Doreen Virtue: Víra v úspěch

342
Foto: Pixabay.com

ZASLOUŽIT SI ÚSPĚCH. Ze všech bloků, které brání úspěchu – ať už v práci, lásce nebo zdraví – je tento největší a nejdestruktivnější. Když nevěříte, že si úspěch zasloužíte, odeženete jej. Otázka, zda ‚si něco zasloužíme‘, vypadá celkem logicky. Kdo by nakonec nechtěl mít úspěch? Ale chtít úspěch je něco jiného, než být přesvědčen, že ho můžete dosáhnout. Někdo například může chtít lepší práci, ale přitom si myslí: ‚To víš, že jo. Jen sni dál.‘ V takovém případě se o to člověk ani nesnaží.

Když pochybujete, jestli si úspěch zasloužíte, je to stejné, jako kdybyste se rozhodli, že neuspějete. Když budete předpokládat neúspěch, dosáhnete sebenaplňujícího proroctví. Na druhé straně když víte, že i vy, tak jako každý jiný, si úspěch zasloužíte, vděčně ho přijmete. Budete se radovat z komplimentů, dárků i povýšení v práci. A také vy budete velkoryse dávat jiným.

‚Zasloužit si‘ jinými slovy znamená, že jste si vědomi, že dávat a přijímat jsou přirozené součásti života. Z dobra nemáme mít strach, naopak, máme ho vítat.

Mnozí lidé, hlavně oběti týrání nebo zanedbávání, mají pocit, že si nezaslouží být úspěšní. ‚Jiní si úspěch zaslouží, ale já ne.‘ Většinou tento pocit pochází z mnoha let sebeobviňování ze zneužívání. ‚Jsem asi hodně špatné dítě, když se táta ke mně takhle chová a máma je na mě tak naštvaná.‘

Lidé, kteří byli týráni či zanedbáváni v době, kdy vyrůstali, často nic dobrého neočekávají. Neznali nic jiného než kritiku, lhostejnost či krutost. Není tedy nic divného na tom, že v týrání sebe samých pokračují i v dospělosti. Dospěli k tomu, že bolest vnímají jako normální a na laskavost pohlížejí s podezřením.

Z knihy Chci změnit svůj život, ale nemám na to čas; Doreen Virtue

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/2017/06/vira-v-uspech.html

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk