Edmund J. Bourne, Ph.D.: Potlačování a zadržování pocitů

236
Sedmikráska chudobka. Foto: Pixabay.com

Popírání pocitů vzteku, frustrace, smutku a dokonce i nadšení může vést k tomu, že začnete prožívat zdánlivě bezdůvodnou úzkost. Jedná se o stav, v němž prožíváte jakousi neurčitou úzkost, aniž byste věděli proč. Možná jste si všimli, že poté, co necháte vyplout na povrch své pocity vzteku nebo se intenzivně vypláčete, se cítíte klidnější a vyrovnanější. Vyjádření vašich pocitů může mít výrazný blahodárný fyziologický efekt na váš celkový stav a může vést ke zmírnění vaší úzkosti.

Lidé, kteří jsou náchylní k úzkosti, se často rodí se sklony k intenzivnějším emočním reakcím a náladovosti. Současně při tom často vyrůstají v rodinách, ve kterých má získání souhlasu rodičů větší prioritu než vyjádření jejich vlastních potřeb a pocitů. V dospělosti pak mají stále pocit, že je důležitější dosáhnout dokonalosti nebo vždy druhým lidem vyhovět a udělat jim radost než vyjádřit své intenzivní pocity. Tento sklon popírat své hluboké emoce může vést k chronickému stavu napětí a úzkosti.

Někteří odborníci se domnívají, že vnější nebezpečí, kterému se lidé trpící fobiemi snaží vyhnout, je ve skutečnosti pouhým zástupným problémem, jenž nepřímo vyjadřuje hlouběji zakořeněné vnitřní nebezpečí: strach, že vyplují na povrch jejich dlouho potlačované pocity. K panickému záchvatu pak může docházet ve chvíli, kdy hrozí, že se tyto potlačené pocity vyderou na povrch. Pokud trpíte například fobií z vody, můžete na tuto fobii nahlížet jako na zástupný problém, jenž maskuje váš hlouběji uložený strach z vašich potlačených pocitů. Anebo strach z divokých zvířat může symbolizovat hlouběji uložený strach z pociťování vašeho vlastního hněvu, zuřivosti a nenaplněných potřeb, které váš vztek původně vyvolaly.

Naštěstí je však možné se naučit snáze rozpoznávat a častěji vyjadřovat své vlastní pocity. Přehnané ventilování pocitů, obzvláště hněvu, nemusí být vždy přínosné, přesto je však důležité alespoň vědět, co cítíte, a poté si dovolit tyto pocity v nějaké podobě vyjádřit. Tak budete postupně snižovat míru své úzkosti.

Z knihy Jak se zbavit úzkostí a fobií, Edmund J. Bourne, Ph.D.

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.com/2019/04/potlacovani-zadrzovani-pocitu.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz