Detoxikace srdečního okruhu

76
Foto: Pixabay.com

Z hlediska tradiční čínské a celostní medicíny má srdce vliv nejen na tepny, ale také na dvanácterník a řadu dalších orgánů. Především pak má hlavní slovo v otázce emocí…

Podle zásad řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše je důležité zaměřit se při detoxikaci tohoto okruhu na vícero orgánů a tkání. Toxická ložiska se mohou uhnízdit nejen v samotném srdci, ale také v nervových centrech a svazcích, v nichž vznikají automatické vzruchy řídící stahy srdeční svaloviny, dále pak v srdeční výstelce, svalovině a obalu.

Toxické zatížení srdce a jeho okruhu se vyznačuje jednou specialitou: prakticky o sobě nedává znát. A to až do doby, než jsou důsledky tohoto zatížení patrné a „rozjedou“ se naplno. Patří k nim hlavně:

poruchy srdečního rytmu
tlak a bolest v srdeční oblasti
psychické poruchy
emoční dysbalance
obávaná ateroskleróza

Hlídejte si imunitu, nervy a lymfu!

Při detoxikační analýze na přístroji Salvia jsou v rámci CIC metody nejčastěji nacházeny toxiny mikrobiální (zejména pak borrelie, virové záněty chřipkového původu a streptokoky). Velice závažné se ukazují být také usazeniny těžkých kovů v oběhovém systému a pozůstatky radioaktivních látek. Podle nalezeného druhu toxinů je vhodné začít s užíváním přípravků, jako jsou CorDren, CorHerb, Antimetal, Ionyx nebo antimikrobiální Antivir, Spirobor a další.

Při detoxikaci srdečního okruhu bychom neměli zapomínat ani na detoxikaci lymfatického systému (přípravek Lymfatex), jelikož lymfa je ze srdečního svalu odváděna do uzlin kolem dýchacího systému a blokáda jejího odtoku způsobuje hromadění toxinů a následné extrémní zatížení srdce. V neposlední řadě také stav vegetativního nervového systému (Vegeton) má vliv na funkci srdce a celého okruhu.

Srdci nejvíce škodí:

nadměrný stres
přechozené infekce
nevhodné stravování
špatná funkce lymfy

Detoxikace srdce má obrovský význam především v prevenci onemocnění tepen a navrácení emoční vyrovnanosti.

Zdroj: www.ceff.info
Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/detoxikace-srdecniho-okruhu.htm#ixzz4Cfj2imp2

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk