Dr. Josef Staněk: Jako společnost jsme v bodě zlomu – ateismus nemůže nasytit ducha a mysl člověka

188

O stěhování národů a úpadku moderní společnosti s Dr. Josefem Staňkem.

Video: 2012Ruda-Nový domov
Zdroj: YouTube.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk