Doreen Virtue: Andělské rady pro případy deprese

350
Foto: Pixabay.com

Každému je sem tam smutno, pokud však tento stav trvá neustále, mohlo by jít o příznak závažnějších obtíží. Deprese vás připraví o energii, radost i motivaci. Vaše neustálá sklíčenost pak způsobí, že se vám lidé začnou vyhýbat, což vaši osamělost a smutek ještě prohloubí. Vědecké studie dokazují, že deprese dokáže lidi uvěznit v jejich vlastních domovech a připravit je o radost z hodnotné práce, láskyplných vztahů a smysluplného životního stylu.

Zároveň může přivodit strašlivé utrpení i jejich blízkým. Například děti nedokážou pochopit, proč jsou maminka nebo tatínek v jednom kuse tak smutní. Partneři mohou upadnout do spolu-deprese a říkat si, že asi nejsou dost dobří, když všechna ta láska, kterou osobě v depresi věnují, nepřináší žádný užitek.

Deprese jsou jednou z hlavních příčin úmrtí v důsledku sebevražd a závislostí, významnou měrou se podílejí také na úmrtích ze zanedbání a bylo dokázáno, že se často vyskytují i v souvislosti s úmrtími při nehodách.

Andělé říkají, že slovo deprese značí doupě v zemi, jinými slovy odlehlé skryté místo. Andělé vědí, že deprese může být přirozenou reakcí lidí na události, které je tak ranily, že se z nich potřebují vzpamatovat, vyléčit, na čas uniknout z tohoto světa a obrátit se do svého nitra. Jinak řečeno ponořit se do introvertní studnice deprese, neboť mají pocit, že jim okolní svět ublížil.

Zároveň však říkají, že pokud lidé začnou vypočítávat problémy, které je potkaly, a ospravedlňovat tak svou citovou i fyzickou izolovanost, jejich život začne připomínat střemhlavý pád. Pokud se budou dál litovat nebo trvat na tom, že jim nikdo nerozumí a nemá je rád, jenom tím své deprese prohloubí a prodlouží. Andělé však mají naštěstí lék, který může lidem s depresí pomoci, tak jako pomohl mojí klientce Bernice.

Třiapadesátiletá manželka a matka dvou dětí Bernice vypadala o deset let mladší. Stěžovala si mi, že všichni její blízcí a známí – sousedi, přátelé i příbuzní – mají najednou spoustu práce a nemají na ni čas. Když jsem viděla její skleslá ramena, skloněnou hlavu a apatický postoj, okamžitě jsem pochopila, v čem je problém, a andělé mi to potvrdili: Bernice byla v depresi a svým negativním naladěním od sebe všechny odháněla.

Raná léta Berniceiny dospělosti se točila kolem rodiny. Její manžel Mike měl neustále plné ruce práce se svou kariérou, Bernice si toho ale příliš nevšímala, protože byla zaměstnaná péčí o děti. Když se však i jejich mladší dcera vdala a odstěhovala z domu, dolehla na Bernice svíravá prázdnota, vyvolaná kombinací smutku nad prázdným hnízdem, osamělosti, způsobené nepřítomností dětí a manžela, a obav z toho, jak naplní dlouhé hodiny náhlého volna a dodá svému životu smysl.

Od dceřiny svatby uběhlo sotva pár týdnů a Bernice už byla většinu času unavená a v depresi. Volala svým dětem, že by se u nich zastavila na návštěvu, stavovala se u svých sousedů, všichni však měli zdánlivě příliš práce a neměli čas s ní posedět a popovídat si. Brzy dospěla k názoru, že ji její blízcí a lidé obecně nemají rádi, zahořkla a její deprese se ještě prohloubila. Řadu dní strávila v posteli, aniž se vůbec převlékla z noční košile. Manžel o ni dostal strach, Bernice však jeho prosby a žádosti o vyhledání odborné pomoci odmítala.

Jednoho večera se předávkovala prášky na spaní svého muže. V nemocnici jí vypumpovali žaludek a na několik týdnů ji hospitalizovali na psychiatrickém oddělení. Poté se Bernice vrátila domů, její deprese však neustupovaly, a tak začala brát antidepresiva. Nakonec jí kamarádka navrhla, aby ke mně přišla na terapii.

“Tvoje deprese pramení velkou měrou z toho, že máš pocit, že jsi sama a nikdo ti nerozumí,” řekli andělé Bernice. “Buď si však jistá, že jsme ti neustále nablízku a v naší bezpodmínečné lásce ti dokonale rozumíme. Kdykoli cítíme, že jsi v depresi, kroužíme ve tvé blízkosti. My, tvoji andělé, toužíme zvednout ti náladu a vnést více optimismu do tvého vidění světa. Proto se nebraň smíchu a úsměvům, i když máš sto chutí pohroužit se hluboko do sebe. Až příště budeš mít pocit, že je ti lehko u srdce, věz, že je to naším působením. Až příště ucítíš, jak tě naše andělská energie táhne vzhůru, nadechni se zhluboka naší esence. Tak začne do tvého nitra proudit vřelost a útěcha, po nichž tak toužíš.”

Bernice mi na to řekla: “Cítila jsem to. Měla jsem několikrát po sobě naprosto jednoznačný pocit, jako by se v mé blízkosti vyskytovala nějaká nebeská síla a snažila se se mnou spojit. V tu chvíli jsem ale byla v takové depresi, že jsem o tom nechtěla ani slyšet.”

Řekla jsem Bernice, že když někdo podlehne depresi, jeho andělé se ho snaží vést k tomu, aby viděl situaci z té lepší stránky, všem odpustil a začal se zase smát. Snaží se lidem připomenout povedený vtip, nebo je navedou, aby si pustili v televizi právě ve chvíli, kdy v ní začíná jejich oblíbený komediální seriál. Vybídla jsem Bernice, aby se nebránila pokusům svých andělů, kterými jí chtějí zvednout náladu.

Na závěr jí andělé nabídli svůj recept

“Co nejnaléhavěji tě žádáme, abys okamžiky nejtemnější deprese využila jako pobídku k hledání jiskry Božího světla, jež v nás všech věčně září. Pokus se uvědomovat si v těchto chvílích, čeho všeho se ti dostalo. Až budeš příště skleslá, na okamžik se zastav a pokus se vybavit si sedm událostí z daného dne, jež byly důkazem lásky – může to být obraz toho, jak rodič vede za ruku své dítě, nebo projev laskavosti mezi dvěma cizími lidmi. Pokud budeš tento přístup praktikovat pravidelně, tvoje deprese začne slábnout. Když se naučíš být vděčná za to, co vidíš, zažíváš a máš, zvedne to náladu tobě i všem ve tvém okolí.“

Bernice tiše seděla a nic neříkala. Pak se usmála a v tu chvíli jako by celou místnost zalily sluneční paprsky. “Právě jsem si vzpomněla na pět příkladů lásky, které jsem od dnešního rána zažila. Andělé měli pravdu. Skutečně to pomáhá.”

Andělé také Bernice poradili, aby při přemýšlení nebo hovoru o svých náladách pečlivě volila slova. Doporučili jí, aby se vyvarovala přivlastňovacích výrazů jako “moje deprese” nebo “když mám já depresi”, které posilují pocit osobního vlastnictví. Místo toho Bernice řekli, aby své nálady popisovala výrazy jako “zdánlivá deprese”, nebo “zdá se mi, že jsem skleslá”. Tak se nebude k depresivním stavům zbytečně připoutávat. Kromě toho jí poradili, aby věci popisovala tak, jako by byly takové, jak by si přála, a ne z hlediska podmínek, které by ráda změnila.

Bernice se ke mně o několik měsíců později přišla poradit v další záležitosti. Na první pohled bylo jasné, že její deprese ustoupily. Při přivítání se na mě usmála, potřásla mi energicky rukou, a když si sedala, energie čišela i z jejích pohybů. “Andělé mi s tím nahlížením na věci poradili moc dobře,” prohlásila. “Moje rodina a přátelé už se ode mě neodvrací a podle toho, co mi říkala dcera, že se můžu za pár měsíců těšit na hlídání prvního vnoučátka.”

PROBERTE SI V DUCHU SVŮJ DEN A POKUSTE SE PŘIPOMENOUT SI SEDM UDÁLOSTÍ VYJADŘUJÍCÍCH LÁSKU. KAŽDÁ Z NICH VE VÁS ZAŽEHNE ZLATOU ZÁŘI, ODHÁNĚJÍCÍ MRAKY DEPRESE.

Z knihy Andělské rady pro šťastný život, Doreen Virtue
Zdroj: Svět zázraků

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk