Dvanáct typů chování, za které se nikdy neomlouvejte

302
Foto: Pixabay.com

Osoba č. 1: „Je mi to líto!“

Osoba č. 2: „Přestaň se omlouvat.“

Osoba č. 1: „Dobře… lituji toho.

Osoba č. 2: *Potřese hlavou a odchází*

Omlouváte se, i když to není nutné? Říkáte „Je mi líto“, i když k tomu není vůbec žádný důvod? Někteří lidé se už chronicky omlouvají, aniž by si toho byli vědomi.

Ačkoli existují i ​​mnohem horší přestupky, než jakým je projev neopodstatněné lítosti, tento typ chování je potenciálně škodlivý.

Díky tomu, co ho zapříčiňuje a co následně způsobuje. Často vyjadřujeme zbytečnou lítost, protože přikládáme příliš velký význam tomu, co si myslí druzí, nebo proto, že upřednostňujeme pocity jiných před našimi vlastními.

Potřeby a přání jiných jsou důležitější než naše vlastní. V důsledku toho budou ostatní lidé považovat naši omluvu za slabost nebo nedostatek sebedůvěry.

A tak, ano, je třeba se omluvit, ale jen v případě, když je to nevyhnutné a odůvodněné. Přestaňte se omlouvat a projevovat lítost, když k tomu nemáte žádný důvod.

Dvanáct věcí, za které byste se nikdy neměli omlouvat

1. Jak se cítíte

Vyjádřit své pocity je povinností každého z nás. Je to zároveň projev odpovědnosti v jakémkoliv vztahu (platonickém i romantickém).

Říct jinému člověku, jak se cítíte, mu umožňuje lépe vás poznat, čímž se prohlubuje váš vzájemný vztah.

Pokud má někdo problém s tím, že jste konstruktivně vyjádřili své pocity a myšlenky, je to jen jeho problém, ne váš.

2. Když řeknete „ne“

Říct „ne“ je v pořádku a většina lidí s tím nemá problém. I když odmítnutí není tím nejlepším a nejpříjemnějším pocitem, není to v žádném případě důvod k tomu, abyste se omluvili.

Pokud z toho chcete vyjít bez konfliktu, vysvětlete, proč jste něco nebo někoho odmítli.

3. Že postupujete ve svém vlastním zájmu

Většina lidí je posedlá životní cestou se stanovenou posloupností. Nejprve škola, pak práce, rodina a důchod.

Přestože není nic špatného na tom, když se vás někdo snaží přesvědčit o správnosti svého jednání, nikoho nemá co zajímat, jak se ostatní rozhodnou žít.

4. Jak vypadáte

„Promiň, vypadám unaveně“, „Moje vlasy dnes nevypadají nejlépe, je mi to líto“.

Co se to děje? Někdo se snaží omluvit za něco, o čem se domnívá, že se nelíbí jiným lidem, nebo za to, že ostatní neocení jeho vzhled.

Přemýšlejme o tom chviličku – vždyť je to přesně to, co se děje. A koho to zajímá? Za předpokladu, že nevypadáte jako Will Ferrell a neoblečete si tanga na zasedání správní rady, pak není žádný důvod k tomu, abyste se omlouvali.

5. Že kladete otázky

Někteří lidé nenávidí lidi, kteří kladou otázky. Přicházejí tak o svůj drahocenný čas, že? Mají smůlu. Pokud něčemu nerozumíte, pak tomu nerozumíte – a potřebujete v tom mít jasno.

Pokud si někdo dá tu námahu, že něco zpochybňuje, je to pravděpodobně kvůli nejistotě, kterou cítí vůči svým znalostem – nebo kvůli jejich nedostatku.

6. Že si uděláte čas sami pro sebe

Nemůžete se postarat o někoho jiného, ​​pokud se neumíte postarat o sebe samého.

Důležitou částí péče o sebe je poznat, kdy potřebujete být o samotě. Odpočiňte si, osvěžte se a vraťte se zpět – ale jen v případě, když jste na to připraveni.

7. Za chování jiných lidí

Přišel za vámi někdo s ostrou kritikou vůči jinému, jako kdybyste vy byli tou jinou osobou a týkalo se to vás? Co se to sakra snaží říct?

Zřejmě mu nikdo nikdy neřekl, že vy nejste odpovědní za to, jak jedná někdo třetí. V každém případě ho ignorujte a určitě se neomlouvejte.

8. Že nereagujete okamžitě

Stačí to vysvětlit následovně: lidé, kteří vám pošlou textovou zprávu nebo vám zanechají odkaz v hlasové schránce s nesprávným přesvědčením, že to má být vaší prioritou, jsou strašně nepříjemní.

Proč? Protože tito lidé budou na vás určitě nadávat, že jste se neozvali okamžitě. Vždyť jsou zaneprázdněni. Omluva proto není nutná.

9. Že jste právem rozčilení

Někteří lidé se snaží vzbudit u jiných pocit viny tím, že jim říkají, že jejich hněv je neopodstatněný. Ne vždy jde o totéž. Někdy k tomu mají dobrý důvod.

Stejný manipulační vzorec chování se používá v případě – kdy a proč člověk cítí úzkost, kdy a proč je někdo smutný nebo deprimován.

Každý člověk má právo cítit se tak, jak se cítí, bez ohledu na to, zda to „správné“ je (podle názoru jiného člověka) nebo není.

Když tím nikomu neubližujete, nikdo nemá právo od vás očekávat, abyste se omlouvali za svůj hněv, úzkost nebo smutek.

10. Že trváte na svém

Kdyby měli někteří lidé možnost, všechny lidi, kteří by nesouhlasili s jejich názory, by obrali o svobodu projevu a zakázali by jim mít vlastní názor.

Když se proti takovým lidem postavíte, budou se tvářit uraženě, jako kdybyste to byli vy, kteří překročili povolené hranice. Na tento typ lidí zapomeňte.

Jsou to ignoranti, jsou namyšlení a falešně hrdí. Jejich chování je absolutně toxické. Místo toho, abyste se jim omluvili, držte se sebe sama, vztyčte hlavu a nechte se slyšet!

11. Že jste sami sebou

Oscar Wilde byl významným spisovatelem a básníkem. Při jedné příležitosti se vyjádřil následovně: „Buďte sami sebou; ostatní vám mohou být ukradeni.“

Ale zajděme ještě dál a řekněme si, že je úplně v pořádku, když vás budou považovat za „divného“ nebo „jiného“.

Nestarejte se o to, co si myslí druzí. Buďte sami sebou, nikdy se nepřetvarujte. Ať vás ani nenapadne se za to někdy omlouvat.

Koneckonců individualismus a rozmanitost jsou součástí toho, co dělá život vzácným a krásným.

12. Za neúmyslnou chybu

Chyby jsou nezbytnou součástí života každého z nás. Pokud vaše chyba neublíží někomu druhému, nemusíte se omlouvat.

Lidé, kteří trvají na tom, abyste se omluvili kvůli své chybě, nebo abyste vysvětlili své jednání, i když to na ně nemělo přímý dopad, nestojí za váš čas.

Nechte to plavat a nezabývejte se tím.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/dvanact-typu-chovani-za-ktere-se-nikdy-neomlouvejte/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz