Dědičný hřích lze zastavit jen odpuštěním

202
Foto: Dollarphotoclub.com

V minulosti nebylo vůbec těžké uchovat skryté vědění v tajnosti. V současné době, kdy vědomí planety prudce stoupá, k němu ale získávají snadný přístup všichni, kteří o něj požádají a zároveň umějí se na něj napojit. Načerpáním informací se rozsvítí, aby pak sloužili jako majáky v ničivé temné bouři nevědomosti, která právě na Zemi vrcholí. U většiny populace probíhá tuhý odpor vůči změnám, které jsou neodvratné.

Toto je výzva, aby jste se přestali bránit. Nemůžete podlehnout, ale jedině vstát a konečně začít žít pravdou, za její ideály. Protože svět, který přísahá na lži, nemůže nikdy dlouho přežít, když Země chce růst. Ona se nás ptát nebude, nikoliv proto, že my jsme u ní hosty, ale ona prostě musí. Růst je základním zákonem EVOLUCE.

Je nezbytně nutné se vyvíjet, jinak skutečně Vaší fyzickou smrtí umřete i jako duše.

Projekt zónového přemostění ve skutečnosti slouží jen jako vějička, aby se lidé nebáli ani duchovní smrti.

Proč je to vějička?

Aby vědomí lidstva mohlo růst společně s vědomím Země, je žádoucí, aby došlo ke snížení populace v důsledku poklesu míry inkarnace, především duchy nehumanoidního charakteru, zejména pak zvířat. Kvůli tomu v populaci stoupá počet nevědomých bytostí, s nimiž je možno jakkoliv manipulovat, což se děje v politické, sociální a ekonomické rovině.

Taková masa nevědomých lidí ovšem táhne civilizaci ke dnu.

Vaším úkolem je proto osvobodit co nejvíce duší, které by mohli ti nejslabší stáhnout s sebou.

Když dva dělají totéž, není to totéž

Zatímco mocní dělají vše pro zachování moci, včetně záchrany lidstva, Vy tak činíte ze soucitu.

Je to Vaše poslání. Šířit soucit. Jedině tak jej lidé mohou přijmout za svůj.

Oni se jej nemohou naučit. Nebyli totiž stvořeni k tomu, aby duchovně rostli, ale aby jen sloužili.

Proto si neustále hledají nějakého vůdce. Jejich vnitřní podstata je k tomu nutí. Vložila ji do nich jejich stvořitelka.

Kdo byla?

Velmi vyspělá nesmrtelná bytost s pokročilými genetickými vědomostmi. Byla vysazena na Zemi za trest. Jen ona sama, do společnosti primitivních hominidů.

Stvořila ve zkumavce z prachu země smrtelný zárodek bytosti, do níž zároveň kvantovým přenosem vložila svůj záměr. Tedy sloužit.

Proč tak učinila?

Nechtěla už být sama. A jelikož si chtěla hrát, aniž by ji kdokoliv přerostl, postavila se zároveň do role boha a nechala o sobě sepsat Starý zákon.

Ano, je to Jehova. Ve Starém zákoně popsána jako všudypřítomná bytost, která však původně byla bytostí z masa a kostí.

Kde se nyní nachází?

Zůstala tady uvězněna z důvodu přílišného nahromadění karmy. Žila totiž na karmický dluh, věděla, jak jej obcházet. Až do osudného okamžiku tady na Zemi. Vytvořením poslušné bytosti spáchala ten nejtěžší hřích, který se nedá zastavit ani odčinit, jelikož se rozmnožováním šíří stále víc a víc. Existuje jediná možnost, jak karmu odčinit. Povznesením civilizace na vyšší úroveň vědomí. Je definována jediným slovem – odpuštění. Jeho projevem je soucit.

Proto vznikl ze strany strážců jeden z mnoha plánů na snížení populace od nevědomých, kteří se nedokáží povznést, protože nedokáží odpouštět, což je ale jediná cesta k osvobození a k bezpodmínečné lásce.

Ano, Jehova a současná civilizace je jedno a totéž. Nachází se totiž v každém z nás v podobě všech negativních vlastností, které jen můžeme mít. Jedině plně vědomé bytosti je dokáží přijmout s odpuštěním a tím se sami očistit či pomoci s očistou jiným.

Aby se tak stalo v co nejvyšším počtu, začněte prosím svítit ještě více.

Andělé musí bezpodmínečně převzít vládu nad Zemí.

Zdroj: http://www.energiezivota.com

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk