jsme a kdo jsme; a vyšší moc do našeho života za všech okolností a v každé chvíli sesílá přesně to, co potřebujeme, abychom se stali tím, kým být máme, abychom naplnili své určení. Klíčem k tomu je důvěra – a trpělivost.

Z knihy Lekce života, Elizabeth Kübler-Ross a David Kessler
Zdroj: www.andelskydenik.blogspot.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.cz