Devět účinných tipů, které nám pomohou se jistěji rozhodovat

190
Foto: Pixabay.com

Představme si, že bychom vždy usměrňovali naši pozornost a energii vždy jen tím nejlepším směrem. Při dosahování toho, co chceme, by tak vlastně neexistovaly žádné překážky.

Neustále provádíme drobná rozhodnutí. Právě v této chvíli můžeme nasměrovat naši pozornost kamkoli chceme.

No je smutné, že jako lidé děláme hodně podivných rozhodnutí. Evoluce nás zatím nedala schopnost dělat pokaždé dokonalé rozhodnutí.

Díky evoluci jsme zatím uzpůsobeni tak, abychom prodali naše DNA další generaci a abychom vyvíjeli co nejmenší námahu, jinými slovy, abychom ušetřili co nejvíce energie.

Klíčová slova zde jsou „ušetřit energii“. Náš mozek je ve srovnání se zbytkem těla poměrně malý – činí přibližně jen 2% celkové tělesné hmotnosti.

No mozek spotřebuje 20% celkové energie (v případě, že tělo se nachází ve stavu klidu) [1]. A na to, abychom ušetřili energii, si náš mozek vytvořil mnohé zkratky, které při myšlení používá.

Nicméně existují způsoby, které nám umožňují myslet a rozhodovat se správněji. Máloco v životě můžeme udělat s naprostou jistotou, ale můžeme výrazně zvýšit pravděpodobnost, že naše rozhodnutí bude správné.

V článku Vám přinášíme devět principů, díky kterým se můžeme naučit dělat skvělá rozhodnutí – jejich výsledkem bude v konečném důsledku skvělý život.

1. Začněme se záměrem v naší mysli

S tímto principem jsem se poprvé setkal v knize „The 7 Habits of Highly Effective People“ („7 návyků skutečně efektivních lidí“) [2].

Jednou z pozoruhodných vlastností člověka je jeho schopnost vizualizace. Vizualizace je však dvousečná zbraň, protože je možné si představovat to, co chceme, aby se stalo, jakož i to, co nechceme, aby se stalo.

Když našim vizím věnujeme hodně trvalého úsilí, mají sklon stát se skutečností, ať už jsou dobré nebo špatné.

To je podstatou známého zákona přitažlivosti. Přitahujeme do svého života nejvíce to, na co se nejvíce zaměřujeme.

„Pokud žebřík, po kterém kráčíme, není opřený o tu správnou stěnu, každým krokem se rychleji přibližujeme k nesprávnému místu.“ – Stephen Covey

2. Pravidlo 80/20

Pravidlo 80 ke 20 známé také jako Paretův princip říká, že 80% našich výsledků pochází z 20% našeho úsilí.

Předtím, než něco uděláme, položme si otázku: „Je toto 80 ke 20? Je právě toto činnost, která mi při vynaloženém úsilí přinese nejlepší výsledky?“

Pokud se budeme tohoto pravidla stále přidržovat při každé naší činnosti, začneme si jasněji uvědomovat, co je třeba dělat. Stejně důležité je, že si začneme uvědomovat i to, co bychom dělat neměli.

Některé činnosti nám zkrátka nepřinášejí ty výsledky, které chceme. Přestaňme tedy tyto činnosti vykonávat.

Která činnost Vám přináší 80% Vaší seberealizace a vnitřního klidu? Která činnost Vám přináší 80% výsledků při uskutečňování Vašich snů?

3. Synergie

„Součin a společné působení jednotlivých prvků má vždy větší celkový účinek, než by byl součet účinků jednotlivých prvků působících samostatně.“ [3]

Dělejme vždy to, co vylepšuje celkový stav.

Cvičíme a stravujeme se zdravě nejen proto, abychom byli zdraví, ale proto, že když budeme zdraví, přispěje to například ke zlepšení našich vztahů či k větší míře našeho úspěchu.

Trávíme čas spolu s naší milovanou osobou nejen proto, že tak chceme my a náš/naše drahý/á, ale proto, že nám to pomáhá zotavit se po těžké práci, kterou jsme vynaložili pro uskutečňování našich snů.

Nepracujeme na dosahování našich snů jen proto, že chceme být úspěšní a proto, že je to zábava – uskutečňování našich snů vede i k duševnímu zdraví a k dobrým vztahům.

Práci na sobě samých nazýváme seberealizací. A seberealizace – překonávání našich vlastních hranic a uskutečňování snů – nám umožňuje lépe poznat sami sebe.

S holistickým myšlením dosáhneme nejvíce. Vše je vzájemně propojeno.

4. Parkinsonův zákon

„Práce trvá přesně tolik, kolik času na ni máme.“ [4]

Řečeno jinak, tento zákon říká, že při práci strávíme všechen dostupný čas, který je potřebný k jejímu uskutečnění.

Pokud máme měsíc pro napsání referátu, bude nám to podle tohoto zákona trvat měsíc. Pravděpodobně promrháme prvních 28 dní nesoustředěným čtením, sledováním televize, zkrátka budeme svou povinnost odkládat.

No, pokud chceme v životě dosáhnout výjimečné výsledky, často si sami sobě musíme určit poslední termín dokončení práce a musíme být při jeho dodržení neústupní. Když hodiny tikají, nemáme jinou možnost než se zaměřit na nejdůležitější věci.

Položte si sami otázku: „Za jak dlouho dokážu splnit tento úkol?“

Mějme pak před očima takto stanovený poslední termín. To na nás vyvine dostatečný tlak, budeme se soustředit jen na důležité věci a práci nakonec stihneme provést včas.

5. Occamova břitva

„Pokud na nějaký jev existuje několik vysvětlení, je lepší upřednostnit to nejméně složité.“ [4]

Pro lidi je typické, že mají občas zálibu věci komplikovat. Život bychom si však měli zjednodušovat, pojďme tedy za tím, co chceme tou nejrychlejší cestou.

Položme si otázku: „Dá se to uskutečnit i jednodušší, rychlejší?“ A pak to tak vykonejme.

6. Investujme peníze do své hlavy

„Největší jistotu, že se Vám peníze vrátí, budete mít, když je nasypete do své hlavy.“ – Benjamin Franklin

Peníze, které utratíme na materiální věci, jsou nenávratně pryč. Jen jsme tak vyměnili peníze za více materiálních věcí. No peníze, které „nalijeme“ do naší hlavy, nám po čase přinesou výnosy v mnoha směrech.

Když se naučíme něco nového, vždy se to odrazí ve všech oblastech našeho života – lépe rozumíme světu, lépe budeme rozumět sobě i druhým a časem budeme schopni i více vydělávat. A výsledný efekt je, že se budeme i mnohem lépe cítit.

Jediné kliknutí myší nám z domu umožňuje přístup k poznání největších myslitelů světa, k poznání ze všech oblastí života.

7. Na názoru většiny nezáleží

Smutnou pravdou je, že většina lidí nežije opravdu ten život, který by chtěla žít. Jen nesmyslně následuje vžitá pravidla, která určují, jak bychom prý měli vést svůj život. Většina lidí se bojí odlišovat od ostatních.

Odsuňme stranou názor většiny. Odsuňme bokem průměrný způsob života. Žijme svůj život podle našich představ. Projevme svou jedinečnost a hrdě se k ní hlasme. Neslýchejme rady těch, kteří nežijí opravdu svůj život.

„Dovolme našemu zvláštnímu světlu zazářit tak jasno, že k sobě přitáhne jiná zvláštní světla.“ – internetový blog Spirit Science

Když jdeme za svými sny, setkáme lidí, kteří také jdou za svými sny.

8. Snažme se nejprve druhým lidem porozumět

V mezilidských vztazích děláváme mnoho nesprávných rozhodnutí.

V kognitivní psychologii existuje teorie, která se nazývá „základní atributní chyba“. Podle této teorie máme sklon vysvětlovat lidské chování na základě povahy či vlastností té které osoby a nebrat v úvahu situaci, v níž se daná osoba nachází.

A podle této teorie jsou naše vysvětlení ohledně chování druhé osoby většinou nesprávná.

Pomalý řidič, který brzdí celou kolonu je debil, a ten co nás předbíhá je šílenec. No my jsme bezchybní…

Pokud máme ve vztahu s naším blízkým nějaký problém, ať už se jedná o našeho přítele, rodinného příslušníka či kolegu v práci, pokusme se mu nejprve porozumět.

Dejme bokem naše počáteční posuzování situace. Pokud vznik problému přikládáme nějaké osobnostní vlastnosti či nedokonalosti druhé osoby, s největší pravděpodobností se mýlíme.

Abychom si byli jisti, že druhé osobě opravdu rozumíme, můžeme vyzkoušet jednoduchý trik: pokusme se druhé osobě našimi slovy vysvětlit její stanovisko. Pokud nám ta osoba odpoví „ano, pochopil si mě“, tak jsme měli pravdu.

Pokud má druhá osoba pocit, že jsme ji pochopili, ale my si stále myslíme, že se zachovala nerozvážně či bláznivě, alespoň jsme se ji opravdu snažili pochopit.

A pokud si i nedáme námahu pochopit druhou osobu, její chování můžeme alespoň připsat vnějším faktorům.

9. Chceme, aby se na nás vzpomínalo?

Mám se dnes dívat na televizi anebo raději strávit dvě hodiny psaním mé knihy?

Mám si koupit nový gauč anebo raději investovat peníze do školení, které mi prospěje v mé profesi?

Nikomu se nezapíšete do paměti tím, jaký jste si koupili drahý gauč nebo kolik pater má váš dům. Z nádherného gauče budete mít dobrý pocit tak dva dny, a pak si na něj prostě zvyknete.

Pokud však pracujete na svých snech a stále posouváte hranice svých možností, na vaší cestě zažijete malá vítězství a nečekané odměny.

Lidé vás budou chválit, budete všemu hlouběji rozumět, hodně se o sobě naučíte, a navíc budete mít další, vzrušující sny.

„Cesta k mistrovství je dlážděná nečekanými odměnami.“ – Vegard Gjerde

A co je Váš sen? Pomáhat druhým lidem? Nebo je inspirovat k lepšímu životu, úspěchu a štěstí?

Autorem článku je Vegard Gjerde.

O autorovi

Vegard Gjerde spolu se svým kolegou založili internetový blog Global Harmony Crew (Skupina celosvětové harmonie).

Global Harmony Crew pomáhá lidem poznat jejich pravé „já“ a žít smysluplný a šťastný život. Staňte se registrovaným uživatelem blogu Global Harmony Crew a odebírejte články, které se zabývají tou nejširší škálou – od hlubokých metafyzických otázek až po jednoduché, každodenní kroky vedoucí k šťastnému a naplněnému životu.

Například v školení Udemy course se můžete dozvědět, jak si zlepšit chemickou rovnováhu mozku. Navštivte také Global Harmony Crew na Facebooku.
Zdroje

[1]Pellerin, L., Magistretti, P. J. “How to balance the brain energy budget while spending glucose differently”. J Physiol. 2003.

[2] Covey, S. R. “The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful lessons in personal change”. Simon & Schuster, New York, 1990.

Zdroj: https://mocvedomi.cz/devet-ucinnych-tipu-ktere-nam-pomohou-se-jistejsi-rozhodovat/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednávky@ipredplatne.cz