Co nás učí velké duchovní osobnosti

154
Foto: Pixabay.com

Po naší rodné planetě chodilo mnoho důležitých učitelů a mistrů, kteří přinášeli jasnost a moudrost o tom, co to znamená být člověkem. Stali se tak duchovními či náboženskými symboly. Jejich cílem bylo vzdělávat a probudit co nejvíce lidí. Když analyzujeme učení těchto mistrů, najdeme v nich společné body. Přestože jsou informace předávány rozdílně, základní principy jsou podobné. A je jedno, zda-li je řeč o Ježíšovi, Buddhovi, Lao Tzu či Gándhím.

1. Život v TEĎ

„Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti a soustřeď mysl na přítomný okamžik.“ – Buddha

Ze zenového podobenství. Muž cestuje přes pole a narazí na tygra. Muž začne prcha a tygr ho hned následuje. V běhu narazí na propast, kde muže od pádu zachrání kořeny divoké révy, kterých se na okraji zachytil. Tygr shora čichá a chvějící se muž zjišťuje, že pod ním na dně propasti čeká další vyhládlý tygr. V tom muž spastří svůdnou jahodu rostoucí vedle něj. Natáhne se jednou pro jahodu a ještě než začne padat dolů, vloží si ji do úst. Jak sladce a dlouze chutná po cestě dolů! Tohle je příklad situace naprostého pohlcení přítomným okamžikem. Moudrost velí, že kromě přítomného okamžiku na ničem jiném nezáleží, neboť je tím jediným okamžikem, který máme a který skutečně existuje. Nemá smysl být k čemukoliv připoután. Jak často přitom prožíváme nějaké jiné zkušenosti, které se ve skutečnosti neodehrávají v přítomném okamžiku? Je to podstata toho, co velcí mistři učili – žijte v přítomné chvíli v míru a s vděčností. Realitu jsme schopní naplno prožít pouze v současnosti, neboť v minulosti ani budoucnosti neexistuje. V přítomné chvíli můžeme prožít lásku, soucit, sounáležitost s celým vesmírem. Vše ostatní je pouhá iluze.

2. Jednoduchost a nepřipoutanost

„Život je skutečně prostý, ale trváme na tom, aby byl složitější.“ – Konfucius

Jednoduchost je klíčem k mistrovství. Žít prostě není „jednoduchostí“, jak ji známe. Jednoduchost je totiž více, je to stav bytí. Jedná se o způsob myšlení a způsob náhledu na věci. Všichni mistři věděli, že spokojenost a štěstí přichází skrze jednoduchost a odpoutání od materialismu. Prorok Mohammed řekl, že bohatství vede k hédonismu a požitkářství vede k životu neustálé touhy a chtění. Buddha se vzdal materialismu a přirovnal lidi, kteří se honí za slávou a bohatstvím, k dětem, kteří olizují med z ostří nože. V historii lidstva jsme měli mnoho skvělých učitelů, kteří se nám snažili sdělit, že je důležité žít jednoduchý nemateriální život. Tak proč ignorovat takovou radu? Už jste snad nalezli elixír života v konzumu? Pokud si myslíme, že je svět založený na vnějším uspokojení, žijeme ve velké iluzi.

3. Soucit a vděčnost

„Pokud chcete, aby ostatní byli šťastní, praktikujte soucit. Chcete-li být šťastn, praktikujte soucit.“ – Dalajláma

Slovo soucit pochází z latiny, kde značí trpění či spolutrpění. Ukázat soucit znamená vyjádřit empatii s cizím utrpením. Ve své konečné formě soucit a vděčnost přináší uvědomění, že mezi lidmi neexistuje žádné oddělení. Láska a soucit jsou kvalitou, která může být vyvinuta. Jedná se o základní vnitřní sílu naší pravé přirozenosti. Postupně se uvolňuje naše ego, které nám brání naplno soucítit s okolními světem.

4. Jasnost

„Prožívám období hrozivé jasnosti ve chvílích obklopení krásnou přírodou. Nejsem si nadále jist sám sebou a obrazy se objevují jako ve snu.“ – Vincent Van Gogh

Už jste měli jeden z těch okamžiků, o kterých Vang Gogh mluví? Vše je křišťálově čisté, život a vše v něm jsou naprosto jasné. A pak z ničeho nic, stejně rychle jako přišla, jasnost zmizí. Jak z jasnosti udělat trvalý stav bytí? S jasností přichází neuvěřitelná síla a svoboda. Většině přitom uniká. Život přináší mnoho zdánlivě protichůdných věcí, které nás matou. Tento vnitřní stav konfliktu vysílá zprávy do vesmíru a podvědomí. Vytváříme si tak realitu plnou disharmonie, deziluzí a zbytečného utrpení. Není pak divu, že mnoho lidí tráví většinu života v neustálém zmatku a frustraci. Mistři si uvědomují, že všechny cestou vedou ke stejnému cíli a překážky na cestě vnímají jako pomoc na cestě.

Zdroj: www.Collective-evolution.com
Překlad: www.Radostnezpravy.cz

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 240 Kč, na 2 roky 480 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk