Dr. Christiane Northrup: 14 vlastností, které přitahují energetické upíry

307
Foto: Pixabay.com

Asi jste už slyšeli to staré klišé: „Nejlepší obranou je útok.“ V případě, že se potýkáte s energetickým upírem, je to bezpochyby pravda. A první věc, kterou je třeba udělat, je přiznat si, že máte problém.

Pro empatické osoby je často těžké přijmout, že existují i lidé, kteří nejsou plní lásky a světla. Pravdou je, že jsou mezi námi skuteční predátoři, kteří postrádají charakter, empatii i schopnost soucitu. Čím dříve tento fakt přijmete, tím šťastnější a zabezpečenější budete.

Abyste dokázali určit, zda se nacházíte ve vztahu s energetickým upírem, potřebujete se naučit správně odhadovat charakter druhých i svůj vlastní. Musíte umět rozpoznat a správně identifikovat jejich manipulativní taktiky. Rovněž si potřebujete být silně vědomi těch svých vlastností, které vás činí zranitelnými vůči manipulaci, protože tou největší výhodou, kterou energetičtí upíři mají, je charakter oběti. Jsou si dobře vědomi toho, jak jejich empatická oběť nejpravděpodobněji zareaguje na jejich taktiku. A tak, čím lépe budete znát sami sebe a své vlastní zranitelné stránky (které mohou být ve skutečnosti vašimi silnými stránkami, avšak v případě energetických upírů pravým opakem), tím menší moc nad vámi budou tito lidé mít.

Vedle vlastností jako je svědomitost, věrnost a svatá trpělivost, určila doktorka Sandra Brown nespočet dalších osobnostních rysů, které vás činí zranitelnými vůči manipulaci. Přestože se její výzkum zaměřoval na manipulaci se ženami, tytéž vlastnosti mohou být příčinou manipulace i v případě mužů.

14 vlastností, které přitahují energetické upíry

1. Extroverze a vyhledávání vzrušení

Končíte často ve vztazích s lidmi, kteří jsou velmi extrovertní a vzrušující? Připadá vám představa klidného vztahu nudná?

2. Ohromná investice do vztahů

Vkládáte mnoho emočně, duševně, fyzicky i finančně do svých vztahů – nejen do těch nejbližších? Máte často pocit, že do vztahu dáváte 80%, zatímco ti druzí jen 20?

3. Pouta k druhým

Máte velkou kapacitu pro vytváření hlubokých pout s druhými? Vytváříte si s druhými lidmi velmi rychle silnou vazbu? Vytváříte si k lidem takové vazby, v nichž se pak cítíte být povinni či toužíte plnit všechno, o co vás druzí požádají?

4. Soutěživost

Nikdy to ve svých vztazích nevzdáváte? Stojíte si za svým a bojujete, abyste si svůj vztah udrželi? (Nebavíme se zde o spoluzávislosti.)

5. Nízká obezřetnost vůči zraněním

Předpokládáte, že se vám nemůže nic stát? Myslíte si, že se k vám budou druzí chovat tak, jak se chováte vy k nim?

6. Spolupráce

Jste lidé činu, vždy připravení jednat, když se objeví úkol, který je třeba udělat? S humorem a nadšením? Jste dobrovolníky připravenými vždy pomoci? Máte sklon povzbuzovat každou skupinu, ve které se ocitnete?

7. Hyperempatie

Cítíte doslova pocity druhých jako své vlastní? Rozpláčete se snadno při filmech, při četbě smutné knížky nebo dojemných reklamách? Pracujete v pomáhajících nebo léčitelských profesích?

8. Zodpovědnost a vynalézavost

Jste tím, za kým všichni chodí, když mají problém, ať už doma nebo v práci? Jste tím, kdo si pamatuje, kde jsou uloženy staré smlouvy, nebo co kdo kdy řekl? Končíte často v pozici vůdce, ať už v osobním nebo pracovním životě?

9. Soběstačnost

Jste samostatní a pracujete dobře i bez dohledu? Učíte se rádi nové věci? Zjišťujete rádi, jak věci fungují, a řešíte problémy?

10. Dříčství

Už vám někdo někdy řekl, že jste dříč? Pracujete mnohem tvrději než ostatní a máte problém si odpočinout a udělat si na sebe čas? Psycholog Dr. George Simon, Jr. přidává k těmto vlastnostem ještě další, které se mohou stát skulinkami pro energetické upíry a manipulátory:

11. Naivita

Nevěříte, že by lidé opravdu mohli být tak zlí, prohnaní a lstiví, jak vám vaše intuice říká? Předpokládáte, že všem záleží na dobru druhých?

12. Sebekritika

Jste na sebe samé tvrdší než na druhé? Dáváte manipulátorům výhodu vlastních pochybností, když vás zraní? Máte sklon obviňovat sebe, když na vás zaútočí?

13. Nízké sebevědomí a sebedůvěra

Zpochybňujete a znevažujete své vlastní potřeby a přání? Umíte se stavět ke konfliktům čelem a efektivně? Nebo se stáhnete při první známce, že by konflikt mohl nastat, a vyhovíte druhému? Ovlivňují vás druzí snadno prostřednictvím pocitů viny nebo hanby?

14. Intelektualizace

Snažíte se vždycky pochopit a vysvětlit chování druhých racionálně? Hledáte logický důvod, proč se druhý chová určitým způsobem? Snažíte se tak moc pochopit, proč se druzí dívají na věci právě takto, že zapomínáte na svůj vlastní úhel pohledu? Máte problém přijmout skutečnost, že v tomto světě existují lidé, kteří neváhají bojovat za každou cenu, jen aby bylo po jejich?

Udělejte si teď chvíli na zamyšlení ohledně lidí, které ve svém životě máte, a nad svými vlastnostmi. Pusťte si nějakou klidnou hudbu, zapalte si svíčku a nechte svou mysl plynout. Projděte si tento seznam a zeptejte se sami sebe, zda se ztotožňujete s kteroukoli z nich. Odpovězte si tak upřímně, jak to jen dovedete.

autor: Dr. Christiane Northrup
zdroj: http://www.healyourlife.com/14-traits-energy-vampires-find-most-attractive
překlad: Magda Techetová

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk