Dominik Svoboda: Začnou muziku generovat počítače a přestanou lidé přemýšlet?

65

Autor filmové a scénické hudby a také hráč a dirigent Dominik Svoboda se v rozhovoru s Romanem Zahrádkou zaměřuje mimo jiné na počítačové programy, které vytvářejí hudbu za skladatele, čímž jim berou vítr z plachet. Existuje podle něj nebezpečí, že bude tato tendence do budoucna narůstat a počítače začnou generovat muziku samy. Je to podle něj varování ze dvou důvodů: za prvé bude obsah hudby nekvalitní, daleko závažnější však je, že lidé přestanou nad obsahem přemýšlet a začne zároveň klesat jejich inteligence. Východisko vidí ve sjednocení těch, kteří chtějí dělat věci kvalitněji a mohou posunout lidstvo o level výše.

Kontakt:

https://dominiksvoboda.com/

Video: VE HVĚZDÁCH TV
Zdroj: https://www.youtube.com/…3OA

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk